ארונות קודש

חידון עולמי של ארונות קודש

ארון הברית, המכונה גם ארון האלוקים או ארון העדות, הוא הארון בו נשמרו לוחות הברית. ארון זה הושם בתוך קודש הקדשים שבבית המקדש.

ארון הקודש בבית הכנסת נתפס כארון הברית בבית המקדש והוא המקום שבו נמצאים ספרי התורה בבתי הכנסת של יהודי אשכנז. בבתי כנסת ספרדים מקום קודש זה נקרא היכל.

מטרתו של החידון העולמי של ארונות הקודש
להנחיל לרבים את המודעות לקדושתו ולחשיבותו של ארון הקודש כמקום המקודש ביותר בין כתלי בית הכנסת, שבו מונחים ספרי התורה והוא מהווה כעין "קודש הקדשים" של ה"מקדש מעט", הניצב בכותל המזרח והמכוון כלפי הר הבית ומקום המקדש בירושלים, כנאמר: והתפללו אל ה' דרך העיר אשר בחרת (מלכים א, ח').

הוד והדר לפניו, עוז ותפארת במקדשו (תהילים צ"ו, ו')
אם בית הכנסת כולו קיבל עשרה קבים של יופי ופאר, הרי תשעה מהם נטל ארון הקודש. בכל תפוצות ישראל נוהגים לפארו בשפע קישוטים נאים, עשויים מלאכת-מחשבת. לשני צידיו מתנשאים בדרך כלל עמודים מחוטבים, עשויים שיש, או עץ דמוי-שיש, מעוטרים בפיתוחי פרחים ססגוניים וכל מיני סמלים יהודיים, כגון, שופר, מנורה, פך שמן, וכדומה. ברבים מארונות הקודש מתנוססים שני "לוחות הברית", שעליהם חרותות שתי המלים הראשונות של כל אחת מעשרת הדברות, כשהם נתמכים משני צידיהם על ידי אריות או כרובים מגולפים. ומעל הלוחות כתר תורה.

תקנון
בחידון העולמי רשאים להשתתף בני כל הגילים וכל היהודים באשר הם שם.

השלבים לקראת החידון העולמי
שלב ראשון
בשלב הראשון יפורסמו מעת לעת באתר האינטרנט של איחוד בתי הכנסת בישראל והארגון העולמי של בתי הכנסת והקהילות האורתודוקסיות ארונות קודש הנמצאים כיום בשימוש בבתי כנסת בתי מדרש בישיבות ובמוסדות חינוך במדינת ישראל ובקהילות יהודיות בכל רחבי העולם.
המשתתפים שנרשמו לחידון העולמי יתבקשו להשיב בכתב באמצעות הדואר, הפקס או הדוא"ל הרשום מטה לשאלות הבאות:

1. מיקומו של ארון הקודש – מדינה, עיר, כתובת
2. שנת הייצור של ארון הקודש ושם האמן שעיצב אותו
3. המאפיינים המיוחדים והייחודיים של ארון הקודש
4. סיפור קצר על גלגולו של ארון הקודש (במידה והובא ממדינה אחרת).

כתובת למשלוח דואר:
איחוד בתי הכנסת בישראל, היכל שלמה, המלך ג'ורג' 58, ירושלים 91073
פקס: 02-6240394, דוא"ל: unisyn@actcom.net.il

שלב שני
לקראת החידון העולמי, יוזמנו להשתתף כל הזוכים בחידוני הביניים וכל מי שמעוניין להשתתף בחידון העולמי.

מועצה ציבורית
מועצה ציבורית עולמית, בנשיאות הרבנים הראשיים, המורכבת מנשיאי וגבאי בתי כנסת, ראשי קהילות ואומנים, תדון ברשימת כל המשיבים לחידון העולמי ותבחר מתוכם את עשרת המשיבים המצויינים ומתוכם את הראשון לזוכים ושני סגניו ויוענקו להם עיטורי הצטיינות.