אודות הארגון העולמי

  • להביא את דבר היהדות הנאמנה ואת ההוויה והחוויה היהודית במדינת ישראל, לכל יהודי באשר הוא שם.• לעודד ולפתח בריתות ידידות בין בתי הכנסת והקהילות היהודיות בתפוצות לבין עמיתיהם בישראל.• להקים ולקיים פורום עולמי של המנהיגות האורתודוקסית ולהשמיע את הקול המשותף של הציבור האורתודוקסי.• לייצג את היהדות האורתודוקסית, מטרותיה…