חדשות הארגון העולמי

נציגי הארגון העולמי של בתי הכנסת והקהילות האורתודוקסיות בעצרת השנתית של הסוכנות היהודית שהתכנסה בתל-אביב גיבשו את עמדתם אודות הנושאים המרכזיים העומדים על סדר היום של העם היהודי והחברה הישראלית והחלו בהיערכות המנהיגות האורתודוקסית העולמית לקראת עצרת עולם התורה שתתכנס בחול המועד סוכות תשע"ו בירושלים בסימן "הקהל את העם" ולקראת…
  דברי מבוא עם חידוש פעילות הארגון העולמי של בתי הכנסת והקהילות האורתודוקסיות, חידשנו גם את המעורבות הפעילה שלנו בהסתדרות הציונית העולמית, שבה אנו מיוצגים על פי החוקה: בקונגרס הציוני העולמי עם 15 צירים ושלושים סגנים-ממלאי מקום, בוועד הפועל הציוני עם 5 נציגים ועשרה סגנים-מ"מ ובכל המוסדות הלאומיים הנבחרים, כולל:…