החזון והשליחות - המטרות והיעדים

תחת הכותרת החזון והשליחות – המטרות והיעדים התכנסו בירושלים המייסדים ונציגי החברים החדשים של העמותות והארגונים:

 • איחוד בתי הכנסת בישראל
 • הארגון העולמי של בתי הכנסת והקהילות האורתודוקסיות
 • המועצה העולמית לחינוך תורני  

כדי לדון יחדיו בחזון, ברעיונות, במטרות, ביעדים ובתוכניות העתידיות.  למשתתפי המפגש הוגשו הקבצים של המסמכים הבאים:

קובץ א (2 עמודים):

 • החזון והשליחות המטרות והיעדים
 • אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו
 • הישן יתחדש והחדש יתקדש
 • תוכניות עתידיות בשנת 2014

קובץ ב (3 עמודים):

 • אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו
 • סקירת הפורום העולמי של המנהיגות האורתודוקסית

קובץ ג (3 עמודים):

 • הישן יתחדש והחדש יתקדש
 • סקירת אירועי ט"ו בשבט ועיון במשנתו של הרב זאב יעבץ

קובץ ד (2 עמודים):

 • סקירה מצולמת - אירועי תשע"ד

 

pdfהחזון והשליחות המטרות והיעדים

pdfאז נדברו יראי ה‘ איש אל רעהו - הפורום העולמי של המנהיגות האורתודוקסית

pdfהישן יתחדש והחדש יתקדש - סקירת אירועי ט"ו בשבט תשע"ד בכפר יעבץ

pdfסקירה מצולמת - אירועי תשע"ד

pdfסיכום מפגש חברי איחוד בתי הכנסת, ארגון הקהילות והמועצה העולמית לחינוך תורני

 

 

נקרא 2567 פעמים