By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to http://www.unisyn.org.il/

המכון לפיתוח מנהיגות קהילתית של בתי הכנסת

המכון לפיתוח מנהיגות קהילתית של בתי הכנסת

מחזור הראשון של סמינר למנהיגות צעירה דוברי צרפתית, נפתח באוניברסיטת בר אילן, בהשתתפות סטודנטים מהאוניברסיטאות והמכללות בישראל, שיוכשרו במיוחד לקליטתם הרוחנית והקהילתית של העולים החדשים מצרפת

המפגש נפתח בדבריו של מר יצחק דהן – נציג הארגון העולמי של שתי הכנסת והקהילות בהנהלת ההסתדרות הציונית העולמית, שהציג את המטרות והיעדים של התוכנית שהוא עומד בראשה.

פרופ' שלמה מרגל – דיקאן הסטודנטים באוניברסיטת בר אילן עמד בדבריו על החשיבות של הכשרת הסטודנטים למעורבות חברתית ומר אליעזר שפר – יו"ר הארגון העולמי של בתי הכנסת והקהילות האורתודוקסיות הציג תוכנית רב-שנתית לפיתוחם של בתי הכנסת כמרכזים רוחניים תרבותיים וקהילתיים עבור כלל ישראל.

בסמינר למנהיגות דוברי צרפתית בחסות ובשיתוף אוניברסיטת בר אילן ובית הכנסת לה טורנל בפריס לזכרו של מר דוד חלימי ז"ל – לומדים סטודנטים מאוניברסיטת בר אילן, אריאל, הטכניון, מכון לב ומכללות אונו ונתניה. בתוכנית הכשרה מיוחדת, הכוללת לימודי מנהיגות ופיתוח מיומנויות לפעילות קהילתית בכלל ובמיוחד ב-90 בתי הכנסת שבהם רוב המתפללים הם דוברי צרפתית.

עו"ד מקס חלימי – מראשי קהילת "לה טורנל", הביא את ברכת הקהילה והודיע על הכוונה להגדיל את מספר המלגות ולהרחיב את ההכשרה של המנהיגות הצעירה למען עלייתם וקליטתם של העולים מצרפת.

בפתיחת המכון נמסר, כי בעתיד הקרוב ייפתח קורס מיוחד להכשרת מנהיגות צעירה של בתי הכנסת וקהילות להעמקת המודעות אקולוגית ולאחריות קהילתית לאיכות הסביבה על פי מקורות היהדות בחסות ובשיתוף קרן קיימת לישראל.