By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to http://www.unisyn.org.il/

וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל

וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל

בסימן פרשת השבוע פרשת שמות הרי לפניכם השמות הנפוצים של בנות ובני ישראל שנולדו השנה במדינת ישראל.
השמות הללו, מעידים, לדעת החוקרים על המגמות, התהליכים והשינויים הסוציולוגיים והתרבותיים המאפיינים את המגוון הרב-תרבותי של החברה הישראלית שבא לידי ביטוי גם בשמות שההורים מעניקים לילדיהם.
השמות הנפוצים בשנה שעברה היו:
בנים: נועם, אורי, דוד, יוסף, איתי, אריאל, איתן, דניאל, יהונתן ומשה.
בנות: נועה, תמר, שירה, טליה, יעל, אדל, אביגיל, אילה ושרה.
לתשומת לבכם! באמצעות טבלת השמות הנפוצים של הלמ"ס ניתן לראות כי בערים בעלי צביון חרדי, השמות המובילים הם: אברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה, רחל, אסתר ומרים.
בערים מעורבות: נועה, שירה, טליה, הודיה, מוריה, רוני.
ובערים אחרות: מאיה, גאיה, רומי, נויה.

למידע על שמות נפוצים לפי יישובים עפ"י למ"סהשמות_הפרטיים_שניתנו_לילידי_2014.pdf