By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to http://www.unisyn.org.il/

לזכרו ולעילוי נשמתו של מו"ר כבוד הרה"ג הרב שאר ישוב הכהן זצ"ל

לזכרו ולעילוי נשמתו של מו"ר כבוד הרה"ג הרב שאר ישוב הכהן זצ"ל

 

את הרב שאר ישוב כהן, לבוש במדי צה"ל, ראיתי לראשונה בימי נעוריי בעת שהגיע לעירנו טבריה לאחר שובו מהשבי בירדן.
ביקורו, בהוראות רופאיו, נועד כדי להתרחץ במעיינות המרפא של חמי טבריה כדי להקל על מכאוביו בעקבות פציעתו הקשה במלחמה בעיר העתיקה ירושלים במלחמת העצמאות בתש"ח.
הופעתו המרשימה והדברים שהשמיע בבתי הכנסת השאירו רושם רב על תושבי העיר בכלל, ועל אנשי היישוב החסידי במיוחד, שלא הכירו בעבר דמויות שכמותו, שהם בבחינת קדושה ומלכות.
ברבות השנים, כאשר הצטרפתי לחבורה הירושלמית של אגודת "אחים נאמנים", שהרב ש"י כהן כיהן בה כנשיא, נוצרה עבורי הזדמנות נאותה וגם הזכות הגדולה להתחבר אל הרב ולהתיידד עמו. להתפעל מרוחב הדעת, ההשכלה והלמדנות המופלגת שלו ולהתרשם מאישיותו האצילית והסובלנית שהקרינה על סביבתו.

עצרת 086 עותק
לימים היתה לי הזכות להימנות עם מקורביו, שהציגו אותו כמועמד לתפקיד הרב הראשי לישראל והחבורה שלנו כולה נרתמה כדי לסייע בבחירתו יחדיו עם עמיתיי יצחק בן ארי שטרסבורג ואברהם בנמלך וחברים רבים נוספים ניהלנו את מסע הבחירות בהנחיית הרב ובכבוד הראוי כלפי כל המועמדים האחרים והתפעלנו כולנו מתגובתו האצילית של הרב שלא נבחר לתפקיד שהיה שאיפת חייו כדי להמשיך מסורת של רבו הגדול הראי"ה קוק זצ"ל.

מוסדות אריאל
כאשר נקראתי על ידי הרב ש"י כהן למעורבות בהנהלת מוסדות אריאל – מפעלי תורה, יהדות וחברה בישראל, שהוקמו והונהגו על ידו, נעתרתי לפנייתו והיתה זו שוב הזדמנות נאותה לראות, לשמוע וללמוד מתבונתו ומהנהגותיו שכל כולן בדרכי נועם, תוך הקפדה רבה על כבוד הבריות וכך ב"ה נוהגים ממשיכי דרכו, יבדלו לחיים ארוכים, נכדו הרב יונתן קראוס, המכהן כיו"ר ההנהלה וידידי רב הפעלים, הרב דוד טבצ'ניק – המנכ"ל.

 

את הרב שאר ישוב כהן, לבוש במדי צה"ל, ראיתי לראשונה בימי נעוריי בעת שהגיע לעירנו טבריה לאחר שובו מהשבי בירדן.

ביקורו, בהוראות רופאיו, נועד כדי להתרחץ במעיינות המרפא של חמי טבריה כדי להקל על מכאוביו בעקבות פציעתו הקשה במלחמה בעיר העתיקה ירושלים במלחמת העצמאות בתש"ח.

הופעתו המרשימה והדברים שהשמיע בבתי הכנסת השאירו רושם רב על תושבי העיר בכלל, ועל אנשי היישוב החסידי במיוחד, שלא הכירו בעבר דמויות שכמותו, שהם בבחינת קדושה ומלכות.

ברבות השנים, כאשר הצטרפתי לחבורה הירושלמית של אגודת "אחים נאמנים", שהרב ש"י כהן כיהן בה כנשיא, נוצרה עבורי הזדמנות נאותה וגם הזכות הגדולה להתחבר אל הרב ולהתיידד עמו. להתפעל מרוחב הדעת, ההשכלה והלמדנות המופלגת שלו ולהתרשם מאישיותו האצילית והסובלנית שהקרינה על סביבתו.

לימים היתה לי הזכות להימנות עם מקורביו, שהציגו אותו כמועמד לתפקיד הרב הראשי לישראל והחבורה שלנו כולה נרתמה כדי לסייע בבחירתו יחדיו עם עמיתיי יצחק בן ארי שטרסבורג ואברהם בנמלך וחברים רבים נוספים ניהלנו את מסע הבחירות בהנחיית הרב  ובכבוד הראוי כלפי כל המועמדים האחרים והתפעלנו כולנו מתגובתו האצילית של הרב שלא נבחר לתפקיד שהיה שאיפת חייו כדי להמשיך מסורת של רבו הגדול הראי"ה קוק זצ"ל.

מוסדות אריאל

כאשר נקראתי על ידי הרב ש"י כהן למעורבות בהנהלת מוסדות אריאל – מפעלי תורה, יהדות וחברה בישראל, שהוקמו והונהגו על ידו, נעתרתי לפנייתו והיתה זו שוב הזדמנות נאותה לראות, לשמוע וללמוד מתבונתו ומהנהגותיו שכל כולן בדרכי נועם, תוך הקפדה רבה על כבוד הבריות וכך ב"ה נוהגים ממשיכי דרכו, יבדלו לחיים ארוכים, נכדו הרב יונתן קראוס, המכהן כיו"ר ההנהלה וידידי רב הפעלים, הרב דוד טבצ'ניק – המנכ"ל.