ל"ג בעומר תשע"ז במירון

ל"ג בעומר תשע"ז במירון

ההדלקה על הציון של רבי יוחנן הסנדלר זיע"א בשעה 02:00 לאחר חצות במוצאי שבת, בליל ל"ג בעומר.
את ההדלקה ידליק זו השנה השנייה דוד שפר נ"י, ממשיך המסורת של  אברום שפר ז"ל ושל סבו הר' צבי הרץ ז"ל, שהדליק את ההדלקה הזו לפני מאה ועשרים שנה.
ביזמתו של מוסא ברלין נ"י, הראש והראשון של הכלייזמרים במירון, נקדיש ניגון מיוחד לזכרם ולע"נ של הרוגי המפולת מעל הגג בל"ג בעומר תרע"א 1811, שבה נהרגו אנשים נשים וילדים, וביניהם הנער בן י"ד שנים משה יוסף בן הר' שמחה שפר מצפת.
המעוניינים במידע נוסף על המפולת וההתרחשויות יכולים לראות באתר האינטרנט שלנו את הפרסומים דלהלן:
1. הסקירה על המפולת בספר מירון של הר' יוסי הגלילי ז"ל עמודים 108-110.

pdfמפולת_במירון.pdf
2. דבריו של המחבר זאב גלילי תחת הכותרת "אסון מירון בל"ג בעומר 1911": http://www.zeevgalili.com/2013/04/18357


וכן:
א. מקורות מנהגי ל"ג בעומר מתוך הספר "אוצר דינים ומנהגים" מאת הרב יהודה דוד איזנשטין.

docxלג_בעומר_מתוך_הספר_אוצר_דינים_ומנהגים.docx
ב. השיר "צהלי ורוני חטיבה שבע" שחיבר הרב משה צבי נריה ז"ל, רשום מעל גבי הזחל"ם שליווה את הפלוגה משחררת מירון במלחמת העצמאות תש"ח 1948 שאנו מקפידים לשיר, לנגן ולרקוד מדי שנה בשנה לזכרו של הרב נריה ז"ל.

pdfצהלי_ורוני_חטיבה_שבע.pdf
ג. ניגוני מירון ושמותיהם – מתוך הויקיפדיה: https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9F