By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to http://www.unisyn.org.il/

נציגי הארגון העולמי של בתי הכנסת והקהילות האורתודוקסיות במוסדות הלאומיים

נציגי הארגון העולמי של בתי הכנסת והקהילות האורתודוקסיות במוסדות הלאומיים

 

 

 

 

 

 

לאחר שאליעזר שפר – יו"ר הארגון העולמי של בתי הכנסת והקהילות האורתודוקסיות, הודיע על פרישתו מהנהלת ההסתדרות הציונית העולמית, החל התהליך לבחירתם של הנציגים מטעם הארגון העולמי של בתי הכנסת והקהילות האורתודוקסיות, שנבחרו לתפקידים הבאים:

דוד בן נאה – נבחר כחבר הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית.

עמיעד טאוב – נבחר כחבר בנשיאות הוועד הפועל הציוני וכחבר בוועדה המתמדת לתקציב וכספים של ההסתדרות הציונית העולמית.

במשלחת של נציגי הארגון העולמי של בתי הכנסת והקהילות האורתודוקסיות במושב הל"ז של הוועד הפועל הציוני 1 עד 3 בנובמבר 2016, שעמד בסימן 120 שנות ציונות,  השתתפו: אליעזר שפר, דוד בן נאה ועמיעד טאוב וכן:

הסוציולוג ד"ר יצחק דהן – מרצה חוקר של העלייה מצרפת, שמילא תפקידים בכירים בהסתדרות הציונית העולמיות ומוסדותיה וכיהן כשליח מרכזי בצרפת של המשמרת הצעירה ותנועת בני עקיבא העולמית.

הרב דוד טבצ'ניק – מנכ"ל מוסדות "אריאל", שכיהן שנים רבות בתפקידי רבנות בכירים בקהילות היהודיות באמריקה הלטינית.

גב' סמדר שיינין – מנהלת הספרייה העירונית בעיר העתיקה ירושלים, העוסקת במחקר אקדמי על תופעת החילון ביישוב הישן בארץ ישראל.

כמו כן, מיוצג הארגון העולמי של בתי הכנסת והקהילות האורתודוקסיות במוסדות הלאומיים על ידי הנציגים הבאים:

מר שמאי קינן – חבר בדירקטוריון קרן קיימת לישראל

הרב כותל דאדון – חבר בהנהלה הרחבה של ההסתדרות הציונית העולמית.

החברים ומ"מ בועה"פ הציוני הם:

יפעת רפאל, חן גוטרמן, הרב מיכאל שטריק, הרב אברהם בן נון, הרב רונן נויבירט, הרב רפי אוסטרוף, מר טומי יהודה בוק, מר משה אייכל, פרופ' אפרים חזן, עו"ד שמעון יפרח ויואב טלמור.