By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to http://www.unisyn.org.il/

סמינר הכשרה למנהיגות צעירה דוברי צרפתית לסיוע בקליטתם הרוחנית, התרבותית של העולים החדשים מצרפת

סמינר הכשרה למנהיגות צעירה דוברי צרפתית לסיוע בקליטתם הרוחנית, התרבותית של העולים החדשים מצרפת

בס“ד, י"ח סיון תשע"ד, 16.6.2014

וְקָרֵב פְּזוּרֵינוּ

סמינר הכשרה למנהיגות צעירה דוברי צרפתית

לסיוע בקליטתם הרוחנית, התרבותית של העולים החדשים מצרפת

ידידים יקרים

שלום וברכה מירושלים

( הגידול המשמעותי (של 66% ) במספר העולים מצרפת בשנת 2013 שהגיע לשלושת אלפים מאה עשרים וחמישה ( 3,125 כ"י בשנת 2013 , ממחישים את ההתעוררות הגוברת והולכת בקרב היהודים בצרפת במגמות העלייה לישראל.

ממשלת ישראל והמוסדות הלאומיים מתכוונים להשקיע מאמצים רבים ומשאבים גדולים לשם קידום העלייה מצרפת, ואילו אנו, בארגון העולמי של בתי הכנסת והקהילות האורתודוקסיות אימצנו את החזון של ד"ר יואל מרגי – נשיא

הקונסיסטואר – מועצת הקהילות היהודיות בצרפת, הרואה בקליטה הרוחנית קהילתית תרבותית של העולים מצרפת חשיבות ראשונה במעלה.

הקמנו ואנו מקיימים סמינר למנהיגות - Cnef יחדיו עם אוניברסיטת בר אילן וארגון הסטודנטים הצרפתיים בישראל צעירה דוברי צרפתית שיוכשרו במיוחד כדי לסייע בקליטתם הרוחנית, התרבותית והקהילתית של העולים החדשים מצרפת

בבתי הכנסת, בקהילות ובמוסדות החינוך בישראל.

בדבריו בפני הסטודנטים, עמד הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ על חזונה וייחודה של אוניברסיטת בר אילן כאוניברסיטה יהודית כלל-עולמית. מר אליעזר שפר, יו"ר הארגון העולמי של בתי הכנסת והקהילות האורתודוקסיות, עמד בדבריו על

החשיבות של פיתוח מנהיגות קהילתית צעירה של בתי הכנסת ומר יצחק דהן, העומד בראש התוכנית, הציג את תוכנית הלימודים של הסמינר, הכוללת סדנאות לפיתוח מיומנויות של מנהיגות קהילתית.

הרב פרופ‘ דניאל הרשקוביץ—נשיא אוניברסיטת בר אילן, מר אליעזר שפר ומר יצחק דהן בפתיחת סמינר המנהיגות באוניברסיטת בר אילן הסטודנטים שילמדו בסמינר את התוכנית השנתית על כל מרכיביה, ישולבו במהלך לימודיהם בפעילות קהילתית בבתי

הכנסת ויזכו למלגה מטעם קרן המלגות על שם דוד חלימי ז"ל – לשעבר נשיא קהילת לה טורנל בפריס.

pdfסקירת סמינר מנהיגות 12.6

pdfSeminaire Manhigout

pdfFrench Young Leadership Seminar