By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to http://www.unisyn.org.il/

עולם התורה של זמננו: גמלאים לומדים תורה בבית המדרש באר מרים

עולם התורה של זמננו: גמלאים לומדים תורה בבית המדרש באר מרים

התופעה של רבבות אנשים הקובעים עתים לתורה בבתי כנסת, בבתי המדרש הקהילתיים ובמקומות עבודתם, גדלה והולכת משנה לשנה ורבים הם הסבורים שלא היתה מעולם כמות ואיכות כזו של לומדי התורה כפי שישנם בימינו אנו במדינת ישראל.
לדעת החוקרים ומומחים, התופעה של קביעת עתים לתורה נובעת בעיקר מהסיבות הבאות:
• רבים הם לומדי התורה בנעוריהם ובצעירותם בישיבות התיכוניות, בישיבות ההסדר ובישיבות הגבוהות וקובעים עתים לתורה גם בזמן שירותם בצה"ל.
• רבות מן הנשים בוגרות אולפנות, מעודדות את בעליהן לקבוע עתים לתורה עם המשפחה ובבית הכנסת.
• התפתחות הטכנולוגיות החדשות והמדיה הדיגיטאלית מאפשרת לכל אדם ללמוד תורה, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, בכל שעה ובכל מקום.
בית המדרש "באר מרים" בבית הכנסת הגדול בירושלים, שהוקם על ידי הרב זלמן דרוק ז"ל, הוא ראש וראשון לבתי המדרש הקהילתיים שהקימו ומקיימים שנים רבות בית מדרש עבור בעלי בתים וגמלאים שלומדים מדי יום ביומו מזה שנים רבות וברבות השנים הוקמו ומוקמים בתי מדרש בכל רחבי הארץ, ביניהם כוללים של יום השישי, שהראשונים ביניהם הוקמו על ידי מכון "ארץ חמדה" בראשותם של הרב יוסף כרמל והרב משה ארנרייך.
בכוללים הללו, בבתי הכנסת ובבתי המדרש הקהילתיים, לומדים יחדיו גמלאים ובני כל הגילאים מכל סוגי התעסוקה בחברה הישראלית.

המאפיינים של בתי המדרש הקהילתיים

אחד המאפיינים העיקריים של בתי המדרש הקהילתיים והכוללים של יום השישי, הוא ההרכב המגוון של לומדי התורה במסגרות הללו, וכך ניתן לראות בבית המדרש הקהילתי "באר מרים", שבו לומדים יחדיו מאות אנשים, רובם גמלאים, אנשים מכל סוגי העיסוקים בחברה הישראלית וביניהם הפרופ' מאיר גוטסמן, מראשוני ומגדולי מנתחי הלב במדינת ישראל, הלומד בבית המדרש הזה שנים רבות ובסעודת הסיום של מסכת בבא קמא הציג הפרופסור מצגת מקצועית מאויירת ומסבירה סוגיה מעניינת במסכת בבא קמא.

יישר כוח מיוחד לר' מרדכי אנגלנדר ולכל העוסקים עמו בצרכי ציבור באמונה.