By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to http://www.unisyn.org.il/

עצרת היערכות לקליטתם הקהילתית של העולים החדשים מצרפת

עצרת היערכות לקליטתם הקהילתית של העולים החדשים מצרפת

מאות ראשי קהילות, מוסדות וארגונים, רבנים וגבאי בתי כנסת, דוברי צרפתית בישראל, נענו לקריאתו של הד"ר יואל מרגי, נשיא הקונסיסטואר בצרפת (Consistoire Central) – מועצת הקהילות היהודיות בצרפת, והתכנסו בליל אמש (17.2.2014) במרכז מורשת בגין בירושלים כדי להתארגן ולהיערך לקליטתם הרוחנית והקהילתית של העולים החדשים מצרפת.

 

הד"ר יואל מרגי עמד בדבריו על התהליכים והשינויים המתחוללים בקרב היהודים ובקהילות היהודיות בצרפת, וציין את הנכונות הגוברת והולכת לעלות לישראל בעקבות גילויי האנטישמיות והאנטי-ציוניות, אם כי ישנה, לדבריו, התעניינות גם בהגירה למדינות אחרות והציג את הצעתו להקים מרכז מידע ושירותים קהילתיים של הקונסיסטואר בישראל ולפתח קשרי ידידות בין הקהילות בישראל לבין עמיתיהם בצרפת כדי לחזק את רוחם.

 

הנוכחים בעצרת קיבלו בהתלהבות ובהתרגשות את פניו של הראשון לציון הרה"ג הרב שלמה משה עמאר שליט"א שדיבר בשבחם של היהודים העולים מצרפת וציין את תרומתם החשובה לצביונה היהודי של מדינת ישראל.

 

 

מר אליעזר שפר – יו"ר הארגון העולמי של בתי הכנסת והקהילות האורתודוקסיות ומר יצחק דהן – נציג הארגון בהנהלת ההסתדרות הציונית העולמית הגישו לד"ר יואל מרגי תוכנית מקיפה לקליטתם הרוחנית והקהילתית של העולים החדשים מצרפת בבתי הכנסת, כולל סמינרים לפיתוח מנהיגות קהילתית וימי עיון לרבנים, לגבאי בתי כנסת ולראשי קהילות הקולטות עלייה מצרפת.

 

רבים מהמשתתפים הצהירו על נכונותם להירתם למען קליטתם הרוחנית, החברתית והקהילתית של העולים מצרפת.