By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to http://www.unisyn.org.il/

הועידה השנתית העולמית לעוסקים בצרכי ציבור באמונה

הועידה השנתית העולמית לעוסקים בצרכי ציבור באמונה
1000 גבאי בתי כנסת, ראשי קהילות ובתי מדרש קהילתיים מישראל ומהתפוצות השתתפו בועידה השנתית העולמית לעוסקים בצרכי ציבור באמונה שהתכנסה בירושלים מטעם הארגון העולמי של בתי הכנסת והקהילות האורתודוקסיות, עיתון בשבע והרבנות הראשית לישראל וקיימו דיונים בנושאים המרכזיים הבאים:
  • פיתוחם של בתי הכנסת כמרכזים תורניים רוחניים תרבותיים וקהילתיים לכלל ישראל.
  • הרחבת לימוד תורה בכוללים של יום השישי ובתי המדרש הקהילתיים של בתי הכנסת.
  • מאגרי המידע התורניים והתקשורת הדיגיטאלית לשירות הקהילה ולומדי התורה.
במהלך הועידה הוענקו עיטורי יקירים של מפעל חיים לגבאים ולגבאיות של בתי הכנסת שהצטיינו בתרומתם לבית הכנסת ולקהילה כולה. בין מקבלות העיטורים, שתי גבאיות: הגב' ניצה סמילנסקי מקיבוץ עין חרוד בעמק יזרעאל והגב' תקוה צמח שביט מקיבוץ איילת השחר בגליל העליון.
 
15 הגבאים והגבאיות שהוענק להם עיטור היקיר המצטיין עבור תרומתם לבית הכנסת ולקהילה. במרכז התמונה השר יעקב מרגי – השר לשירותי דת בממשלת ישראל; מר אליעזר שפר – יו"ר הארגון העולמי של בתי הכנסת והקהילות האורתודוקסיות ומר דוד סעדה – יו"ר עיתון בשבע