שלישי, 10 אפריל 2018 10:30

חוגגים רבים במימונה כהלכתה

IMG 5419 עותק

בברכת הרב המסורתית פתח מורנו הראשון לציון, רבה של ירושלים הרה"ג שלמה עמאר שליט"א את  החגיגה המרכזית של ליל המימונה, הוא ליל האמונה.  במשך אלפיים שנות גלות האמין וציפה עם ישראל בכל מאודו בשוב ה' את שביתנו וישכין את שכינתנו בתוכנו. באירוע המרכזי שהתקיים במרכז הרוחני "בני הרמה" בשכונת רמות בירושלים, העלה על נס מורנו הראשון לציון והרב הראשי לירושלים את דבקותו של עם ישראל באמונתו בשיבת ציון והתחזקותו באמונתו אחרי שראינו בעינינו את התגשמות חזון נביאיו על יישוב הארץ משממונה וקיבוץ בניה לתוכה  כי על כן  צריך להתחזק בציפייה לבניין ביתו בירושלים עיר מקדשו. מורנו הרב נימק בזאת את האופי המיוחד של מנהגי ליל האמונה שנהגו אבותינו לפתוח בפסוקים ממשלי, מהמשניות הפותחות את פרקי אבות ומפיוטי האזהרות, המחזקים את הציפייה לישועה ומאחדים את בני עמנו "תזכנו עם כל ישראל חברים, לראות בבנין בית-עילום, וגם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום" (שמות יח).

IMG 5436 עותק 
IMG 5194 עותק
  ד"ר יעקב הדני – פותח את האירוע המרכזי של המימונה – ליל האמונה בירושלים
נקרא 176 פעמים עודכן לאחרונה ב שלישי, 10 אפריל 2018 10:43