By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to http://www.unisyn.org.il/

אלול

אלול

חודש אלול תשע"ה

15 באוגוסט - 13 בספטמבר 2015

המולד: המולד בליל שבת (14.8.15), בשעה 4 לפנות בוקר, 23 דקות ו-8 חלקים.

זמן קידוש לבנה: מליל רביעי ד' באלול (19.8.15), עד מוצאי שבת י"ד אלול (29.8.2015) בשעה 22:46

זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: ממוצ"ש שופטים ז' באלול (22.8.15) עד  מוצאי שבת י"ד אלול (29.8.2015) בשעה 22:46

זמני הדלקת נרות ביום שישי כ"ט מנחם אב (14.8.15)

הדלקת נרות צאת השבת בישראל הדלקת נרות הדלקת נרות
ירושלים 18:48 ירושלים 20:01 ניו יורק 19:35 מלבורן 17:14 מדריד 20:44
תל אביב 19:05 תל אביב 20:03 לוס אנג'לס 19:12 יוהנסבורג 17:23 מרבייה 20:54
באר שבע 19:05 באר שבע 20:02 פריס 20:39 בואנוס איירס 17:53 טורונטו 19:55
חיפה 18:59 חיפה 20:04 לונדון 19:56 מוסקבה 20:41    
אילת 18:52 אילת 19:58 אמסטרדם 20:38 רומא 19:42    

שבת פרשת ראה, ל' מנחם אב (15.8.15) – שבת ראש חודש

תפילות לשבת ראש חודש. מפטירים בישעיהו ס"ו, א'-כ"ד, "השמים כסאי". הפטרת "ראה" ["עניה סוערה"], היא המשכה של הפטרת "כי תצא" [רני עקרה], ולכן הנוהגים לקרוא בשבת זו את הפטרת ראש חודש "השמים כסאי", אזי בשבת "כי תצא" ממשיכים וקוראים בנוסף להפטרת ,רני עקרה" גם את הפטרת "עניה סוערה". תפילת מוסף של שבת וראש חודש.

במנחה קוראים לשלושה בפרשת שופטים. אין אומרים "צדקתך צדק". אבות פרק ה'. במעריב מתחילים "לדוד ה' אורי וישעי".

ב' דראש חודש אלול, יום א', א' אלול (16.8.2015): תפילת ראש חודש.

מראש חודש אלול ועד כ"ח אלול תוקעים כל בוקר תשר"ת (תקיעה שברים תרועה תקיעה), כדי לעורר בתשובה.

מתחילים לומר " לדוד ה' אורי" ב ערבית ובשחרית. אשכנזים-חסידים וספרדים: בשחרית ובמנחה. ואומרים עד חג שמיני עצרת.

מאור ליום ב' אלול, ועד ערב יום הכיפורים, משכימים ספרדים לסליחות.

בסוף השנה, שהיא שנת שמיטה, פוקעים כל החובות. כדי למנוע זאת, עושים פרוזבול, כדי שהחובות שלא נפרעו לא ישמטו. ניתן לעשות פרוזבול עד ערב ראש השנה. הפרוזבול משמט רק חובות שהיו בזמן כתיבתו, ולכן מי שעוסק במכירות שוטפות, יעשה את הפרוזבול ערב ראש השנה.

זמני הדלקת נרות ביום שישי ו' באלול (21.8.15)

הדלקת נרות צאת השבת בישראל הדלקת נרות הדלקת נרות
ירושלים 18:41 ירושלים 19:53 ניו יורק 19:25 מלבורן 18:20 מדריד 20:34
תל אביב 18:58 תל אביב 19:55 לוס אנג'לס 19:04 יוהנסבורג 17:26 מרבייה 20:45
באר שבע 18:58 באר שבע 19:54 פריס 20:26 בואנוס איירס 17:58 טורונטו 19:44
חיפה 18:51 חיפה 19:55 לונדון 19:42 מוסקבה 20:25    
אילת 18:45 אילת 19:50 אמסטרדם 20:23 רומא 19:31    

שבת פרשת שופטים, ז' באלול (22.8.15)

מפטירים (רביעי משבעה דנחמתא) בישעיה נא, יב: "אנכי אנכי הוא מנחמכם" עד (נב, יב) "אלקי ישראל".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת כי תצא. אבות פרק ו'.

זמני הדלקת נרות ביום שישי י"ג באלול (28.8.15)

הדלקת נרות צאת השבת בישראל הדלקת נרות הדלקת נרות
ירושלים 18:33 ירושלים 19:44 ניו יורק 19:15 מלבורן 18:25 מדריד 20:23
תל אביב 18:50 תל אביב 19:46 לוס אנג'לס 18:55 יוהנסבורג 17:29 מרבייה 20:36
באר שבע 18:50 באר שבע 19:45 פריס 20:13 בואנוס איירס 18:03 טורונטו 19:33
חיפה 18:43 חיפה 19:46 לונדון 19:27 מוסקבה 20:07    
אילת 18:37 אילת 19:42 אמסטרדם 20:08 רומא 19:20    

שבת פרשת כי תצא, י"ד אלול  (29.8.15)

מפטירים (חמישי משבעה דנחמתא) בישעיה נד, א: "רני עקרה" עד (י') "אמר מרחמך ה'". אם הפטירו בשבת ראה את הפטרת ראש חודש

"השמים כסאי", ממשיכים וקוראים בנוסף להפטרת "רני עקרה" גם את הפטרת "עניה סערה".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת כי תבא. אבות פרקים א'-ב'.

זמני הדלקת נרות ביום שישי כ' באלול (4.9.15)

הדלקת נרות צאת השבת בישראל הדלקת נרות הדלקת נרות
ירושלים 18:24 ירושלים 19:35 ניו יורק 19:03 מלבורן 18:31 מדריד 20:12
תל אביב 18:41 תל אביב 19:37 לוס אנג'לס 18:46 יוהנסבורג 17:32 מרבייה 20:26
באר שבע 18:41 באר שבע 19:36 פריס 19:58 בואנוס איירס 18:07 טורונטו 19:20
חיפה 18:34 חיפה 19:37 לונדון 19:12 מוסקבה 19:49    
אילת 18:29 אילת 19:34 אמסטרדם 19:52 רומא 19:09    


שבת פרשת כי תבוא, כ"א אלול (9.5.15)

נוהגים לקרוא את התוכחה בקול נמוך, ובלבד שישמע כל הקהל. נהגו שהקורא עצמו עולה בה מפני הקפדנים. מפטירים (שישי משבעה דנחמתא) בישעיה ס': "קומי אורי" עד סוף הפרק.

במנחה קוראים לשלושה בפרשת נצבים. אבות פרקים ג' –ד'.

יום א', כ"ב אלול (6.9.2015): אשכנזים מתחילים לומר סליחות, עד ערב יום הכיפורים. ברכת "על נטילת ידים", "אשר יצר" וברכת התורה אומרים קודם סליחות, ולא יאמרם פעם נוספת קודם התפילה. כאשר אומרים סליחות בהשכמה, הש"ץ מתעטף בטלית (בעוד לילה) ולא יברך, וכשיאיר היום יפשוט הטלית, יברך ויתעטף. עדיף להתעטף בטלית שאולה (של יחיד ולא של ציבור) שלא יכנס לספק ברכה. "אשרי", חצי קדיש, סליחות. אחר

הסליחות אומר הוידוי רק פעם אחת (הגר"א). תחנון, קדיש תתקבל. (האומר סליחות ביחידות יאמר י"ג מדות כקורא בתורה בטעמים, ולא דרך תפילה ובקשה, ידלג "וזכור לנו היום ברית שלוש עשרה". לא יאמר הבקשות שבלשון תרגום, כמו "מחי ומסי", "מרן דבשמיא" וכדו').

עד ערב יום הכיפורים משתטחים על קברי צדיקים. יש המתענים ביום א ' דסליחות.

זמני הדלקת נרות ביום שישי כ"ז באלול (11.9.15)

הדלקת נרות צאת השבת בישראל הדלקת נרות הדלקת נרות
ירושלים 18:15 ירושלים 19:26 ניו יורק 18:52 מלבורן 18:37 מדריד 20:01
תל אביב 18:32 תל אביב 19:28 לוס אנג'לס 18:36 יוהנסבורג 17:39 מרבייה 20:16
באר שבע 18:32 באר שבע 19:27 פריס 19:44 בואנוס איירס 18:12 טורונטו 19:08
חיפה 18:25 חיפה 19:27 לונדון 18:56 מוסקבה 19:31    
אילת 18:20 אילת 19:25 אמסטרדם 19:35 רומא 18:57    

שבת פרשת נצבים, כ"ח אלול (12.9.15)

מפטירים (שביעי משבעה דנחמתא) בישעיה סא, י: "שוש אשיש", עד (סג, ט) " כל ימי עולם". אין מברכים החודש, על פי דרשת הפסוק

"בכסה ליום חגנו" – שיום ראש השנה מכוסה.

במנחה קוראים לשלושה בפרשת "וילך". אבות פרק ה'-ו'. במוצש"ק אין אומרים ויהי נועם ואתה קדוש.

יום א', כ"ט אלול (13.9.15): ערב ראש השנה.

לשנה טובה תכתבו ותחתמו

אלול_תשעה.pdf

Elul_5775.pdf

mois_dELOUL_5775.pdf