חודש סיון תשע"ה

חודש סיון תשע"ה

חודש סיון תשע"ה

19 במאי - 16 יוני 2015

המולד: ביום שני (18.5.15), שעה 2 אחר הצהרים, 11 דקות ו 5- חלקים.

זמן קידוש לבנה:מליל שישי ד' בסיון (21.5.15) ועד ליל שלישי, ט"ו סיון (2.6.15)                             

זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: מליל שלישי ח' בסיון (25.5.15)

יום שלישי, א' סיון (19.5.15): תפילת ראש חודש.

מראש חודש סיון ועד י"ב בחודש (30.5.15), אין אומרים תחנון, לא "יהי רצון" שלאחר קריאת התורה, ולא הזכרת נש מות. אין מתענים, חוץ מחתן ביום חופתו. אומרים "א-ל ארך אפים" ו"למנצח". והספרדים אין אומרים "א-ל ארך אפים" ו"למנצח" בכל הימים שאין אומרים בהם תחנון.

מיום חמישי, ג' סיון (21.5.15), מתחילים שלושת ימי הגבלה.

 

זמני הדלקת נרות ביום שישי ד' בסיון (22.5.15)

הדלקת נרות צאת החג בישראל הדלקת נרות הדלקת נרות
ירושלים 18:58 ירושלים 20:15 ניו יורק 19:52 מלבורן 16:45 מדריד 21:00
תל אביב 19:15 תל אביב 20:18 לוס אנג'לס 19:24 יוהנסבורג 17:02 מרבייה 21:07
באר שבע 19:14 באר שבע 20:15 פריס 21:05 בואנוס איירס 17:26 טורונטו 20:16
חיפה 19:09 חיפה 20:09 לונדון 20:26 מוסקבה 21:20    
אילת 18:59 אילת 20:10 אמסטרדם 21:09 רומא 19:59    

שבת פרשת במדבר, ה' סיון (23.5.15)

מפטירים בהושע ב, א-כב: "והיה מספר בני ישראל" עד "וארשתיך". אומרים "אב הרחמים".

(מנהג הגר"א לא לומר " אב הרחמים" , ויש נוהגים לאומרו בכל השבתות שבין פסח לשבועות, אפילו בשבתות שמברכים החודש, ובפרט כשמברכים ראש חודש סיוון, כי חורבן קהילות אשכנז בגזרות תתנ"ו היה בסוף ניסן, אייר ותחילת סיוון).

במנחהקוראים בפרשת נשא ומעלים לתורה שלושה קרואים. אין אומרים "צדקתך צדק". אבות פרק ו'.

 

חג השבועות, יום א', ו' סיון (24.5.15). ערבית, ליל שבועות מוצאי שבת. מ אחרים להתפלל, בכדי לקיים את הפסוק "שבע שבתות תמימות תהיינה".

תפילה של יום טוב, מוסיפים "ותודיענו" בהדלקת הנרות ובקידוש - ברכת שהחיינו. מקדש יקנה"ז: יין, קידוש, נר, הבדלה, זמן. יש הנוהגים להיות ערים כל הלילה בלימוד התורה ואמירת תיקון ליל שבועות.

שחרית. נהוג להתפלל בהשכמה. הלל שלם, קדיש תתקבל, פיוטים. קוראים מגילת "רות". הקורא במגילה כשרה מברך "על מקרא מגילה" וברכת "שהחיינו". (יש חסידים וספרדים שנוהגים לקרוא מגילת רות בספר ביחידות בביהכ"נ או בבית, בלי ברכה. בחו"ל קוראים רות ביום ב' דשבועות). קדיש יתום.

קריאת התורה: מוציאים שני ספרי תורה, י"ג מדות. " אקדמות" יש לומר אחר שכהן עלה לבימה, לפני ברכות התורה. בספר ראשון קוראים לחמישה בפרשת יתרו "בחדש השלישי" עד הסוף. "עשרת הדברות" קוראים בטעם העליון. חצי קדיש. בספר שני קוראים למפטיר בפרשת פנחס: "וביום הבכורים" עד "ונסכיהם". מפטירים ביחזקאל א': "ויהי בשלשים שנה" עד סוף הפרק, ומסיימים בפסוק "ותשאני רוח" (ג, יב). אין קטן עולה למפטיר. הזכרת נשמות (בא"י), "יזכור לחללי צה"ל ונפגעי הטרור". אב הרחמים, מוסף של יו"ט, ותערב, ברכת כהנים, קדיש תתקבל, שיר של יום (תהילים יט) : "השמים מספרים".

נוהגים לאכול מאכלי חלב ודבש, על שם הכתוב: "דבש וחלב תחת לשונך" (שיר השירים ד ,יא).

מנחה. של יום טוב.

 

אסרו חג, יום שני, ז' סיון (25.5.15). בחו"ל יום ב' דשבועות. בשחרית אין אומרים "א-ל ארך אפים" ו"למנצח", ויש נוהגים לומר. אין מתענים בו, אפילו חתן ביום חופתו. ונוהגים להרבות קצת בסעודה.

[בחו"ל: יום ב' דשבועות - יו"ט שני של גלויות. - תפילת יו"ט, הלל שלם, מגילת רות, ומוציאים שני ספרים, באחד קוראים לחמשה אנשים בפרשת ראה (דברים טו, י ט) "כל הבכור", עד סוף הסדרה, ובשני קוראים למפטיר "וביום הבכורים". מפטירים בחבקוק ב' : "וה' בהיכל קדשו".]

 

זמני הדלקת נרות ביום שישי י"א בסיון (29.5.15)

הדלקת נרות צאת השבת בישראל הדלקת נרות הדלקת נרות
ירושלים 19:02 ירושלים 20:19 ניו יורק 19:58 מלבורן 16:41 מדריד 21:06
תל אביב 19:19 תל אביב 20:22 לוס אנג'לס 19:28 יוהנסבורג 17:00 מרבייה 21:12
באר שבע 19:19 באר שבע 20:19 פריס 21:13 בואנוס איירס 17:22 טורונטו 20:22
חיפה 19:14 חיפה 20:23 לונדון 20:36 מוסקבה 21:31    
אילת 19:03 אילת 20:15 אמסטרדם 21:18 רומא 20:05    

 

שבת פרשת נשא, י"ב סיון (30.5.15)

מפטירים בשופטים יג, ב "ויהי איש אחד מצרעה" ועד סוף הפרק. אין אומרים אב הרחמים.

במנחהקוראים בפרשת בהעלותך ומעלים לתורה שלושה קרואים. אין אומרים "צדקתך צדק". אבות פרק א'.

 

יום א', י"ג סיון (31.5.15): חוזרים לומר תחנון.

זמני הדלקת נרות ביום שישי י"ח בסיון (5.6.15)

הדלקת נרות צאת החג בישראל הדלקת נרות הדלקת נרות
ירושלים 19:06 ירושלים 20:24 ניו יורק 20:03 מלבורן 16:39 מדריד 21:11
תל אביב 19:23 תל אביב 20:26 לוס אנג'לס 19:33 יוהנסבורג 16:59 מרבייה 21:16
באר שבע 19:22 באר שבע 20:24 פריס 21:20 בואנוס איירס 17:20 טורונטו 20:28
חיפה 19:18 חיפה 20:28 לונדון 20:43 מוסקבה 21:40    
אילת 19:07 אילת 20:18 אמסטרדם 21:26 רומא 20:11    


שבת פרשת בהעלותך, י"ט סיון (6.6.15)

בפרשת השבוע יש נוהגים לקרוא בקול נמוך מן "ויהי העם כמתאוננים" עד "והמן כזרע גד". מפטירים בזכריה ב, יד : "רנ י ושמחי בת ציון" עד (ד, ז): "חן חן לה"

במנחהקוראים בפרשת שלח ומעלים לתורה שלושה קרואים. אבות פרק ב'.

זמני הדלקת נרות ביום שישי כ"ה סיון (12.6.15)

הדלקת נרות צאת השבת בישראל הדלקת נרות הדלקת נרות
ירושלים 19:09 ירושלים 20:27 ניו יורק 20:07 מלבורן 16:38 מדריד 21:15
תל אביב 19:26 תל אביב 20:30 לוס אנג'לס 19:36 יוהנסבורג 16:59 מרבייה 21:20
באר שבע 19:26 באר שבע 20:27 פריס 21:25 בואנוס איירס 17:20 טורונטו 20:32
חיפה 19:21 חיפה 20:31 לונדון 20:49 מוסקבה 21:47    
אילת 19:10 אילת 20:21 אמסטרדם 21:32 רומא 20:15    

שבת פרשת שלח, כ"ו סיון (13.6.15) – שבת מברכין

מפטירים ביהושע ב "וישלח יהושע", עד סוף הפרק.

מברכים חודש תמוז שיחול ביום רביעי וחמישי (17-18 ביוני, 2015). אין אומרים אב הרחמים.

במנחהקוראים בפרשת קורח ומעלים לתורה שלושה קרואים. אומרים "צדקתך צדק". אבות פרק ג'.

 

יום שלישי, כ"ט סיון (16.6.15). ערב ראש חודש תמוז. יום כיפור קטן. אין אומרים תחנון במנחה.

יום רביעי, ל' סיון (17.6.15), א' דראש חודש תמוז. תפילת ראש חודש.

בברכת

כי מציון תצא תורה

חודש טוב ומבורך

אליעזר שפר                 Eliezer Sheffer

לוח הדינים והמנהגים באדיבות "היכל שלמה"

עולם התורה בדורנו

  • מדינת ישראל היא כיום מעצמה תורנית עולמית. ירושלים בירת המדינה, היא בירת התורה של עם ישראל.
  • כי מציון תצא תורה – מאה ושלושים אלף בחורים ואברכים לומדים תורה בחמש מאות ישיבות וכוללים מכל החוגים ולמעלה מרבבה של בחורי ישיבה, סטודנטים וסטודנטיות מחו"ל לומדים תורה בישיבות, בסמינרים ובמדרשות בישראל.
  • בבתי כנסת רבים בישראל מקיימים שיעורי תורה קבועים, בתי מדרש קהילתיים ומרכזים תורניים.
  • כשלושה מיליון גולשים מדי חודש בחודשו באלפי אתרי האינטרנט התורניים בכל רחבי העולם

וְכָל הָעָם רֹאִים אֶת הַקּוֹלֹת (שמות כ', י"ד)

משנת כל חי – משניות עם פירוש קהתי גם בסמרטפון

באדיבות מר אבינועם בן נון ומר משה הירש, אנו מעמידים לרשות המעוניינים לקבוע עתים לתורה אפליקציה של כל המשניות עם פירוש קהתי עבור לומדי התורה ומלמדיה ולכל יהודי באשר הוא שם.

קישור לאפליקציה: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nocker.kehati

המעוניינים לקבוע עתים לתורה, ללמוד משנה אחת מדי יום ביומו, להצטרף לחבורה העולמית של לומדי המשניות ולהשתתף בעצרת העולמית של עולם התורה בזמננו בסימן הַקְהֵל אֶת הָעָם בחג הסוכות תשע"ו, מוזמנים לפנות אלינו למידע נוסף, בדוא"ל: unisyn@actcom.net.il


 

"ואלה שמות"

שמות היישובים בארץ ישראל בפרשות השבוע של חודש סיוון תשע"ה

מאת משה אייכל

 

במדבר: "ונתתי... ואת עמק עכור לפתח תקווה" (מתוך ההפטרה)

פתח תקווה אם המושבות:פתח תקווה נוסדה בשנת 1819 ע"י אנשי היישוב הישן בראשות ר' יואל משה סלומון ורבו ר' עקיבה יוסף שלזינגר, את השם הם לקחו מהפסוק לעיל. כשלוש שנים לאחר הקמתה ננטשה פתח תקווה עקב מגפות קשות שפקדו את יושביה, ולאחר כשנתיים הוקמה מחדש. עם היבול הראשון שצמח במקום, חגגו את התושבים את קיום המצוות התלויות בארץ בטקס רב רושם שנערך בירושלים. פתח תקווה תרמה רבות לחקלאות ברחבי ארץ ישראל מהידע שרכשו.   כיום מתגוררים בפתח תקווה למעלה ממאתיים אלף תושבים אשר מתפללים באין ספור בתי כנסיות בעיר, שהוותיק מביניהם נוסד במאה התשע עשרה. רבני העיר הנם הרב מיכה הלוי והרב בנימין אטיאס.

נשוא: "בין צרעה ובין אשתאול" (מתוך ההפטרה)

מושב אשתאול: מושב אשתאול נמצא באזור בית שמש בתחום השיפוטי של המועצה האזורית מטה יהודה.  בשטח המושב התגוררו ערבים עוינים שהפילו חיתתם על העוברים ושבים עד אשר במלחמת העצמאות כבשו לוחמי חטיבת הראל את המקום. בשנת 1949 הוקם מושב אשתאול על ידי עולים שעלו מתימן, לפרנסתם התפרנסו העולים מעבודות יערנות ביערות הקק"ל שבאזור. בהמשך החלו לעסוק בחקלאות משק. כיום מתגוררים במקום כמאתיים משפחות כן ירבו.

 

בהעלותך: "אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות"

"כפר האורנים- מנורה": כפר האורנים הינו יישוב בעל אופי חילוני במטה בנימין סמוך למודיעין מכבים רעות. לפי ממצאים ארכיאולוגיים המקום כבר היה מיושב ע"י יהודים כבר לפני כאלפיים שנה. במלחמת העצמאות נהרגו במקום ארבעים וחמשה לוחמים מהפלמ"ח ובשם היישוב רמוזים ארבעים וחמישה הלוחמים הי"ד. כפר האורנים הינו יישוב צעיר שהוקם בשם מנורה בשנות התשעים. כיום מתגוררים במקום כמה מאות משפחות אשר נהנות מאיכות חיים במקום מדהים אשר נושא את מורשת לוחמנו שהקריבו את חייהם לתקומת ישראל. כיום מתגוררים בקיבוץ כמה מאות תושבים אשר מתפרנסים מחקלאות שדה ורפת, כמו"כ יש בקיבוץ אירוח כפרי, פינת חי ומוזיאון על תולדות הקיבוץ.

 

שלח:"ויבואו עד נחל אשכול"

"אשכולות" התנחלות ויישוב קהילתי: אשכולות הינו יישוב קהילתי שיתופי בדרום הר חברון. היישוב הוקם בשנת 1982 כהיאחזות נח"ל, וכעשור לאחר מכן הוא אוזרח. כיום מתגוררים במקום כמה עשרות משפחות אשר נהנות מנוף מדברי מרהיב אך בסך הכל כעשרים דקות נסיעה מבאר שבע.