לוח דינים ומנהגים לחודש כסלו

לוח דינים ומנהגים לחודש כסלו

כסלו תשע"ז

1 בדצמבר 2016 - 29 בדצמבר 2016

המולד: יום שלישי (29.11.16), בשעה 16:08 ו-6 חלקים.

קידוש לבנה: ממוצאי שבת ד' כסלו (3.12.16) ועד ליל רביעי, י"ד כסלו – כל הלילה (13.12.16)

זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: מליל חמישי, ח' בכסלו (7.12.16)

ראש חודש כסלו, יום חמישי, א' כסלו (1.12.16)

בערבית "יעלה ויבוא". בשחרית: אחרי פרשת התמיד אומר: "ובראשי חדשיכם". בברכת המזון: "יעלה ויבוא".

חצי הלל, קדיש תתקבל, מוציאים ספר תורה, קוראים בפרשת פנחס (במדבר כח): "וידבר ה' אל משה צו את בני ישראל" עד "ונסכו". מעלים לתורה ארבעה קרואים.

נוסח ספרד ואשכנזים חסידים: לכהן מ"וידבר" עד "עולת תמיד", ללוי מ"את הכבש", עד "ניחוח לה'". לשלישי חוזרים מ"עולת תמיד" עד "ונסכה", ולרביעי "ובראשי חדשיכם" עד "ונסכו". חצי קדיש, "יהללו", אשרי ובא לציון. מנהג החסידים להקדים את "אשרי" "ובא לציון" להחזרת ספר התורה. חולצים תפילין ומתפללים תפילת מוסף של ראש חודש, קדיש תתקבל, עלינו, שיר של יום, ברכי נפשי, אין כאלוקינו.

מנהג עדות המזרח: בערבית מתחילים "בברכי נפשי". בעמידה "יעלה ויבוא". הלל בדילוג ובלי ברכה, קדיש תתקבל. אומר "ואברהם זקן", בריך שמיה. מוציאים ספר תורה, וקוראים בפרשת פנחס (פרק כ"ח, פסוק א'): "וידבר ה' אל משה" וגו'. מעלים לתורה ארבעה קרואים. קוראים לכהן מ"וידבר" עד "עולה תמיד", חוזרים ללוי פסוק "ואמרת להם" עד "רביעית ההין", ולשלישי קוראים מ"עולת תמיד" עד "ונסכה", ולרביעי "ובראשי חדשיכם" עד "ונסכו". חצי קדיש, אשרי ובא לציון, בית יעקב, שיר המעלות, מזמור של יום, הושיענו. מחזירים ספר תורה למקומו, חולצים התפילין לאחר חצי קדיש, מתפללים מוסף של ראש חודש, ולאחר חזרת הש"ץ תתקבל ואומרים "ברכי נפשי", קדיש יהא שלמא, "קוה אל ה'" ו"פיטום הקטורת", עלינו לשבח.

מנהג אשכנזים-פרושים בארץ ישראל: כדעת הגר"א לקרוא לכהן עד "עולה תמיד", ללוי מ"את הכבש" עד "ניחוח לה'", לשלישי חוזרים מ"עולת תמיד" עד "ונסכה", ולרביעי "ובראשי חדשיכם" עד "ונסכו".

בברכת המזון: יעלה ויבוא.

זמני הדלקת נרות ביום שישי, ב' בחודש כסלו תשע"ז (2.12.16)

הדלקת נרות צאת השבת בישראל הדלקת נרות הדלקת נרות
ירושלים 15:59 ירושלים 17:14 ניו יורק 16:09 מלבורן 19:58 מדריד 17:18
תל אביב 16:15 תל אביב 17:16 לוס אנג'לס 16:14 יוהנסבורג 18:24 מרבייה 17:46
באר שבע 16:18 באר שבע 17:16 פריס 16:27 בואנוס איירס 19:23 טורונטו 16:14
חיפה 16:06 חיפה 17:13 לונדון 15:25 מוסקבה 15:34 ורשה 14:19
אילת 16:10 אילת 17:19 אמסטרדם 15:59 רומא 16:09

שבת פרשת תולדות, ג' כסלו (3.12.16)

מפטירים במלאכי א "משא דבר ה'" עד "מלך ה' צבאות הוא".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת ויצא.

זמני הדלקת נרות ביום שישי ט' בחודש כסלו (9.12.16)

הדלקת נרות צאת השבת בישראל הדלקת נרות הדלקת נרות
ירושלים 16:00 ירושלים 17:15 ניו יורק 16:08 מלבורן 20:04 מדריד 17:18
תל אביב 16:15 תל אביב 17:16 לוס אנג'לס 16:15 יוהנסבורג 18:29 מרבייה 17:46
באר שבע 16:19 באר שבע 17:17 פריס 16:25 בואנוס איירס 19:29 טורונטו 16:13
חיפה 16:06 חיפה 17:14 לונדון 15:22 מוסקבה 15:30 ורשה 14:17
אילת 16:11 אילת 17:20 אמסטרדם 15:56 רומא 16:08

שבת פרשת ויצא, י' כסלו (10.12.16)

מפטירים בהושע יב, יג "ויברח יעקב שדה ארם" עד סוף הספר. וכדי לסיים בטוב יש שמוסיפים יואל ב, כו-כז: "ואכלתם אכל ושבוע" עד "ולא יבושו עמי לעולם".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת וישלח.

יום ג', י"ב כסלו (12.12.16) המסופק אם הזכיר "טל ומטר" בשמונה עשרה אינו חוזר, שכבר אמרו 90 פעמים.

זמני הדלקת נרות ביום שישי ט"ז בחודש כסלו (16.12.16)

הדלקת נרות צאת השבת בישראל הדלקת נרות הדלקת נרות
ירושלים 16:02 ירושלים 17:17 ניו יורק 16:10 מלבורן 20:10 מדריד 17:19
תל אביב 16:17 תל אביב 17:18 לוס אנג'לס 16:17 יוהנסבורג 18:33 מרבייה 17:48
באר שבע 16:21 באר שבע 17:20 פריס 16:25 בואנוס איירס 19:34 טורונטו 16:14
חיפה 16:08 חיפה 17:16 לונדון 15:23 מוסקבה 15:29 ורשה 14:17
אילת 16:13 אילת 17:22 אמסטרדם 15:57 רומא 16:09

שבת פרשת וישלח, י"ז כסלו (17.12.16)

מפטירים בנביא "חזון עובדיה".
במנחה קוראים לשלושה בפרשת וישב.

זמני הדלקת נרות ביום שישי כ"ג בחודש כסלו (23.12.16)

הדלקת נרות צאת השבת בישראל הדלקת נרות הדלקת נרות
ירושלים 16:05 ירושלים 17:20 ניו יורק 16:13 מלבורן 20:13 מדריד 17:22
תל אביב 16:21 תל אביב 17:22 לוס אנג'לס 16:20 יוהנסבורג 18:37 מרבייה 17:51
באר שבע 16:24 באר שבע 17:23 פריס 16:28 בואנוס איירס 19:38 טורונטו 16:17
חיפה 16:11 חיפה 17:19 לונדון 15:26 מוסקבה 15:32 ורשה 14:20
אילת 16:16 אילת 17:26 אמסטרדם 15:59 רומא 16:13

שבת פרשת וישב, כ"ד כסלו (24.12.16) – שבת מברכין

מפטירים בעמוס ב "כה אמר ה'", עד ג, ח "מי לא ינבא". מברכים חודש טבת שיחול ביום שישי (30.12.16). אין אומרים "אב הרחמים".

מולד חודש טבת: ליל חמישי לפנות בוקר (29.12.16). שעה 4:52 ו-7 חלקים

במנחה קוראים לשלושה בפרשת מקץ. אין אומרים "צדקתך".

במוצאי שבת (24.12.16) נר ראשון של חנוכה.

יום ראשון של חנוכה, מוצאי שבת אור ליום א', כ"ה כסלו (24.12.16)

ערבית: "אתה חוננתנו", "על הנסים", "ויהי נועם", "ואתה קדוש". הש"ץ מדליק נר חנוכה בבית הכנסת כדי לפרסם את הנס. מעמידים בבית הכנסת את המנורה בדרום, זכר למנורת המקדש. מברך "להדליק", "שעה נסים", "שהחיינו". אין יוצאים ידי חובה בנר חנוכה שמדליקים בבית הכנסת.

בבית הכנסת מדליקים נר חנוכה ואחר כך מבדילים, ובבית מבדילים ואחר כך מדליקים נר חנוכה. אם אין מניין בבית הכנסת – לא ידליקו. ויש שמדליקים בלי ברכה.

דיני הדלקת הנר

בימות החול מצווה להדליק בבית נר חנוכה מיד לאחר צאת הכוכבים. לדעת הגר"א – מיד עם שקיעה ובדיעבד כל הלילה.

ברוב בתי הכנסת מדליקים נר חנוכה אחרי מנחה. מתפללים ערבית והולכים להדליק נר חנוכה בבית. בבית חד-קומתי מעמיד את המנורה בחוץ, משמאל הכניסה לבית, בטפח הסמוך לפתח, בגובה 3-10 טפחים מהארץ. אין להדליק במקום שהרוח עלולה לכבות את הנר. אם אין אפשרות להדליק ליד הפתח, או מי שגר בבית קומות, מדליק בבית על יד החלון מימין. יש להדר להדליק בשמן זית. יש להפריד בין הנרות שלא ייראו כמו מדורה.
נשים חייבות בהדלקה: רווקה שאינה סמוכה על שולחן הוריה – מדליקה לעצמה. נשואה שבעלה מחוץ לבית – מדליקה בביתה ומוציאה את בעלה ידי חובתו. אישה הגרה עם בעלה, ובת בבית אביה – יוצאו ידי חובת הדלקה בהדלקת הבעל או האב.

מברכים "להדליק נר חנוכה" (או "נר של חנוכה") ו"שעשה נסים", וביום הראשון גם "שהחיינו". מתחילים להדליק מהנר הנוסף, שהוא משמאל [לדעת הגר"א מתחילים מהנר הימני, שהוא עיקר המצווה].

אין להדליק מנר לנר אם לא עבר זמן המצווה, שהוא לפחות חצי שעה. כבו הנרות קודם חצי שעה, נוהגים שמדליקים שוב בלי ברכה.
היוצא מביתו לפני שקיעה, יכול להדליק בברכה החל מפלג המנחה (15:40 בירושלים), ובתנאי שהנרות ידלקו עד חצי שעה אחרי שקיעה (17:15 בירושלים).

אין מברכים "בורא מאורי האש" על נר חנוכה, מפני שאין נהנים מאורו.

שחרית: נוהגים להדליק בבית הכנסת גם בשחרית נרות חנוכה בלי ברכה, לפרסום הנס. הלל שלם בכל ימי חנוכה, חצי קדיש. קוראים בתורה בפרשת נשא (במדבר ז', א') "ויהי ביום כלות משה". לכהן עד "לחנוכת המזבח", ללוי עד "מלאה קטורת", לשלישי עד "נחשון בן עמינדב". שיר של יום: "מזמור שיר חנוכת הבית" (תהילים ל').

בכל ימי חנוכה אין אומרים תחנון, ולא למנצח. מתענים רק תענית חלום, ואין מספידים לחכם אלא בפניו.

יום שני של חנוכה, כ"ו בכסלו , (26.12.16)

בבית הכנסת מדליקים נר חנוכה אחר תפילת מנחה, ובבית נוהגים להדליק בצאת הכוכבים (ויש נוהגים אחר שקיעת החמה).

שחרית: התפילה והלל כאתמול, קריאת התורה "ביום השני", לכהן עד "מלאה קטורת", ללוי עד "נתנאל בן צוער", והשלישי חוזר מ"ביום השני" עד "נתנאל בן צוער".


יום שלישי של חנוכה, כ"ז בכסלו , (27.12.16)

שחרית: התפילה והלל כיום ראשון של חנוכה. קריאת התורה "ביום השלישי" והחלוקה כיום ב' דחנוכה.


יום רביעי של חנוכה, כ"ח כסלו (28.12.16)

תפילה והלל כיום ראשון של חנוכה. קריאת התורה "ביום הרביעי", והחלוקה כיום ב' דחנוכה.


יום חמישי של חנוכה, כ"ט כסלו (29.12.16)

תפילה והלל כיום ראשון של חנוכה. קריאת התורה "ביום החמישי" והחלוקה כיום ב' דחנוכה. אין אומרים יום כיפור קטן.

ימי חנוכה בחודש טבת

יום שישי  של חנוכה, יום שישי, ראש חודש טבת (30.12.16)

שחרית: התפילה ככל ראש חודש עם תוספות חנוכה. קריאת התורה. מוציאים 2 ספרי תורה, באחד קוראים לשלושה בפרשת פנחס: לכהן מ"וידבר" עד "רביעית ההין", ללוי "עולת תמיד" עד "ונסכה", לשלישי "ובראשי חדשיכם" עד "ונסכו". מניחים ספר שני על הבימה, מגביהים ספר ראשון וקורים בספר שני לרביעי: "ביום השישי". חצי קדיש, "יהללו", אשרי ובא לציון, חצי קדיש. מוסף של ראש חודש, "על הנסים", קדיש תתקבל, עלינו, שיר של יום: "ברכי נפשי". אין כאלוקינו.

זמני הדלקת נרות ביום שישי א' טבת (14.12.12)

הדלקת נרות צאת השבת בישראל הדלקת נרות הדלקת נרות
ירושלים 16:09 ירושלים 17:25 ניו יורק 16:18 מלבורן 20:16 מדריד 17:27
תל אביב 16:25 תל אביב 17:26 לוס אנג'לס 16:25 יוהנסבורג 18:39 מרבייה 17:56
באר שבע 16:28 באר שבע 17:28 פריס 16:34 בואנוס איירס 19:40 טורונטו 16:22
חיפה 16:16 חיפה 17:24 לונדון 15:31 מוסקבה 15:38 ורשה 14:25
אילת 16:21 אילת 17:30 אמסטרדם 16:05 רומא 16:17

יום שביעי  של חנוכה, שבת, ב' בטבת, שבת פרשת מקץ (31.12.16)

בערב שבת ראוי להתפלל מנחה ואח"כ להדליק נר חנוכה. מדליק נר חנוכה 25 דקות לפני שקיעה, 5 דקות לפני הדלקת נר שבת, (ואפילו בירושלים בה רגילים להדליק 40 דקות לפני שקיעה). יש להדליק נרות שיבערו חצי שעה אחר צאת הכוכבים. מברך 2 ברכות, "להדליק", "שעה נסים". מיד לאחר נר חנוכה מדליקים נר שבת.

קבלת שבת ותפילה ככל שבת. "על הנסים" בתפילה ובברכת המזון

שחרית: תפילת שבת, "על הנסים". הלל שלם, קדיש תתקבל. מוציאים 2 ספרי תורה, בראשון קוראים לשבעה בפרשת מקץ. מניחים ספר שני ליד הראשון. חצי קדיש. בספר השני קוראים מפטיר בפרשת נשוא: "ביום השביעי". מפטירים בזכריה ב, יד "רני ושמחי בת ציון" עד ד, ז "חן חן לה". אין אומרים אב הרחמים. מוסף ככל שבת, "על הנסים", שיר של יום: "מזמור שיר ליום השבת", ויש אומרים גם "מזמור שיר חנוכת הבית" ככל ימי חנוכה.

מנחה: "על הנסים" קוראים לשלושה בפרשת ויגש. אין אומרים "צדקתך צדק".

במוצאי שבת "על הנסים", "ויהי נעם", "ואתה קדוש". בבית הכנסת מדליקים נר שמיני של חנוכה, ואחר כך מבדילים. בבית מבדילים ואחר כך מדליקים נר חנוכה.

יום שמיני של חנוכה, זאת חנוכה, יום ראשון ג' בטבת (1.1.17)

שחרית כמו  א' חנוכה, קריאת התורה לשלשה בפרשת נשא: לכהן מ"ביום השמיני" עד "מלאה קטרת"; ללוי עד "גמליאל בן פדהצור", לשלישי עד "כן עשה את המנורה" שבפרשת בהעלותך.

בברכת חודש טוב ומבורך

אליעזר שפר                 Eliezer Sheffer

pdfכסלו_תשעז.pdf

pdfKislev_5777.pdf

pdfmois_de_kislev_5777.pdf

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to http://www.unisyn.org.il/