כסליו - טבת

כסליו - טבת

חודש כסלו תשע"ה

23 בנובמבר - 21 בדצמבר 2014

המולד: שבת (22.11.14), 9 בבוקר, 46 דקות ו-17 חלקים.

זמן קידוש לבנה:מליל רביעי, אור לד' כסלו (26.11.14), עד ליל ראשון, ט"ו כסלו (6.12.14)  בשעה 4:09 לפנות בוקר   

זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: ממוצאי שבת, ז' בכסלו (29.11.14).

ראש חודש כסלו, יום ראשון, א' בכסלו (23.11.14): תפילת ראש חודש.

                                                                                     

זמני הדלקת נרות ביום שישי ו' בכסלו (28.11.14)

 

הדלקת נרות צאת השבת בישראל הדלקת נרות הדלקת נרות
ירושלים 16:00 ירושלים 17:14 ניו יורק 16:10 מלבורן 19:54 מדריד 17:19
תל אביב 16:15 תל אביב 17:15 לוס אנג'לס 16:15 יוהנסבורג 18:20 מרבייה 17:47
באר שבע 16:18 באר שבע 17:16 פריס 16:29 בואנוס איירס 19:19 טורונטו 16:15
חיפה 16:06 חיפה 17:13 לונדון 15:28 מוסקבה 15:38    
אילת 16:11 אילת 17:19 אמסטרדם 16:03 רומא 16:10    

שבת פרשת ויצא, ז' כסלו (29.11.14)

מפטירים בהושע י"ב, י"ג "ויברח יעקב שדה ארם" עד סוף הספר. וכדי לסיים בטוב יש שמוסיפים יואל ב', כ"ו-כ"ז "ואכלתם"... "ולא יבושו עמי לעולם".

במנחה קוראים בפרשת וישלח, ומעלים לתורה שלושה קרואים.

יום ראשון, ח' כסלו (30.11.14): המסופק אם הזכיר "ותן טל ומטר" בשמונה עשרה אינו חוזר, שכבר אמר 90 פעם.

יום שישי, י"ג בכסלו (5.12.14): שישים לתקופה. בחו"ל מתחילים לומר "ותן טל ומטר" (מתפילת ערבית שלאחר יום חמישי).

זמני הדלקת נרות ביום שישי י"ג בכסלו (5.12.14)

הדלקת נרות צאת השבת בישראל הדלקת נרות הדלקת נרות
ירושלים 15:59 ירושלים 17:14 ניו יורק 16:08 מלבורן 20:00 מדריד 17:18
תל אביב 16:15 תל אביב 17:15 לוס אנג'לס 16:14 יוהנסבורג 18:25 מרבייה 17:46
באר שבע 16:18 באר שבע 17:17 פריס 16:26 בואנוס איירס 19:26 טורונטו 16:13
חיפה 16:06 חיפה 17:13 לונדון 15:24 מוסקבה 15:32    
אילת 16:10 אילת 17:19 אמסטרדם 15:58 רומא 16:08    

שבת פרשת וישלח, י"ד כסלו (6.12.14)

מפטירים בנביא "חזון עובדיה".

במנחהקוראים בפרשת וישב ומעלים לתורה שלושה קרואים.

זמני הדלקת נרות ביום שישי כ' בכסלו (12.12.14)

הדלקת נרות צאת השבת בישראל הדלקת נרות הדלקת נרות
ירושלים 16:00 ירושלים 17:15 ניו יורק 16:09 מלבורן 20:06 מדריד 17:18
תל אביב 16:16 תל אביב 17:17 לוס אנג'לס 16:15 יוהנסבורג 18:30 מרבייה 17:46
באר שבע 16:19 באר שבע 17:18 פריס 16:25 בואנוס איירס 19:31 טורונטו 16:13
חיפה 16:07 חיפה 17:14 לונדון 15:22 מוסקבה 15:29    
אילת 16:12 אילת 17:21 אמסטרדם 15:56 רומא 16:08    


שבת פרשת וישב, כ"א כסלו (13.12.14)

מפטירים בעמוס ב', ו' "כמה אמר ה'", עד ג', ח' "מי לא ינבא".

במנחה קוראים בפרשת מקץ ומעלים לתורה שלושה קרואים.

יום ראשון של חנוכה, יום רביעי, כ"ה כסלו (17.12.14)

אחר תפילת מנחה ביום שלישי, השליח-ציבור מדליק נר חנוכה בבית הכנסת משום פרסומי ניסא (ויש מדליקים קודם "עלינו").

מעמידים בבית הכנסת את המנורה לצד דרום, זכר למנורת המקדש. ומברכים "להדליק", "שעשה נסים", "שהחיינו". אין יוצאים ידי חובה בנר חנוכה שמדליקים בבית הכנסת. אם אין לחזן את מי להוציא בביתו, לא יברך שנית "שהחיינו". ברוב בתי הכנסת נוהגים שמדליקים נר חנוכה אחרי מנחה, מתפללים ערבית, וכל אחד הולך לביתו ומדליק.

זמן הדלקת נר חנוכה בימי החול: לדעת רוב הפוסקים, מיד אחרי צאת הכוכבים. לדעת הגר"א – מיד עם שקיעה בדיעבד זמנה כל הלילה.

בבית חד-קומתי מעמיד את המנורה בחוץ, משמאל הכניסה לבית, במרחק 10 ס"מ מהפתח, בגובה 30-100 ס"מ מהארץ. אין להדליק במקום שהרוח עלולה לכבות את הנר. אם אין אפשרות להדליק ליד הפתח, או בבית קומות, מדליק בבית על יד החלון מימין. יש להדר להדליק בשמן זית. יש להפריד בין הנרות שלא ייראו כמדורה.

גם הנשים חייבות במצווה. אין להדליק מנר לנר. זמן המצווה – חצי שעה. כבו הנרות קודם חצי שעה, נוהגים שמדליקים שוב בלי ברכה.

ברכות ההדלקה: "להדליק", "שעשה נסים" וביום הראשון "שהחיינו", "הנרות הללו". משך זמן ההדלקה: לפחות חצי שעה. ומדליק במקום שאין רוח שיכולה לכבות את הנר. אסור ליהנות מאורה, ואין להדליק מנר לנר. היוצא מביתו לפני שקיעה, יכול להדליק בברכה החל מפלג המנחה (15:38), ובתנאי שהנרות יבערו עד חצי שעה אחרי שקיעה (17:16). לפי השיטה שיש להדליק לאחר צאת הכוכבים, צריכים הנרות לבעור עד לשעה 17:44 [זמנים אלה הם הזמן המאוחר ביותר בחג החנוכה]. בכל שמונת ימי חנוכה אומר בתפילה ובברכת המזון "על הנסים".
מנהג עדות המזרח: אחר שהדליק אומר "הנרות הללו", ואומר "מזמור שיר חנוכת הבית לדוד". יש נוהגים לומר 7 פעמים "ויהי נועם" ומזמור "יושב בסתר עליון" לשמירה.

שחרית. גם בשחרית נוהגים להדליק בבית הכנסת נרות חנוכה בלי ברכה, לפרסם הנס. הלל שלם בכל ימי חנוכה, חצי קדיש.

קוראים בתורה בפרשת נשא (במדבר ז', א') "ויהי ביום כלות משה" ומעלים לתורה שלושה קרואים. לכהן עד "לחנוכת המזבח", ללוי עד "מלאה קטורת", לשלישי עד "נחשון בן עמינדב". שיר של יום: "מזמור שיר חנוכת הבית" (תהלים פרק ל').

בבית הכנסת מדליקים נר חנוכה אחר תפילת מנחה.

                                                                                                                                                                  

יום שני של חנוכה, יום חמישי, כ"ו בכסלו (18.12.14)

מברכים 2 ברכות: "להדליק נר חנוכה" (יש אומרים "נר של חנוכה") ו"שעשה נסים". מתחילים להדליק מן הנר הנוסף, שהוא משמאל [ולדעת הגר"א מתחילים כל הימים מנר ראשון הסמוך לפתח שהוא עיקר המצווה].

שחרית. תפילה כאתמול, קריאת התורה "ביום השני": לכהן עד "לחנוכת המזבח", ללוי עד "נתנאל בן צוער" לשלישי חוזר מ"ביום השני" עד "נתנאל בן צוער".

יום שלישי של חנוכה, יום שישי, כ"ז כסלו (19.12.14)

תפילה כאתמול. קריאת התורה "ביום השלישי" והחלוקה כאתמול.

זמני הדלקת נרות ביום שישי כ"ז בכסלו (19.12.14)

הדלקת נרות צאת השבת בישראל הדלקת נרות הדלקת נרות
ירושלים 16:03 ירושלים 17:18 ניו יורק 16:11 מלבורן 20:11 מדריד 17:20
תל אביב 16:18 תל אביב 17:19 לוס אנג'לס 16:18 יוהנסבורג 18:34 מרבייה 17:48
באר שבע 16:22 באר שבע 17:21 פריס 16:26 בואנוס איירס 19:35 טורונטו 16:15
חיפה 16:09 חיפה 17:17 לונדון 15:23 מוסקבה 15:30    
אילת 16:14 אילת 17:23 אמסטרדם 15:57 רומא 16:10    

יום רביעי של חנוכה, שבת פרשת מקץ, כ"ח בכסלו (20.12.14)

מדליקים נר חנוכה 25 דקות לפני שקיעה (ואפילו בירושלים שם רגילים להדליק 40 דקות לפני שקיעה), כדי שהנרות ידלקו חצי שעה אחר צאת הכוכבים. מברך שתי הברכות: "להדליק" ו"שעשה נסים".מיד לאחר הדלקת נר חנוכה מדליקים נר שבת. יש להדליק נר שיבער חצי שעה לאחר תחילת לילה.

קבלת שבת ותפילת שבת. אומר "על הנסים" בתפילה ובברכת המזון.

מנהג עדות המזרח: בערבית אין אומרים "במה מדליקין". אומרים כל ישראל, אמר ר' אלעזר, קדיש על ישראל. בעמידה אומרים על הניסים.

שחרית. תפילת שבת, "על הנסים". הלל שלם. מוציאים שני ספרי תורה, באחד קוראים בפרשת מקץ ומעלים לתורה שבעה קרואים. חצי קדיש. בספר שני קוראים למפטיר בפרשת נשא: "ביום הרביעי". מפטירים בזכריה ב', י"ד "רני ושמחי בת-ציון" עד ד',ז' "חן חן לה". אין אומרים "אב הרחמים". מברכים חודש טבת שיחול ביום שני ושלישי (22-23.12.14). שיר של יום: "מזמור שיר ליום השבת". יש אומרים גם "מזמור שיר חנוכת הבית".

המולד: ליל שני (21.12.14): בשעה 10 בערב, 31 דקות.

מוסף של שבת. על הניסים.

במנחהקוראים בפרשת ויגש ומעלים לתורה שלושה קרואים. על הנסים. אין אומרים "צדקתך צדק".

מוצאי שבת:ערבית. מקדימים להתפלל 23 דקות אחרי השקיעה. בתפילה "על הנסים", "ויהי נועם", "ואתה קדוש".

בבית הכנסת מדליקים נר חנוכה קודם הבדלה. בבית מבדילים ואחר כך מדליקים נר חנוכה. אין מברכים "בורא מאורי האש" על נר חנוכה, שאין ליהנות מאורו.

יום חמישי של חנוכה, יום ראשון, כ"ט כסלו (21.12.14)

ערב ראש חודש טבת. קריאת התורה: "וביום החמישי". החלוקה כביום חמישי. אין אומרים תפילת יום כיפור קטן.


יום שישי של חנוכה, יום שני, ל' כסלו (22.12.14) – ראש חודש טבת

שחרית. התפילה ככל ראש חודש עם ההוספות של חנוכה. הלל שלם. קריאת התורה: מוציאים 2 ספרי תורה, שלושה קוראים בפרשת פנחס, לכהן מ"וידבר" עד "רביעית ההין", ללוי: "עולת תמיד" עד "ונסכה", לשלישי "ובראשי חדשיכם" עד "ונסכו". מניחים ספר שני על הבימה, מגביהים ספר ראשון, וקוראים בספר שני לרביעי: "ביום השישי". חצי קדיש, אשרי ובא לציון, חצי קדיש.

תפילת מוסף של ראש חודש, "על הנסים", קדיש תתקבל, עלינו, שיר של יום: "ברכי נפשי", אין כאלוקינו.

חודש טבת

יום שביעי  של חנוכה, יום שלישי, א' טבת (23.12.14) – ב' דראש חודש טבת

תפילת ראש חודש. קריאת התורה כאתמול. בספר שני קוראים "וביום השביעי", מוסף כאתמול.

יום שמיני של חנוכה – זאת חנוכה, יום רביעי, ב' בטבת (24.12.14)

שחרית: כמו יום ראשון של חנוכה. קריאת התורה עם שלושה קרואים בפרשת נשא: לכהן: מ"ביום השמיני" עד "מלאה קטורת", ללוי: עד "גמליאל בן פדהצור", לשלישי עד "כן עשה את המנורה".

בברכת חודש טוב

אליעזר שפר                 Eliezer Sheffer