לוח דינים ומנהגים לחודש סיון

לוח דינים ומנהגים לחודש סיון

סיון תשע"ז

26 במאי 2017 - 23 ביוני 2017

המולד: ליל שישי (25.5.17), בשעה 20:32 ו-12 חלקים.

קידוש לבנה: מליל שני, ד' בסיון (28.5.17) בשעה 20:3 ועד ליל שישי ט"ו בסיון (8.6.17), כל הלילה

זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: מליל שישי, ח' בסיון (1.6.17) משעה 20:33

 

ראש חודש סיון - יום שישי, א' בסיון (26.5.17): תפילת ראש חודש.

מראש חודש סיון ועד יום שלישי, י"ב בחודש (6.6.17) אין אומרים תחנון, לא "יהי רצון" שלאחר קריאת התורה, ולא הזכרת נשמות. אין מתענים, חוץ מחתן ביום חופתו. אומרים "א-ל ארך אפים" ו"למנצח".

זמני הדלקת נרות  ביום שישי א' בסיון (26.5.2017)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

19:01

ירושלים

20:18

ניו יורק

19:56

מלבורן

16:42

מדריד

21:04

תל אביב

19:18

תל אביב

20:20

לוס אנג'לס

19:27

יוהנסבורג

17:00

מרבייה

21:10

באר שבע

19:17

באר שבע

20:18

פריס

21:11

בואנוס איירס

17:23

טורונטו

20:20

חיפה

19:12

חיפה

20:22

לונדון

20:32

מוסקבה

21:27

ורשא

19:34

אילת

19:02

אילת

20:12

אמסטרדם

21:15

רומא

20:03

   

שבת פרשת במדבר, ב' בסיון (27.5.17)

מפטירים בהושע ב, א "והיה מספר" עד (כ"ב) "וידעת את ה'". (מנהג הגר"א לא לומר "אב הרחמים", ויש נוהגים לאומרו בכל השבתות שבין פסח לשבועות, ואפילו יש ברית מילה בבית הכנסת, כי חורבן קהילות אשכנז בגזרות תתנ"ו היה בסוף אייר ובתחילת סיוון).

במנחה קוראים לשלשה בפרשת נשא . אבות פרק ו'. במוצאי שבת אין אומרים "ויהי נועם" "ואתה קדוש".

 

יום ראשון, ג' בסיון (28.5.17): מתחילים שלושת ימי הגבלה

יום שלישי, ה' בסיון (30.5.17) – ערב שבועות: יש להכין נר ממנו יעביר אש ביו"ט.

זמני הדלקת נרות  ביום שלישי, ה' בסיון (30.5.2017)

הדלקת נרות

צאת החג בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

19:03

ירושלים

20:20

ניו יורק

19:59

מלבורן

16:40

מדריד

21:07

תל אביב

19:20

תל אביב

20:23

לוס אנג'לס

19:29

יוהנסבורג

16:59

מרבייה

21:13

באר שבע

19:19

באר שבע

20:20

פריס

21:15

בואנוס איירס

17:22

טורונטו

20:23

חיפה

19:15

חיפה

20:24

לונדון

20:37

מוסקבה

21:33

ורשא

19:39

אילת

19:04

אילת

20:15

אמסטרדם

21:20

רומא

20:07

   

חג השבועות, יום רביעי, ו' בסיון (31.5.17).

ערבית: מאחרים להתפלל, כדי לקיים "תמימות" של ימי הספירה.

תפילה של יום טוב, בהדלקת הנרות ובקידוש – ברכת שהחיינו. מקדש יק"ז: יין, קידוש, זמן. יש הנוהגים להיות ערים כל הלילה בלימוד התורה ואמירת תיקון ליל שבועות.

שחרית: מנהג ירושלים ועוד מקומות להתפלל בהשכמה.

הלל שלם, קדיש תתקבל, פיוטים. קוראים מגילת "רות". הקורא במגילה כשרה מברך "על מקרא מגילה" ו"שהחיינו". (בחוץ לארץ קוראים מגילת רות ביום השני של שבועות). קדיש יתום, מוציאים שני ספרי תורה, י"ג מדות. "אקדמות" יש לומר לאחר שכהן עלה לבימה, לפני ברכות התורה. בספר ראשון קוראים בפרשת יתרו "בחדש השלישי" עד הסוף ומעלים לתורה חמישה קרואים. "עשרת הדברות" קוראים בטעם העליון, חצי קדיש. בשני קוראים למפטיר בפרשת פנחס: "וביום הבכורים" עד "ונסכיהם", מפטירים ביחזקאל פרק א': "ויהי בשלשים שנה" עד סוף הפרק, ומסיימים בפסוק "ותשאני רוח" (ג, יב). אין קטן עולה למפטיר. הזכרת נשמות (בארץ ישראל), אב הרחמים, מוסף של יום טוב, "ותערב", ברכת כהנים, קדיש תתקבל, שיר של יום (תהלים יט): "השמים מספרים".

נוהגים לאכול בסעודת הבוקר מאכלי חלב ודבש, על שם הכתוב: "דבש וחלב תחת לשונך" (שירי השירים ד, יא).

מנחה: כביום טוב.

יום חמישי, ז' בסיון (1.6.17)אסרו חג

[בחוץ לארץ: יום טוב שני של גלויות. תפילות יום טוב, הלל שלם, מגילת רות. מוציאים שני ספרי תורה, באחד קוראים לחמישה בפרשת ראה (דברים טו, יט) "כל הבכור" עד סוף הסדרה "אשר נתן לך". בשני קוראים למפטיר "וביום הבכורים". מפטירים בחבקוק ג': "תפילה לחבקוק" עד סופו.]

זמני הדלקת נרות  ביום שישי ח' בסיון (2.6.2017)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

19:05

ירושלים

20:22

ניו יורק

20:02

מלבורן

16:39

מדריד

21:09

תל אביב

19:22

תל אביב

20:25

לוס אנג'לס

19:31

יוהנסבורג

16:59

מרבייה

21:15

באר שבע

19:21

באר שבע

20:22

פריס

21:18

בואנוס איירס

17:21

טורונטו

20:26

חיפה

19:16

חיפה

20:26

לונדון

20:41

מוסקבה

21:37

ורשא

19:42

אילת

19:06

אילת

20:17

אמסטרדם

21:23

רומא

20:09

   

שבת פרשת נשא, ט' בסיון (3.6.2017)

מפטירים בספר שופטים יג, ב "ויהי איש אחד מצרעה" עד סוף הפרק.

במנחה קוראים לשלשה בפרשת בהעלותך. אין אומרים צדקתך צדק. אבות פרק א'.

זמני הדלקת נרות  ביום שישי ט"ו בסיון (9.6.2017)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

19:09

ירושלים

20:26

ניו יורק

20:00

מלבורן

16:38

מדריד

21:13

תל אביב

19:25

תל אביב

20:29

לוס אנג'לס

19:35

יוהנסבורג

16:59

מרבייה

21:19

באר שבע

19:25

באר שבע

20:26

פריס

21:24

בואנוס איירס

17:20

טורונטו

20:31

חיפה

19:20

חיפה

20:30

לונדון

20:47

מוסקבה

21:45

ורשא

19:49

אילת

19:09

אילת

20:20

אמסטרדם

21:30

רומא

20:14

   

שבת פרשת בהעלותך, ט"ז בסיון (10.6.2017)

יש הנוהגים לקרוא בקול נמוך מן "ויהי העם כמתאוננים" עד "והמן כזרע גד". את מסעות הדגלים קוראים בנעימה חגיגית. מפטירים בזכריה ב, יד "רני ושמחי בת ציון" עד פרק (ד, ז) "תשואות חן חן לה".

במנחה קוראים לשלשה בפרשת שלח. אבות פרק ב'.

זמני הדלקת נרות - ביום שישי כ"ב בסיון (16.6.2017)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

19:11

ירושלים

20:29

ניו יורק

20:09

מלבורן

16:38

מדריד

21:17

תל אביב

19:28

תל אביב

20:31

לוס אנג'לס

19:38

יוהנסבורג

16:59

מרבייה

21:22

באר שבע

19:27

באר שבע

20:29

פריס

21:28

בואנוס איירס

17:20

טורונטו

20:34

חיפה

19:23

חיפה

20:33

לונדון

20:51

מוסקבה

21:50

ורשא

19:53

אילת

19:11

אילת

20:23

אמסטרדם

21:34

רומא

20:17

   

שבת פרשת שלח, כ"ג בסיון (17.6.17) – שבת מברכין

מפטירים ביהושע ב: "וישלח יהושע". מברכים ראש חודש תמוז שיחול ביום שבת וראשון (24-25.6.17). אין אומרים "אב הרחמים".

מולד חודש תמוז: שבת (24.6.17) בשעה 9:16 ו-13 חלקים.

במנחה קוראים לשלשה בפרשת קרח. אבות פרק ג'.

 

יום חמישי, כ"ח בסיון (22.6.17), יום כיפור קטן מוקדם. במנחה סדר יום כיפור קטן ותחנון.

 

זמני הדלקת נרות - ביום שישי כ"ט בסיון (23.6.2017)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

19:13

ירושלים

20:30

ניו יורק

20:11

מלבורן

16:39

מדריד

21:18

תל אביב

19:30

תל אביב

20:33

לוס אנג'לס

19:39

יוהנסבורג

17:01

מרבייה

21:23

באר שבע

19:29

באר שבע

20:30

פריס

21:29

בואנוס איירס

17:21

טורונטו

20:36

חיפה

19:24

חיפה

20:34

לונדון

20:53

מוסקבה

21:52

ורשא

19:55

אילת

19:13

אילת

20:24

אמסטרדם

21:36

רומא

20:19

   

שבת פרשת קרח, ל' בסיון (24.6.17)

התפילה כבשבת ראש חודש: "יעלה ויבוא". חצי הלל, קדיש תתקבל. מוציאים שני ספרי תורה. באחד קוראים לשבעה בפרשת השבוע. מניחים ספר שני. חצי קדיש. מגביהים וקוראים לשני למפטיר בפרשת פנחס: "וביום השבת", "ובראשי חדשיכם" עד "ונסכו". מפטירים בישעיהו סו: "כה אמר ה' השמים כסאי" עד סוף הספר, וחוזרים וכופלים הפסוק "והיה מדי חודש בחדשו". אין אומרים אב הרחמים. מוסף של שבת וראש חודש: "אתה יצרת".

יש המוסיפים בתפילת המוסף, לפני "ברוך אתה ה' מקדש השבת וישראל" – "קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך" וכו', כבכל שבת, ואחר כך מסיימים "מקדש השבת וישראל וראשי חדשים". שיר של יום, ברכי נפשי.

במנחה קוראים לשלשה בפרשת חוקת. אין אומרים "צדקתך צדק". אבות פרק ד'.

בברכת חודש טוב ומבורך

אליעזר שפר                 Eliezer Sheffer


אפליקציית "משניות קהתי", הכוללת את כלל המשנה עם פירוש קהתי וברטנורא (בעברית ובאנגלית).

האפליקציה הינה חינמית ומאפשרת לימוד קל, ידידותי ונוח של משניות קהתי בכל מקום ובכל שעה בהישג יד. וכן, לימוד פרק ומשנה יומית, חיפוש ולימוד משניות לעילוי נשמה. האפליקציה פותחה ברשות משפחת קהתי.

שתזכו ללמוד ולזכות אחרים באמצעות האפליקציה.

לאנדרואיד: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nocker.kehati

לאייפון: https://itunes.apple.com/il/app/kehati/id1059791961?mt=8

pdfאיגרת_שבועות_תשעז.pdf

pdfסיון_תשעז.pdf

pdfsivan_5777.pdf

pdfSivan5777FR-final.pdf

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to http://www.unisyn.org.il/