לוח דינים ומנהגים לחודש שבט

לוח דינים ומנהגים לחודש שבט

שבט תשע"ז

28 בינואר 2017 - 25 בפברואר 2017

המולד: יום שישי (27.1.17), בשעה 17:36 ו-8 חלקים.

קידוש לבנה: מליל שלישי, ד' בשבט (31.1.17) בשעה 17:36 עד ליל שישי י"ד בשבט (9.2.17) (כל הלילה)

זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: ממוצאי שבת קודש, ט' בשבט (4.2.17)

זמני הדלקת נרות ביום שישי כ"ט בטבת (27.1.17)

הדלקת נרות צאת השבת בישראל הדלקת נרות הדלקת נרות
ירושלים 16:33 ירושלים 17:47 ניו יורק 16:48 מלבורן 20:08 מדריד 17:56
תל אביב 16:49 תל אביב 17:49 לוס אנג'לס 16:50 יוהנסבורג 18:38 מרבייה 18:22
באר שבע 16:52 באר שבע 17:50 פריס 17:11 בואנוס איירס 19:34 טורונטו 16:54
חיפה 16:40 חיפה 17:47 לונדון 16:12 מוסקבה 16:26 ורשה 15:07
אילת 16:43 אילת 17:51 אמסטרדם 16:47 רומא 16:48

שבת פרשת וארא, א' בשבט ראש חודש שבט (28.1.2017)

שחרית: בתפילה: "יעלה ויבוא".

חצי הלל, קדיש תתקבל. מוציאים שני ספרי תורה. באחד קוראים לשבעה בפרשת השבוע. מניחים ספר שני. חצי קדיש. מגביהים ספר ראשון, וקוראים בשני למפטיר בפרשת פנחס: "וביום השבת, ובראשי חדשיכם" עד "ונסכו". מפטירים בישעיהו ס"ו: "כה אמר ה' השמים כסאי" עד סוף הספר, וחוזרים וכופלים הפסוק "והיה מדי חודש בחדשו". אין אומרים אב הרחמים. מוסף של שבת וראש חודש: "אתה יצרת". יש המוסיפים בתפילת מוסף, לפני "ברוך אתה ה' מקדש השבת וישראל" - "קדשנו במצוותיך" – כמו בכל שבת, ומסיימים "מקדש השבת וישראל וראשי חדשים". שיר של יום, ברכי נפשי.

במנחה קוראים לשלושה בפרשת בא. "יעלה ויבוא". אין אומרים "צדקתך צדק".

זמני הדלקת נרות ביום שישי, ז' בשבט תשע"ז (3.2.17)

הדלקת נרות צאת השבת בישראל הדלקת נרות הדלקת נרות
ירושלים 16:39 ירושלים 17:53 ניו יורק 16:56 מלבורן 20:02 מדריד 18:05
תל אביב 16:55 תל אביב 17:55 לוס אנג'לס 16:57 יוהנסבורג 18:34 מרבייה 18:30
באר שבע 16:58 באר שבע 17:56 פריס 17:23 בואנוס איירס 19:29 טורונטו 17:04
חיפה 16:47 חיפה 17:53 לונדון 16:25 מוסקבה 16:41 ורשה 15:20
אילת 16:49 אילת 17:57 אמסטרדם 17:00 רומא 16:57

שבת פרשת בא, ח' שבט (4.2.2017)

מפטירים בירמיהו מ"ו, י"ג: "הדבר אשר דבר ה'" עד סוף הפרק. תימנים ובבלים מפטירים בישעיהו י"ח, ז' "בעת ההיא יובל שי".

במנחה קוראים לשלושה בשלח.

זמני הדלקת נרות ביום שישי י"ד בשבט (10.2.17)

הדלקת נרות צאת השבת בישראל הדלקת נרות הדלקת נרות
ירושלים 16:46 ירושלים 17:59 ניו יורק 17:05 מלבורן 19:55 מדריד 18:14
תל אביב 17:02 תל אביב 18:00 לוס אנג'לס 17:04 יוהנסבורג 18:30 מרבייה 18:37
באר שבע 17:04 באר שבע 18:01 פריס 17:34 בואנוס איירס 19:22 טורונטו 17:13
חיפה 16:53 חיפה 17:59 לונדון 16:37 מוסקבה 16:56 ורשה 15:33
אילת 16:55 אילת 18:02 אמסטרדם 17:14 רומא 17:06

שבת פרשת בשלח (שבת שירה), ט"ו בשבט – ראש השנה לאילן (11.2.2017)

נוהגים לעמוד בשעת קריאת שירת הים, ולומר את השירה פסוק בפסוק עם החזן. מפטירים בשופטים ד': "ודבורה אשה נביאה" עד "ארבעים שנה".

נוהגים לאכול  מפירות האילן שנשתבחה בהן ארץ ישראל, כדי לזכור את ראש השנה לאילנות, יש המהדרין לטעום 30 מיני פירות. בפירות יבשים יש להיזהר מחרקים. בפירות מיובאים מחו" ל יש לבדוק הכשר מוסמך. יש הלומדים תיקון ט"ו בשבט הנקרא: "פרי עץ הדר".

עיקרו של יום ט"ו בשבט שהוא היום הקובע למצוות התלויות בארץ. יש להקפיד על הפרשת תרומות ומעשרות מהפירות של אותה שנת מעשר. ראוי להימנות על קרן המעשרות שבאמצעותה אפשר לפדות מעשר שני ולחלל מעשר עני ומעשר ראשון.

במנחה קוראים לשלושה בפרשת יתרו. אין אומרים "צדקתך צדק".

זמני הדלקת נרות ביום שישי כ"א בשבט (17.2.17)

הדלקת נרות צאת השבת בישראל הדלקת נרות הדלקת נרות
ירושלים 16:52 ירושלים 18:04 ניו יורק 17:13 מלבורן 19:46 מדריד 18:22
תל אביב 17:08 תל אביב 18:06 לוס אנג'לס 17:10 יוהנסבורג 18:24 מרבייה 18:44
באר שבע 17:10 באר שבע 18:07 פריס 17:46 בואנוס איירס 19:15 טורונטו 17:23
חיפה 16:59 חיפה 18:05 לונדון 16:50 מוסקבה 17:11 ורשה 15:47
אילת 17:00 אילת 18:07 אמסטרדם 17:27 רומא 17:15

שבת פרשת יתרו, כ"ב שבט (18.2.2017)

את עשרת הדברות קוראים בטעם התחתון, ויש הקוראים בטעם העליון. נוהגים לעמוד בשעת קריאת עשרת הדברות. מפטירים בישעיהו

ו': "בשנת מות המלך עוזיהו" עד "בן טבאל", ומוסיפים פרק ט',ה'-ו': "כי ילד יולד לנו" עד "תעשה זאת".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת משפטים.

יום חמישי כ"ז שבט (23.2.2017), יום כיפור קטן מוקדם.

זמני הדלקת נרות ביום שישי כ"ח בשבט (24.2.17)

הדלקת נרות צאת השבת בישראל הדלקת נרות הדלקת נרות
ירושלים 16:57 ירושלים 18:10 ניו יורק 17:22 מלבורן 19:37 מדריד 18:30
תל אביב 17:13 תל אביב 18:11 לוס אנג'לס 17:16 יוהנסבורג 18:18 מרבייה 18:51
באר שבע 17:15 באר שבע 18:12 פריס 17:57 בואנוס איירס 19:07 טורונטו 17:32
חיפה 17:05 חיפה 18:10 לונדון 17:03 מוסקבה 17:26 ורשה 16:00
אילת 17:06 אילת 18:12 אמסטרדם 17:40 רומא 17:24

שבת פרשת משפטים, כ"ט שבט, פרשת שקלים (25.2.2017) – שבת מברכין

ראשונה לארבע הפרשיות. פיוטים לפרשת שקלים, כמנהג. (יש שאין אומרים, יש שאומרים של שחרית, ויש שאומרים של מוסף). מוציאים 2 ספרי תורה, באחד קוראים לשבעה בפרשת השבוע, חצי קדיש, ובשני קוראים למפטיר בפרשת כי תשא מתחילה עד "לכפר על נפשותיכם". מפטירים במלכים ב', י"ב: "בן שבע שנים"  עד "לכהנים יהיו" (י"ז). נוהגים שאין קטן עולה למפטיר. מברכים חודש אדר שיחול ביום א'  (26.2.17) וביום ב' (27.2.17). אין אומרים "אב הרחמים".

המולד: יום ראשון (26.2.17) בבוקר שעה 6:20 ו-9 חלקים

במנחה קוראים לשלושה בפרשת תרומה. אין אומרים "צדקתך צדק".

א' ראש חודש אדר, יום א', ל' שבט (26.2.2017). תפילת ראש חודש כנהוג.

בברכת חודש טוב ומבורך

אליעזר שפר                 Eliezer Sheffer

pdfשבט_תשעז.pdf

pdfShvat_5777.pdf

pdfshevat5777OK.pdf

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to http://www.unisyn.org.il/