לוח דינים ומנהגים לחודש סיוון

חודש סיון תשע"ח

15 במאי - 12 יוני 2018

המולד: בוקר יום שלישי (15.5.18), שעה 5:21  ו-6 חלקים.

                                זמן קידוש לבנה: מליל שני ז' בסיון (20.5.18) ועד ליל רביעי, ט"ז בסיון (29.5.18)                               

זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: מליל רביעי ט' בסיון (22.5.18)

יום שלישי, א' סיון (15.5.18): תפילת ראש חודש.

מראש חודש סיון ועד י"ב בחודש (26.5.18),  אין אומרים תחנון, לא "יהי רצון" שלאחר קריאת התורה, ולא הזכרת נש מות. אין מתענים, חוץ מחתן ביום חופתו. אומרים "א-ל ארך אפים" ו"למנצח". והספרדים אין אומרים "א-ל ארך אפים" ו"למנצח" בכל הימים שאין אומרים בהם תחנון.

מיום חמישי, ג' סיון (17.5.18), מתחילים שלושת ימי הגבלה.

 

זמני הדלקת נרות ביום שישי ד' בסיון (18.5.18)

הדלקת נרות

צאת החג בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

18:55

ירושלים

20:12

ניו יורק

19:49

מלבורן

16:48

מדריד

20:56

תל אביב

19:12

תל אביב

20:15

לוס אנג'לס

19:21

יוהנסבורג

17:03

מרבייה

21:04

באר שבע

19:12

באר שבע

20:13

פריס

21:01

בואנוס איירס

17:28

טורונטו

20:12

חיפה

19:06

חיפה

20:16

לונדון

20:21

מוסקבה

21:13

ורשה

19:22

אילת

18:57

אילת

20:08

אמסטרדם

21:03

רומא

19:56

   

שבת פרשת במדבר, ה' סיון (19.5.18)

מפטירים בהושע ב, א-כב: "והיה מספר בני ישראל" עד "וארשתיך". אומרים "אב הרחמים".

(מנהג הגר"א לא לומר " אב הרחמים" , ויש נוהגים לאומרו בכל השבתות שבין פסח לשבועות, אפילו בשבתות שמברכים החודש, ובפרט כשמברכים ראש חודש סיוון, כי חורבן קהילות אשכנז בגזרות תתנ"ו היה בסוף ניסן, אייר ותחילת סיוון).

במנחה קוראים לשלושה בפרשת נשא. אין אומרים "צדקתך צדק". אבות פרק ו'.

חג השבועות, יום א', ו' סיון (20.5.18). ערבית, ליל שבועות מוצאי שבת. מאחרים להתפלל, בכדי לקיים את הפסוק "שבע שבתות תמימות תהיינה".

תפילה של יום טוב, מוסיפים "ותודיענו" בהדלקת הנרות ובקידוש - ברכת שהחיינו. מקדש יקנה"ז: יין, קידוש, נר, הבדלה, זמן. יש הנוהגים להיות ערים כל הלילה בלימוד התורה ואמירת תיקון ליל שבועות.

שחרית. נהוג להתפלל בהשכמה. הלל שלם, קדיש תתקבל, פיוטים. קוראים מגילת "רות". הקורא במגילה כשרה מברך "על מקרא מגילה" וברכת "שהחיינו". (יש חסידים וספרדים שנוהגים לקרוא מגילת רות בספר ביחידות בביהכ"נ או בבית, בלי ברכה. בחו"ל קוראים רות ביום ב' דשבועות). קדיש יתום.

קריאת התורה: מוציאים שני ספרי תורה, י"ג מדות. " אקדמות" יש לומר אחר שכהן עלה לבימה, לפני ברכות התורה. בספר ראשון קוראים לחמישה בפרשת יתרו "בחדש השלישי" עד הסוף. "עשרת הדברות" קוראים בטעם העליון [מפני שקריאה זו מדגישה את החלוקה לדברות, כמו שהיה במתן תורה]. חצי קדיש.

בספר שני קוראים למפטיר בפרשת פנחס: "וביום הבכורים" עד "ונסכיהם". מפטירים ביחזקאל א': "ויהי בשלשים שנה" עד סוף הפרק, ומסיימים בפסוק "ותשאני רוח" (ג, יב). אין קטן עולה למפטיר. הזכרת נשמות (בא"י), "יזכור לחללי צה"ל ונפגעי הטרור". אב הרחמים, מוסף של יו"ט, ותערב, ברכת כהנים, קדיש תתקבל, שיר של יום (תהילים יט) : "השמים מספרים".

נוהגים לאכול מאכלי חלב ודבש, על שם הכתוב: "דבש וחלב תחת לשונך" (שיר השירים ד ,יא).

מנחה של יום טוב.

 

אסרו חג, יום שני, ז' סיון (21.5.18). בחו"ל יום ב' דשבועות. בשחרית אין אומרים "א-ל ארך אפים" ו"למנצח", ויש נוהגים לומר. אין מתענים בו, אפילו חתן ביום חופתו. ונוהגים להרבות קצת בסעודה.

[בחו"ל: יום ב' דשבועות - יו"ט שני של גלויות. - תפילת יו"ט, הלל שלם, מגילת רות, ומוציאים שני ספרים, באחד קוראים לחמשה בפרשת ראה (דברים טו, י ט) "כל הבכור", עד סוף הסדרה, ובשני קוראים למפטיר "וביום הבכורים". מפטירים בחבקוק ב' : "וה' בהיכל קדשו".]

 

זמני הדלקת נרות ביום שישי י"א בסיון (25.5.18)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

19:00

ירושלים

20:17

ניו יורק

19:55

מלבורן

16:43

מדריד

21:03

תל אביב

19:17

תל אביב

20:19

לוס אנג'לס

19:26

יוהנסבורג

17:01

מרבייה

21:09

באר שבע

19:16

באר שבע

20:17

פריס

21:09

בואנוס איירס

17:24

טורונטו

20:19

חיפה

19:11

חיפה

20:21

לונדון

20:31

מוסקבה

21:25

ורשה

19:32

אילת

19:01

אילת

20:12

אמסטרדם

21:13

רומא

20:02

   

שבת פרשת נשא, י"ב סיון  (26.5.18)

מפטירים בשופטים יג, ב "ויהי איש אחד מצרעה" ועד סוף הפרק. אין אומרים אב הרחמים.

במנחה קוראים לשלושה בפרשת בהעלותך. אין אומרים "צדקתך צדק". אבות פרק א'.

 

יום א', י"ג סיון (27.5.18): חוזרים לומר תחנון.

זמני הדלקת נרות ביום שישי י"ח בסיון (1.6.18)

הדלקת נרות

צאת החג בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

19:04

ירושלים

20:21

ניו יורק

20:01

מלבורן

16:40

מדריד

21:08

תל אביב

19:21

תל אביב

20:24

לוס אנג'לס

19:30

יוהנסבורג

16:59

מרבייה

21:14

באר שבע

19:20

באר שבע

20:21

פריס

21:17

בואנוס איירס

17:21

טורונטו

20:25

חיפה

19:16

חיפה

20:25

לונדון

20:39

מוסקבה

21:35

ורשה

19:41

אילת

19:05

אילת

20:16

אמסטרדם

21:22

רומא

20:08

   

שבת פרשת בהעלותך, י"ט סיון (2.6.18)

בפרשת השבוע יש נוהגים לקרוא בקול נמוך מן "ויהי העם כמתאוננים" עד "והמן כזרע גד". מפטירים בזכריה ב, יד : "רנ י ושמחי בת ציון" עד (ד, ז): "חן חן לה"

במנחה קוראים לשלושה בפרשת שלח. אבות פרק ב'.

זמני הדלקת נרות ביום שישי כ"ה סיון (8.6.18)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

19:08

ירושלים

20:25

ניו יורק

20:05

מלבורן

16:38

מדריד

21:13

תל אביב

19:25

תל אביב

20:28

לוס אנג'לס

19:34

יוהנסבורג

16:59

מרבייה

21:18

באר שבע

19:24

באר שבע

20:25

פריס

21:23

בואנוס איירס

17:20

טורונטו

20:30

חיפה

19:19

חיפה

20:29

לונדון

20:46

מוסקבה

21:44

ורשה

19:48

אילת

19:08

אילת

20:20

אמסטרדם

21:29

רומא

20:13

   

שבת פרשת שלח, כ"ו סיון (9.6.18) – שבת מברכין

מפטירים ביהושע ב "וישלח יהושע", עד סוף הפרק.

מברכים חודש תמוז שיחול ביום רביעי וחמישי (13-14 ביוני, 2018). אין אומרים אב הרחמים.

המולד: תחילת ליל חמישי (13.6.18) בשעה 18:05 ו-7 חלקים

במנחה קוראים לשלושה בפרשת קורח. אומרים "צדקתך צדק". אבות פרק ג'.

יום שלישי, כ"ט סיון (12.6.18). ערב ראש חודש תמוז. יום כיפור קטן. אין אומרים תחנון במנחה.

יום רביעי, ל' סיון (13.6.18), א' דראש חודש תמוז. תפילת ראש חודש.

בברכת

כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים

חודש טוב ומבורך

אליעזר שפר                 Eliezer Sheffer

 

 pdfסיון_תשעח.pdf

pdfSivan_5778.pdf

pdfmois_de_sivan_5778.pdf

pdfSivan_5778_sp.pdf

חַג הַשָּׁבוּעוֹת הַזֶה, זְמַן מַתַּן תּוֹרָתֵינוּ

וּבָאוּ כֻלָּם בִּבְרִית יַחַד, נַעֲשֶׂה וְנִשְׁמַע אָמְרוּ כְּאֶחָד

(מתוך הפיוט "יום שבתון" של רבי יהודה הלוי)

החידון העולמי של ארונות הקודש

בשיתוף "מוזיאון היכל שלמה לאמנות יהודית ע"ש וולפסון"

יצאה לאור לראשונה מקראה ארונות קודש בעיצוב אמנותי מהודר (78 עמודים) בעריכת מר נריה פנחס, לקראת החידון העולמי של ארונות הקודש בהשתתפות בתי הכנסת, הקהילות ומוסדות החינוך היהודי בישראל ובכל רחבי העולם.

המעוניינים להשתתף בחידון העולמי של ארונות הקודש מוזמנים לפנות אלינו בכתב לדוא"ל: unisyn@actcom.net.il

וְתַלְמוּד תּוֹרָה כְּנֶגֶד כֻּלָּם

אַשְׁרֵינוּ, שֶׁאָנוּ מַשְׁכִּימִים וּמַעֲרִיבִים בְּבָתֵּי כְּנֵסִיּוֹת וּבְבָתֵּי מִדְרָשׁוֹת

מועצת בתי המדרש הקהילתיים

בשיתוף "ראשית", בראשות הרב אביחי קצין

החלה ההיערכות לכינון המועצה המרכזית של בתי המדרש הקהילתיים עבור לומדי התורה ומלמדיה בבתי הכנסת בישראל ובתפוצות.

המעוניינים במידע, מוזמנים לפנות בכתב אל איחוד בתי הכנסת והקהילות, דוא"ל: unisyn@actcom.net.il, בפקס: 153-2-6245917, היכל שלמה – ירושלים.

נקרא 209 פעמים