עיטורי יקירים - גבאי בית הכנסת

טקס הענקת עיטורי יקירים לגבאים מצטיינים העוסקים בצרכי ציבור באמונה במעמד ובברכת כבוד הראשל"צ הרה"ג הרב שלמה משה עמאר שליט"א – הרב הראשי לירושליםיו"ר ומנחים: ד"ר יעקב הדני, מר דוד בן נאה מקבלי העיטורים: מר מאיר אלבז – הרב, המנהיג הרוחני והגבאי של קהילת בית הכנסת "אוהל שמעון" בקרית מלאכי, המצטיין בשיעורי תורה,…
עיטורי יקירים תשע"ב 2012 גב' תקוה צמח שביטגבאית ביהכנ"ס בקיבוץ איילת השחרעל פועלה כגבאית ומסירותה במשך שנים רבות.על טיפוח בית הכנסת בקיבוץ, החייאתו מחדש והנחלת הרוח היהודית בקרב הדור הצעיר. מר שלום עפרוניגבאי ביה"כ "שחר היובל" - רחובותעל קידום קהילת בית הכנסת במישור הרוחני-דתי-חברתי ולמסורת ישראל סבא. על שעסק בקירוב…
פתיחת שערי בתי הכנסת לציבור החילוני, הרמוניה קהילתית בתוך בית הכנסת, בריתות ידידות עם בתי כנסת וקהילות יהודיות בתפוצות, המיכשור האלקטרוני והתקשורת הדיגיטאלית לרשות הגבאים אלה הם הנושאים העיקריים שעמדו במרכז ההרצאות, הדיונים והתצוגות של היכלי הקודש – עצרת עולמית בהשתתפות 500 גבאי בתי כנסת וראשי קהילות שהתכנסה בירושלים, במעמד הרה"ג הרב יונה מצגר…