עיטורי יקירים - גבאים תשע"ב 2012

עיטורי יקירים - גבאים תשע"ב 2012

עיטורי יקירים תשע"ב 2012

גב' תקוה צמח שביט
גבאית ביהכנ"ס בקיבוץ איילת השחר
על פועלה כגבאית ומסירותה במשך שנים רבות.
על טיפוח בית הכנסת בקיבוץ, החייאתו מחדש והנחלת הרוח היהודית בקרב הדור הצעיר.

מר שלום עפרוני
גבאי ביה"כ "שחר היובל" - רחובות
על קידום קהילת בית הכנסת במישור הרוחני-דתי-חברתי ולמסורת ישראל סבא. על שעסק בקירוב לבבות והפך את בית הכנסת לאבן שואבת לכלל תושבי השכונה, דתיים וחילוניים כאחד.

ר' גבריאל יצקן
גבאי ביה"כ "אור התורה" – מעלה אדומים מזה 28 שנה
על פועלו כגבאי וכמייסד בית הכנסת הראשון בעיר מעלה אדומים
ומסירותו לתפקיד מאז ועד היום, על יוזמותיו ופעילויותיו התורניות וניהול קהילה חמה ותומכת.

גב' ניצה סמילנסקי
גבאית ביה"כ "עין חרוד" מזה 25 שנה
על פועלה כגבאית ומסירותה במשך 25 שנה. על פתיחתו מחדש של בית הכנסת בעין חרוד ופעלה המתמיד למען אחדות הקהילה.

מר משה ברקוביץ
גבאי ביהכ"נ שכונת רמת אילן
גבעת שמואל מזה 40 שנה
על ייסודו של בית הכנסת בשכונת רמת אילן העומד משנת תשל"ב ועל היותו גבאי ראשי ובעל קורא קבוע מאז ועד היום. כל מעשיו לשם שמיים.

מר מאיר קצין
המייסד והגבאי של ביה"כ והמרכז הקהילתי "היכל בנימין" רעננה
על פועלו כגבאי, על היותו דוגמת ומופת לפעילות תורנית-חברתית
ומוקד תוסס של עשייה התנדבותית למען הקהילה.

מר יצחק טורק
גבאי וגזבר ביהכ"נ המרכזי בבת ים
על היותו זה שנים רבות יו"ר ההנהלה וגבאי ראשי של בית הכנסת המרכזי בבת-ים. ועל שימור המניין האשכנזי במרכז העיר.

מר אביעזר שפירא
גבאי בבתי הכנסת "משכן שמואל" בהר חומה, וביהכ"נ "שיף שול" בגבעת מרדכי ירושלים
על ששימש כגבאי מסור במשך עשרות בשנים בבית הכנסת "שיף שול" בשכונת גבעת מרדכי בירושלים, וייסוד קהילת "משכן שמואל" בהר חומה שבירושלים. על היותך מאיר פנים לכל באי בית הכנסת תוך הקפדה על קירוב רחוקים אל התפילות ולמסורת היהודית.

מר אבי הורביץ
גבאי ביה"כ ביישוב מיתר
על יחסו האישי לכל בני הקהילה והקדשת ברכות אישיות לכל שמחה משפחתית ועל שילוב הציבור המסורתי והחילוני לאהבת ישראל ותורת ישראל.

ר' יונה בליקשטיין
גבאי ביהכ"נ בקהילת העיר קרקאס, ונצואלה
על תרומתו רבת השנים להפצת דבר היהדות בקהילות היהודיות
בתפוצות ועל ספריו וחיבוריו התורניים הרבים בהלכה ובאגדה בשפות עברית וספרדית.

מר גדעון ממרוט
גבאי ביה"כ "אמת ואמונה" מזה 35 שנה
על היותו גבאי וניהולו את בית הכנסת לשם ולתפארת, על עיסוקו
באמונה בכל צרכי הקהילה תוך תמיכה בבוגרי הקהילה, ונזקקיה.

מר אבי תאומים
גבאי ביה"כ "יד דוד" בביה"ס "סיני" - ראשון לציון
על היותו ממייסדי עלוני בתי הכנסת ועל הקמת העלון הראשון "ארשת". על פעילויותיו הציבוריות בתחום החינוך ועל היותו איש חסד ואמת.

מר אבי בלוך
גבאי ביה"כ בפדואל מזה למעלה מ-25 שנה
על הנהגתו ביד רמה בנועם הליכות את בית הכנסת ועל תרומתו
בכתיבת "ספר מנהגי פדואל" בה מרוכזים כלל מנהגי היישוב אשר
הונהגו בו במהלך השנים.

מר דוד זאובר
גבאי ביה"כ הגר"א בתל אביב
על שהקדיש את מיטב שנותיו, מרצו וזמנו לקיומו ולניהולו של בית הכנסת ולרווחת המתפללים.

מר יצחק בצלאל
גבאי ביהכנ"ס "יחזקאל" לעולי בבל ברמת גן
אשר נמצא ראוי לקבל עיטור מפעל חיים לעוסקים בצרכי ציבור באמונה. על ששימש כגבאי מסור במשך עשרות שנים והיווה עמוד תווך בקהילה. על היותו מאיר פנים לכל באי בית הכנסת תוך הקפדה על קירוב רחוקים אל התפילות ולמסורת היהודית.