עיטורי יקירים לגבאים מצטיינים העוסקים בצרכי ציבור באמונה – שבט תש"ע, ינואר 2010

פתיחת שערי בתי הכנסת לציבור החילוני, הרמוניה קהילתית בתוך בית הכנסת, בריתות ידידות עם בתי כנסת וקהילות יהודיות בתפוצות, המיכשור האלקטרוני והתקשורת הדיגיטאלית לרשות הגבאים

אלה הם הנושאים העיקריים שעמדו במרכז ההרצאות, הדיונים והתצוגות של היכלי הקודש – עצרת עולמית בהשתתפות 500 גבאי בתי כנסת וראשי קהילות שהתכנסה בירושלים, במעמד הרה"ג הרב יונה מצגר שליט"א – הרב הראשי לישראל, הרב יעקב מרגי – השר לשירותי דת בממשלת ישראל וח"כ ראובן ריבלין – יו"ר כנסת ישראל שהעניקו עיטורי יקיר לשנים עשר גבאים וראשי קהילות שעוסקים בצרכי ציבור באמונה ומצטיינים בתרומתם המיוחדת לפיתוחם של בתי הכנסת כבתי מדרש וכמרכזים רוחניים קהילתיים לכלל ישראל.