הועידה השנתית העולמית לעוסקים בצרכי ציבור באמונה תשע"ב