ברית ידידות ביה"כ לה טורנל בפריס לביה"כ "בית אל" בשדרות