תקנון לבית הכנסת מאת כבוד הרה"ג הרב דוד לאו שליט"א

בס"ד

לכבוד
גבאי בית הכנסת

א.נ.

מצ"ב קובץ הלכות ראשוני המהווה תקנון תפילה לבית כנסת המתפללים בנוסח ספרד (בני אשכנז).
לאור ניסיון העבר, לאחר שראיתי טעויות שונות, חלקן בעצם קיום מצווה (נענועי הלולב), חלקן טעויות בסדר התפילה (אמירת סליחות ותחנון), חלקן טעויות בנוסח (המנגינה המקובלת), העליתי על הכתב את התקנון המצורף בזה.
אודה לך אם תניח את המצ"ב במקום בולט, לתועלת הגבאים, ובני הקהילה.
היות שזו מהדורה ראשונית, שבשל החגים הבאים עלינו לטובה הקדמתי להוציאה, אשמח לכל הארה/הערה, או לציון של הלכה/מנהג שהשמטתי.

בתודה ובברכה

הרב דוד לאו

 

docתקנון_לבית_כנסת.doc

נקרא 321 פעמים