ספר הגבאי ברכות והודאות

גבאי בתי הכנסת וראשי הקהילות
ברכת ה' עליכם!

אנו מתכבדים להגיש לכם את המהדורה החדשה והמפוארת של ספר הגבאיברכות והודאות בנוסח כל עדות ישראל ובו שלושה שערים:
שער הברכות
עליה לתורה, "מי שברך" ותפילות הודיה בשבתות, בחגים ובמועדי ישראל.
אלה אזכרה
א-ל מלא רחמים, השכבות ואזכרות.
שער ההפטרות
לוח קריאת ההפטרות כסדרן על פי הנוסח והמנהגים של כל עדות ישראל, וכן לוח ראשי חודשים ומולדות.

ספר הגבאי בנוסח עדות ישראל יוצא לאור מטעם איחוד בתי הכנסת והקהילות בשיתוף עם הארגון העולמי של בתי הכנסת והקהילות האורתודוקסיות, בניהולם המסור והנאמן של המתנדבים בעם מר שמאי קינן ומר דוד בן-נאה ומוגש בהוקרה לגבאי בתי הכנסת ולראשי הקהילות היהודיות העוסקים בצרכי ציבור באמונה בכל מקום שהם.

אנו מודים למכובדנו, מר משה מושקוביץ, יו"ר היכל שלמה ירושלים, ומייחלים שנזכה בעז"ה, בשיתוף עם המועצה המרכזית של גבאי בתי הכנסת וראשי הקהילות, לסייע ולבוא לעזרת הגבאים וראשי הקהילות למען פיתוחם של בתי הכנסת כמרכזים רוחניים תורניים קהילתיים עבור כלל ישראל, ולטפח קשרי ידידות עם בתי הכנסת והקהילות היהודיות בתפוצות כדי לקיים את דברי חז"ל:
כֹּל יִשְׂרָאֵל עֲרֵבִים זֶה לָזֶה.

תודה מיוחדת למהדיר הרב אליהו בן דהן, לעורך הרב אברהם בן נון, ולמגיה משה אייכל עבור עבודתם המסורה והנאמנה בהוצאתו לאור של ספר הגבאי במהדורה אמנותית מיוחדת ומפוארת.

בברכה נאמנה

אליעזר שפר

נקרא 145 פעמים