אודות הארגון העולמי של בתי הכנסת והקהילות האורתודוקסיות

מטרות ויעדים

    • להביא את דבר היהדות הנאמנה ואת ההוויה והחוויה היהודית במדינת ישראל, לכל יהודי באשר הוא שם.
    • להקים ולקיים פורום הידברות של המנהיגות האורתודוקסית העולמית ולהשמיע את הקול המשותף.
    • לעודד ולפתח קשרי ידידות בין בתי הכנסת והקהילות היהודיות בתפוצות לבין עמיתיהם בישראל.
    • לייצג את היהדות האורתודוקסית, מטרותיה וצרכיה במוסדות הממלכתיים והלאומיים.