לוח דינים ומנהגים לחודש אייר

לוח דינים ומנהגים לחודש אייר

חודש אייר תשע"ח

                                  15 באפריל - 14 במאי 2018                                 

המולד: יום ראשון (15.4.18), בשעה 16:37 ו-5 חלקים.

                        זמן קידוש לבנה: מליל חמישי ד' באייר (18.4.18) עד ליל שני ט"ו באייר (29.4.18) כל הלילה                       

זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: מליל שני ח' באייר (22.4.18).

 

יום שני, א' אייר (16.4.18), ב' ראש חודש אייר. תפילת ראש חודש.

יום ד', ג' אייר (18.4.18). יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (מוקדם). מדליקים נרות נשמה לזכר הנופלים. בתפילת ערבית, אחרי קדיש תתקבל, אומרים את פרק פ"ג (ויש אומרים פרק ט') בתהילים, פסוק בפסוק, וקדיש על ידי הורים וקרובים. בתפילת שחרית, אחרי קדיש תתקבל, פותחים הארון, ואומרים מזמור קמ"ד בתהילים פסוק בפסוק, יזכור, "א-ל מלא רחמים" וקדיש על ידי הורים וקרובים. אין אומרים תחנון במנחה.

 יום העצמאות ה-70 למדינת ישראל (מוקדם) יום ה', ד' אייר (19.4.18). אין אומרים תחנון. לפי תקנת הרבנות הראשית לישראל אומרים בלילה לפני ערבית פרקי הודאה, וביום מוסיפים מזמורי שבת וחג, ואומרים שירת הים פסוק בפסוק. קוראים הלל (יש קוראים בברכה ויש בלא ברכה), ותפילה לשלום המדינה וחיילי צה"ל. קריאה בתורה (בפרשת "אחרי") ככל יום חמישי ואחרי כן קוראים את הפרק "עוד היום בנוב לעמוד" עד "קדוש ישראל" (ישעיהו יא, יב). אין אומרים תחנון ו"למנצח" . חוגגים לציון ראשית צמיחת גאולתנו, בהלל והודיה לה' יתברך. לנוסח התפילות של יום העצמאות – הקליקו כאן.

יום ו', ה' באייר (20.4.18) אין אומרים תחנון. (הרה"ג יעקב אריאל שליט"א, אהלה של תורה ע"ג).

זמני הדלקת נרות ביום שישי ה' באייר (20.4.18)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

18:36

ירושלים

19:40

ניו יורק

19:20

מלבורן

17:17

מדריד

20:28

תל אביב

18:52

תל אביב

19:52

לוס אנג'לס

18:59

יוהנסבורג

17:22

מרבייה

20:40

באר שבע

18:53

באר שבע

19:50

פריס

20:20

בואנוס איירס

17:54

טורונטו

19:39

חיפה

18:46

חיפה

19:52

לונדון

19:36

מוסקבה

20:18

ורשה

18:36

אילת

18:39

אילת

19:47

אמסטרדם

20:17

רומא

19:26

   

שבת פרשת אחרי מות וקדושים, ו' אייר (21.4.18) [בחו"ל: פרשת תזריע מצורע]

מפטירים בעמוס ט, ז "הלא כבני כושיים". עד (הסוף) "ה' אלקיך". מברכים המתענים "שני-חמישי-שני".

נוהגים לומר אב הרחמים בכל השבתות שבין פסח לעצרת משום שחורבן קהילות אשכנז בגזרות תתנ"ו היה בסוף ניסן, אייר ותחילת סיוון).

במנחה קוראים לשלושה בפרשת אמור, אומרים "צדקתך צדק".. אבות פרק ב'.

יום ב', ח' אייר (23.4.18). תענית שני קמא. סליחות. עלות השחר – 4:25.

יום ה', י"א אייר (26.4.18). תענית חמישי, סליחות. עלות השחר – 4:20.

 

זמני הדלקת נרות ביום שישי י"ב באייר (27.4.18)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

18:40

ירושלים

19:55

ניו יורק

19:28

מלבורן

17:08

מדריד

20:35

תל אביב

18:57

תל אביב

19:57

לוס אנג'לס

19:05

יוהנסבורג

17:16

מרבייה

20:46

באר שבע

18:57

באר שבע

19:56

פריס

20:31

בואנוס איירס

17:40

טורונטו

19:48

חיפה

18:51

חיפה

18:58

לונדון

19:48

מוסקבה

20:32

ורשה

18:48

אילת

18:44

אילת

19:52

אמסטרדם

20:29

רומא

19:33

   

שבת פרשת אמור, י"ג אייר (28.4.18) [בחו"ל: פרשת אחרי-מות קדושים]

מפטירים ביחזקאל מד: "והכהנים הלוים".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת בהר. אומרים "צדקתך צדק" [הליכות שלמה, רש"ז אוירבך, תפילה, קלו, דבר הלכה ח]. אבות פרק ג'.

פסח שני, יום א', י"ד אייר (29.4.18)

אין אומרים תחנון אבל אומרים "למנצח". במוצאי שבת, ליל י"ד עורכים הדלקה להילולא דר' מאיר בעל הנס ע"י ציונו בטבריה, ויש להקפיד שלא לחלל שבת בהכנות ובהדלקה.

יום ב', ט"ו אייר (30.4.18). תענית שני בתרא. סליחות. עלות השחר – 4:17.

מיום ט"ז באייר ואילך, המסופק אם אמר "משיב הרוח" או "ותן ברכה" אינו חוזר, כיון שעברו 30 יום מתחילת אמירתה.

ל"ג בעומר, יום ה', י"ח אייר (3.5.18). בערב ל"ג בעומר במנחה אין אומרים תחנון. משקיעת החמה יש להיזהר מלומר שהיום ל"ג בעומר עד שיספור, שלא יכנס לספק ברכה. אין אומרים תחנון, אבל אומרים למנצח. מסתפרים, נוהגים קצת שמחה ועורכים נישואין. במירון הילולא על קברו של ר' שמעון בר יוחאי. ויש הגוזזים שם שערות של ילד שהגיע לגיל 3. אין מתענים בו, מלבד תענית חלום או חתן ביום חופתו.

זמני הדלקת נרות ביום שישי י"ט באייר (4.5.18)

הדלקת נרות

צאת החג בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

18:45

ירושלים

20:01

ניו יורק

19:35

מלבורן

17:00

מדריד

20:43

תל אביב

19:02

תל אביב

20:03

לוס אנג'לס

19:10

יוהנסבורג

17:11

מרבייה

20:52

באר שבע

19:02

באר שבע

20:01

פריס

20:41

בואנוס איירס

17:39

טורונטו

19:56

חיפה

18:56

חיפה

20:04

לונדון

19:59

מוסקבה

20:46

ורשה

19:00

אילת

18:48

אילת

19:57

אמסטרדם

20:41

רומא

19:41

   

שבת פרשת בהר, כ' אייר (5.5.18) [בחו"ל: פרשת אמור]

מפטירים בירמיהו לב, ו-כו: "ויאמר ירמיהו" עד "הממני יפלא".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת בחוקותי. אבות פרק ד'.

זמני הדלקת נרות ביום שישי כ"ו אייר (11.5.18)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

18:50

ירושלים

20:06

ניו יורק

19:42

מלבורן

16:53

מדריד

20:50

תל אביב

19:07

תל אביב

20:09

לוס אנג'לס

19:16

יוהנסבורג

17:07

מרבייה

20:58

באר שבע

19:07

באר שבע

20:07

פריס

20:51

בואנוס איירס

17:33

טורונטו

20:04

חיפה

19:01

חיפה

20:10

לונדון

20:11

מוסקבה

21:00

ורשה

19:11

אילת

18:53

אילת

20:02

אמסטרדם

20:52

רומא

19:49

   

שבת פרשת בחוקותי, כ"ז אייר (12.5.18) [בחו"ל: פרשת בהר בחוקותי] – חזק– שבת שלום ירושלים

נוהגים לקרוא את התוכחה בקול נמוך, אך יש להקפיד שישמע כל הקהל. נהגו שהקורא עצמו עולה בה מפני הקפדנים. מפטירים בירמיהו טז "ה' עוזי ומעוזי" עד "תהילתי אתה". מברכים חודש סיון שיחול ביום שלישי (15.5.18).

(מנהג הגר"א לא לומר "אב הרחמים", ויש נוהגים לאומרו בכל השבתות שבין פסח לשבועות, אפילו בשבתות שמברכים החודש, ובפרט כשמברכים ראש חודש סיוון ואפילו יש ברית מילה בבית הכנסת, כי חורבן קהילות אשכנז בגזרות תתנ"ו היה בסוף ניסן, אייר ותחילת סיוון).

במנחה קוראים לשלושה בפרשת במדבר. אבות פרק ה'.

                                                                                                                                                                                   

שבת שלום ירושלים

פרשת בחוקותי, כ"ז באייר תשע"ח 12.5.2018

התפילה לירושלים

התפילה העולמית המרכזית בבית הכנסת הגדול בירושלים ובקהילות היהודיות בישראל ובתפוצות

אָבִינוּ שֶׁבַּשָׁמַיִם הַבּוֹחֵר בְּצִיוֹן וִירוּשָׁלַיִם, אֲשֶׁר אִוִּיתָ לְמוֹשָׁב לְךָ אֶת עִיר הַקֹּדֶשׁ, בָּרֵךְ כָּל בּוֹנֶיהָ, בָּנֶיהָ וְדוֹרְשֵׁי שְׁלוֹמָהּ, וּשְׁלַח בְּרָכָה וְהַצְלָחָה בְּכָל מַעֲשֵׂי יְדֵיהֶם. וּפְרוֹשׂ עָלֶיהָ סֻכַּת שְׁלוֹמֶךָ, וְקַיֶּם בָּהּ מִקְרָא שֶׁכָּתוּב: לְמַעַן צִיּוֹן לֹא אֶחֱשֶׁה, וּלְמַעַן יְרוּשָׁלַיִם לֹא אֶשְׁקוֹט, עַד יֵצֵא כַנֹּגַהּ צִדְקָהּ, וִישׁוּעָתָהּ כְּלַפִּיד יִבְעָר. וּבְנֵה אוֹתָהּ בְּקָרוֹב בְּיָמֵינוּ בִּנְיַן עוֹלָם, וְכִסֵּא דָוִד עַבְדְּךָ בִּמְהֵרָה לְתוֹכָהּ תָּכִין. בָּרוּךְ מְנַחֵם צִיּוֹן וּבוֹנֵה יְרוּשָׁלַיִם מֵעַתָּה וְעַד עוֹלָם, אָמֵן כֵּן יְהִי רָצוֹן.

יום ירושלים תשע"ח

יום ראשון, כ"ח אייר 13.5.18

על פי החלטת הרבנות הראשית נקבע יום זה כיום הודיה ושמחה. אין אומרים בו תחנון. במעריב מקדימים "שיר המעלות שמחתי באומרים לי" בנעימת חג. יש המוסיפים גם "שיר המעלות זכור ה' לדוד את כל ענותו".

בתפילת הבוקר מוסיפים מזמורים של שבת וחג, "אז ישיר" פסוק בפסוק, הלל שלם בברכה, ואומרים חזן וקהל פסוק בפסוק תהילים ק"ז: "הודו לה' כי טוב". עושים משתה לזכר הנסים והנפלאות.

את סדר התפילות של שבת שלום ירושלים ויום ירושלים, ניתן לראות ולהוריד מאתר האינטרנט שלנו, בקישור: כאן

עצרת הודיה "תורה וציון"

ראש חודש סיוון תשע"ח

עצרת ההוקרה מוקדשת לאישים, ארגונים וגופים על תרומתם הסגולית בעיצוב צביונה היהודי של מדינת ישראל כמדינה יהודית והטביעו את חותמם על החברה הישראלית.

 

בברכת חודש טוב ומבורך

אליעזר שפר                 Eliezer Sheffer

pdfסדר_התפילות_ליום_העצמאות.pdf

pdfאייר_תשעח.pdf

pdfIyar_5778.pdf

pdfmois_de_iyar-5778.pdf

 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.unisyn.org.il/