לוח דינים ומנהגים לחודש אלול

לוח דינים ומנהגים לחודש אלול

אלול תשע"ז

22 באוגוסט 2017 - 20 בספטמבר 2017

המולד: יום שלישי (22.8.17) בשעה 10:44 ו-15 חלקים.

קידוש לבנה: ממוצאי שבת, ה' באלול (26.8.17) עד ליל רביעי, ט"ו באלול (5.9.17)

זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: מליל רביעי ח' באלול (29.8.17).

 

אלול הוא חודש התשובה, חודש הרחמים והסליחות, וסימנו: אני לדודי ודודי לי. בא' באלול עלה משה רבנו להר (בפעם השלישית), לקבל את הלוחות השניים. בא' באלול "ראש השנה למעשר בהמה" (ר"ה א,א).

יום שלישי, א' דראש חודש אלול, ל' מנחם אב (22.8.17). תפילות ראש חודש.

יום רביעי, ב' דראש חודש אלול, א' באלול (23.8.17): נוהג ככל ראש חודש.

מתחילים לתקוע בשופר תשר"ת (תקיעה שברים תועה תקיעה) בכל בוקר עד כ"ח באלול, כדי לעורר בתשובה. מתחילים לומר "לדוד ה' אורי" בשחרית וערבית (אשכנזים-חסידים וספרדים: בשחרית ובמנחה) עד חג שמיני עצרת.

מנהג ע"מ: החל מליל חמישי אור לב' אלול (23.8.17) נוהגים לקום לסליחות לפני אשמורת הבוקר ויש שנוהגים בחצות הלילה. יש נוהגים לתקוע בשופר בסליחות, בשעה שהחזן אומר "ויעבור".

זמני הדלקת נרות  ביום שישי ג' באלול (25.8.2017)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

18:36

ירושלים

19:47

ניו יורק

19:19

מלבורן

17:23

מדריד

20:27

תל אביב

18:52

תל אביב

19:49

לוס אנג'לס

18:58

יוהנסבורג

17:28

מרבייה

20:39

באר שבע

18:53

באר שבע

19:48

פריס

20:18

בואנוס איירס

18:01

טורונטו

19:37

חיפה

18:46

חיפה

19:50

לונדון

19:33

מוסקבה

20:14

ורשא

18:33

אילת

18:40

אילת

19:45

אמסטרדם

20:13

רומא

19:24

   

שבת פרשת שופטים, ד' באלול (26.8.17)

מפטירים בנביא (ישעיה נד,יב): "אנכי אנכי הוא מנחמכם" עד (נב,יב) "אלוהי ישראל".

במנחה קוראים לשלשה בפרשת כי תצא. אבות פרק א'.

 

זמני הדלקת נרות  ביום שישי, י' באלול (1.9.2017)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

18:27

ירושלים

19:38

ניו יורק

19:08

מלבורן

17:29

מדריד

20:16

תל אביב

18:44

תל אביב

19:40

לוס אנג'לס

18:49

יוהנסבורג

17:31

מרבייה

20:29

באר שבע

18:44

באר שבע

19:39

פריס

20:03

בואנוס איירס

18:06

טורונטו

19:25

חיפה

18:37

חיפה

19:40

לונדון

19:17

מוסקבה

19:56

ורשא

18:17

אילת

18:32

אילת

19:37

אמסטרדם

19:52

רומא

19:13

   

שבת פרשת כי תצא, י"א באלול (2.9.17)

מפטירים בישעיה נד, א: "רני עקרה", עד (י) "אמר מרחמך ה'".

במנחה קוראים לשלשה בפרשת כי תבא. אבות פרק ב'.

זמני הדלקת נרות  ביום שישי י"ז באלול (8.9.2017)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

18:18

ירושלים

19:29

ניו יורק

18:56

מלבורן

17:35

מדריד

20:05

תל אביב

18:35

תל אביב

19:31

לוס אנג'לס

18:40

יוהנסבורג

17:33

מרבייה

20:19

באר שבע

18:36

באר שבע

19:30

פריס

19:49

בואנוס איירס

18:11

טורונטו

19:12

חיפה

18:28

חיפה

19:31

לונדון

19:01

מוסקבה

19:38

ורשא

18:01

אילת

18:23

אילת

19:28

אמסטרדם

19:41

רומא

19:01

   

שבת פרשת כי תבא, י"ח באלול (9.9.17)

מפטירים בישעיהו ס': "קומי אורי" עד סוף הפרק. (על קריאת התוכחה ראה בפרשת בחוקותי).

במנחה קוראים לשלשה בפרשת נצבים. אבות פרקים ג'-ד'.

זמני הדלקת נרות  ביום שישי כ"ד באלול (15.9.2017)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

18:09

ירושלים

19:19

ניו יורק

18:44

מלבורן

17:41

מדריד

19:53

תל אביב

18:26

תל אביב

19:21

לוס אנג'לס

18:30

יוהנסבורג

17:36

מרבייה

20:09

באר שבע

18:27

באר שבע

19:21

פריס

19:34

בואנוס איירס

18:16

טורונטו

18:59

חיפה

18:18

חיפה

19:21

לונדון

18:45

מוסקבה

19:19

ורשא

18:44

אילת

18:15

אילת

19:19

אמסטרדם

19:25

רומא

18:49

   

שבת פרשת נצבים-וילך, כ"ה באלול (16.9.17)

מפטירים בישעיה סא, י: "שוש אשיש", עד (סג, ט): "כל ימי עולם". אין מברכים החודש (משום: "בכסה ליום חגנו").

במנחה קוראים לשלשה בפרשת האזינו. אבות פרקים ה'- ו'.

במוצאי שבת אשכנזים אינם אומרים "ויהי נעם" ולא "ואתה קדוש". ספרדים אומרים, על פי הקבלה.

מתחילים לומר סליחות. יש שממתינים לחצות לילה (12:34), ובשעת הדחק יש שמקדימים לאשמורת שנייה, שהיא בסביבות השעה עשר. הזמן הרצוי הוא קרוב לעלות השחר.

 

יום ראשון, כ"ו אלול (17.9.17), א' סליחות (ואומרים עד ערב יום הכיפורים). ברכת "על נטילת ידים", "אשר יצר" וברכת התורה אומר קודם סליחות, ולא יאמר עוד פעם קודם התפילה. הש"ץ מתעטף (בעוד לילה) ולא יברך על הטלית, וכשיאיר היום יפשוט הטלית, יברך ויתעטף. עדיף להתעטף בטלית שאולה (של יחיד ולא של ציבור) שלא יכנס לספק ברכה. "אשרי", חצי קדיש, סליחות כמנהג. אחר הסליחות אומר הוידוי רק פעם אחת (הגר"א). תחנון, קדיש תתקבל. (האומר סליחות ביחידות יאמר י"ג מדות כקורא בתורה בטעמים, ולא דרך תפילה ובקשה, ידלג "וזכור לנו היום ברית שלושה עשרה". לא יאמר הבקשות שבלשון תרגום, כמו "מחי ומסי", "מרן דבשמיא" וכדו'). עד ערב יום הכיפורים משתטחים על קברי צדיקים. יש המתענים ביום א' דסליחות.

יום רביעי, ערב ראש השנה, כ"ט באלול (20.9.2017). נוהגים לקום באשמורת הבוקר, ולהרבות בסליחות הנקראות "זכור ברית". אחרי הסליחות אומרים תחנון. בתפילת שחרית אין אומרים תחנון. אומרים למנצח. אין תוקעים בשופר. אחרי התפילה נוהגים להתיר נדרים ע"י שלושה. מי שאינו מבין לשון הקודש יתיר נדריו בלשון שהוא מבין. אפשר להתיר נדרים עד ערב יום הכיפורים, וגם לאחר מכן. אישה יכולה למַנות את בעלה להתיר את נדריה: יאמר לדיינים כי הוא מפר גם נדרי אשתו, ויתיר בלשון רבים: "שנדרנו" "נשבענו".

נותנים צדקה לעניים. יש נוהגים להשתטח על קברי צדיקים, לבקש מהקב"ה שימליצו טוב בעדנו ביום הדין. יש נוהגים לצום עד חצות, ואין צריך לקבל תענית מבעוד יום. גם המשלימים את התענית לא יקראו במנחה "ויחל", לא יעלו הכוהנים לדוכן, ושליח ציבור לא יאמר "או"א ברכנו", אבל היחיד אומר "עננו" במנחה. יש נוהגים להתפלל מנחה גדולה חצי שעה אחר חצות היום. מסתפרים, רוחצים וטובלים לכבוד יום הדין. עושים עירוב תבשילין.

זמני הדלקת נרות בערב ראש השנה, כ"ט אלול (20.9.2017)

הדלקת נרות

הדלקת נרות

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

18:02

ניו יורק

18:36

מלבורן

17:45

מדריד

19:45

תל אביב

18:19

לוס אנג'לס

18:23

יוהנסבורג

17:38

מרבייה

20:01

באר שבע

18:20

פריס

19:23

בואנוס איירס

18:19

טורונטו

18:50

חיפה

18:12

לונדון

18:34

מוסקבה

19:06

ורשא

18:32

אילת

18:09

אמסטרדם

19:13

רומא

18:40

   

כתיבה וחתימה טובה

אליעזר שפר

pdfאלול_תשעז.pdf

pdfElul_5777.pdf

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.unisyn.org.il/