לוח דינים ומנהגים לחודש חשוון

לוח דינים ומנהגים לחודש חשוון

מרחשוון תשע"ח

20 באוקטובר 2016 - 18 בנובמבר 2016

המולד: יום שישי (20.10.17) 12:12 ו-17 חלקים.

קידוש לבנה: מליל שלישי ד' בחשוון (23.10.17) ועד ליל שישי י"ד בחשוון (2.11.17)

זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: ממוצאי שבת, ט' בחשוון (28.10.17)

א' ראש חודש מרחשוון, יום שישי, ל' תשרי (20.10.17): "יעלה ויבוא".

בשחרית: אחרי פרשת התמיד אומר: "ובראשי חדשיכם". בברכת המזון: "יעלה ויבוא".

חצי הלל, קדיש תתקבל, מוציאים ספר תורה, וקוראים לארבעה בפרשת פנחס (במדבר כח): "וידבר ה' אל משה צו את בני ישראל" עד "ונסכו".

מנהג אשכנזים-פרושים בארץ ישראל כדעת הגר"א לקרוא לכהן עד "עולה תמיד", ללוי מ"את הכבש" עד "ניחוח לה'", לשלישי חוזרים מ"עולת תמיד" עד "ונסכה", ולרביעי "ובראשי חדשיכם" עד "ונסכו".

מנהג ספרדים ואשכנזים חסידים: לכהן מ"וידבר" עד "עולת תמיד", ללוי חוזר מ"ואמרת להם", עד "רביעית ההין". לשלישי מ"עולת תמיד" עד "ונסכה", ולרביעי "ובראשי חדשיכם" עד "ונסכו". חצי קדיש, "יהללו", אשרי ובא לציון. מנהג החסידים להקדים את "אשרי" "ובא לציון" להחזרת ספר התורה. חולצים תפילין (ראוי לא להפסיק בין קדיש למוסף, ולכן אין מקפלים את התפילין). מתפללים מוסף של ראש חודש, קדיש תתקבל, עלינו, שיר של יום, ברכי נפשי, אין כאלוקינו.

מנהג עדות המזרח: בערבית מתחילים "בברכי נפשי". בעמידה "יעלה ויבוא". הלל בדילוג ובלי ברכה, קדיש תתקבל. אומר "ואברהם זקן", בריך שמיה. מוציאים ספר תורה, וקוראים לארבעה בפרשת פנחס (כח, א): "וידבר ה' אל משה" וגו'. קוראים לכהן מ"וידבר" עד "עולה תמיד", חוזרים ללוי פסוק "ואמרת להם" עד "רביעית ההין", ולשלישי קוראים מ"עולת תמיד" עד "ונסכה", ולרביעי "ובראשי חדשיכם" עד "ונסכו". חצי קדיש, אשרי ובא לציון, בית יעקב, שיר המעלות, מזמור של יום, הושיענו. מחזירים ספר תורה למקומו, חולצים התפילין לאחר חצי קדיש, מתפללים מוסף של ראש חודש, ולאחר חזרת הש"ץ תתקבל ואומרים "ברכי נפשי", קדיש יהא שלמא, "קוה אל ה'" ו"פיטום הקטורת", עלינו לשבח.

 

זמני הדלקת נרות ביום שישי, ל' בתשרי (20.10.17)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

17:25

ירושלים

18:36

ניו יורק

17:48

מלבורן

19:13

מדריד

18:57

תל אביב

17:42

תל אביב

18:38

לוס אנג'לס

17:43

יוהנסבורג

17:53

מרבייה

19:19

באר שבע

17:44

באר שבע

18:38

פריס

18:22

בואנוס איירס

18:43

טורונטו

17:58

חיפה

17:33

חיפה

18:37

לונדון

17:27

מוסקבה

17:49

ורשה

16:24

אילת

17:34

אילת

18:39

אמסטרדם

18:04

רומא

17:50

   

שבת פרשת נח, ב' דראש חודש מרחשוון, א' מרחשוון (21.10.17)

בתפילה: "יעלה ויבוא". חצי הלל, מוציאים שני ספרי תורה: בראשון קוראים לשבעה בפרשת השבוע. מניחים ספר שני. חצי קדיש. מגביהים ספר ראשון, וקוראים בשני למפטיר בפרשת פנחס: "וביום השבת", "ובראשי חדשיכם" עד "ונסכו". מפטירים בישעיה סו: "כה אמר ה' השמים כסאי" עד סוף הספר, וחוזרים וכופלים הפסוק "והיה מידי חודש בחדשו". אין אומרים אב הרחמים. מוסף של שבת ושל ראש חודש: "אתה יצרת". יש המוסיפים בתפילת מוסף, לפני "ברוך אתה ה' מקדש השבת וישראל" – "קדשנו במצוותיך" – כמו בכל שבת, ומסיימים "מקדש השבת וישראל וראשי חדשים". שיר של יום, ברכי נפשי.

ברוב הסידורים נשמט לפני "כי בעמך ישראל בחרת" קטע זה: "קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך... והנחילנו ה' אלוקינו באהבה וברצון שבת קדשך... כי בעמך ישראל וכו'" (ערוך השלחן ומנהג הגר"א).

טעה והתפלל של שבת בלבד, אם נזכר לפני שעקר רגליו, חוזר ל"אתה יצרת". נזכר לאחר שעקר רגליו, חוזר לראש התפילה.

במנחה: "יעלה ויבוא". קוראים לשלושה בפרשת לך לך. אין אומרים "צדקתך צדק". ברכי נפשי.

יום שישי, ז' מרחשוון (27.10.17)

בערבית מתחילים בארץ ישראל לומר "ותן טל ומטר" בברכת השנים. הספרדים משנים את נוסח הברכה, ככתוב בסידור.

בחוץ לארץ מתחילים לבקש על גשמים בתפילת ערבית, אור ליום שישי, י"ח בטבת תשע"ח, 5 בדצמבר 2017.

זמני הדלקת נרות ביום שישי, ז' בחשוון (27.10.17)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

17:18

ירושלים

18:30

ניו יורק

17:38

מלבורן

19:20

מדריד

17:47

תל אביב

17:34

תל אביב

18:31

לוס אנג'לס

17:36

יוהנסבורג

17:57

מרבייה

19:10

באר שבע

17:37

באר שבע

18:32

פריס

18:09

בואנוס איירס

18:49

טורונטו

17:47

חיפה

17:26

חיפה

18:30

לונדון

17:13

מוסקבה

17:33

ורשה

16:10

אילת

17:27

אילת

18:33

אמסטרדם

17:50

רומא

17:40

   

שבת פרשת לך לך, ח' מרחשוון (28.10.17)

מפטירים בישעיהו מ, כז "למה תאמר יעקב", עד מא טז "בקדוש ישראל תתהלל".

מברכים את המתענים שני חמישי ושני. וכשיש חתן או בר מצווה – מברכים את המתענים במנחה.

במנחה: קוראים לשלושה בפרשת וירא.

במוצאי שבת, ט' במרחשוון (28.10.17) עוברים לשעון חורף.

יום ראשון, ט' מרחשוון (22.10.17) מי שבדעתו להתענות למחרת – יקבל עליו תענית בתפילת מנחה.

יום שני, י' מרחשוון (23.10.17) תענית שני קמא. (עלות השחר בירושלים: 4:23). סליחות לשני קמא אחרי חזרת הש"ץ. (יש מקומות בארץ שהמחליפים הפזמון "מלאכי רחמים", ואומרים "ישראל נושע", וביום חמישי "מלאכי רחמים"). בכל אמירת סליחות אומרים גם את הפזמון "א-ל נא רפא נא". אבינו מלכנו. והוא רחום. א-ל ארך אפים. קוראים לשלושה בפרשת השבוע.

במנחה – אם יש 10 מתענים – קוראים "ויחל" וברכת כוהנים כבתענית ציבור.

יום שלישי, י"א מרחשוון (31.10.17): יום פטירתה של רחל אמנו. רבים פוקדים את קברה ביום זה.

יום חמישי, י"ג מרחשוון (2.11.17) תענית חמישי. (עלות השחר בירושלים: 4:25). כמו תענית שני קמא. סליחות לחמישי.

זמני הדלקת נרות ביום שישי, י"ד בחשוון (3.11.17)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:12

ירושלים

17:24

ניו יורק

17:29

מלבורן

19:27

מדריד

17:39

תל אביב

16:28

תל אביב

17:25

לוס אנג'לס

17:29

יוהנסבורג

18:02

מרבייה

18:03

באר שבע

16:31

באר שבע

17:26

פריס

16:58

בואנוס איירס

18:55

טורונטו

16:37

חיפה

16:20

חיפה

17:24

לונדון

16:00

מוסקבה

16:18

ורשה

14:57

אילת

16:22

אילת

17:28

אמסטרדם

16:36

רומא

16:31

   

שבת פרשת וירא, ט"ו מרחשוון (4.11.17)

מפטירים במלכים-ב ד, א "ואשה אחת". הספרדים מסיימים (כ"ג) "ותאמר שלום" והאשכנזים ממשיכים עד (ל"ז) "ותשא את בנה ותצא.
במנחה: קוראים לשלושה בפרשת חיי שרה.

 

יום שני, י"ז מרחשוון (6.11.17) תענית שני בתרא. (עלות השחר בירושלים: 4:30). כמו תענית שני קמא. סליחות לשני בתרא.

יום שלישי, י"ח מרחשוון (7.11.17)

עבר יום י"ז במרחשוון (7.11.17), זמן רביעה ראשונה, ולא ירדו גשמים בארץ ישראל, מתחיל הש"ץ לומר בברכת "שומע תפילה" את תפילת "וַעֲנֵנוּ בּוֹרֵא עוֹלָם", ומתחילים לנהוג סדר תעניות של יחידים. התענו על הגשמים ונענו לפני חצות היום, אומרים ברכת הודאה והלל הגדול. ירדו גשמים לאחר תקופת יובש, צריך לומר ברכת הודאה.

 

זמני הדלקת נרות ביום שישי כ"א בחשוון (10.11.17)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:07

ירושלים

17:19

ניו יורק

16:22

מלבורן

19:35

מדריד

17:31

תל אביב

16:23

תל אביב

17:21

לוס אנג'לס

16:23

יוהנסבורג

18:07

מרבייה

17:52

באר שבע

16:26

באר שבע

17:22

פריס

16:47

בואנוס איירס

19:02

טורונטו

16:29

חיפה

16:14

חיפה

17:19

לונדון

15:49

מוסקבה

16:04

ורשה

14:45

אילת

16:17

אילת

17:23

אמסטרדם

16:25

רומא

16:23

   

שבת פרשת חיי שרה, כ"ב מרחשוון (11.11.17)

מפטירים במלכים-א, א "והמלך דוד זקן", עד (ל"א) "אדוני המלך דוד לעולם".

מיום זה, המסופק אם אמר "משיב הרוח" אינו חוזר, כי הוחזק לאומרו 30 יום. וכן אם אמר ברצף 90 פעמים "מחיה מתים... משיב...", אינו חוזר מספק. חזרת הש"ץ נכללת במניין 90 התפילות.

במנחה: קוראים לשלושה בפרשת תולדות.

 

יום חמישי כ"ז במרחשוון (16.11.17): המתענים בערב ראש חודש מתפללים תפילת יום כפור קטן. אם יש עשרה מתענים במנחה, קוראים" ויחל". אומרים תחנון.

זמני הדלקת נרות ביום שישי כ"ח בחשוון (17.11.17)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:03

ירושלים

17:16

ניו יורק

16:16

מלבורן

19:42

מדריד

17:25

תל אביב

16:19

תל אביב

17:18

לוס אנג'לס

16:19

יוהנסבורג

18:12

מרבייה

17:52

באר שבע

16:22

באר שבע

17:19

פריס

16:39

בואנוס איירס

19:09

טורונטו

16:22

חיפה

16:10

חיפה

17:16

לונדון

15:39

מוסקבה

15:52

ורשה

14:34

אילת

16:13

אילת

17:21

אמסטרדם

16:14

רומא

16:17

   

שבת פרשת תולדות, כ"ט מרחשוון (18.11.17) – שבת מברכין

מפטירים בשמואל א כ,יח: "ויאמר לו יהונתן מחר חודש", עד סוף הפרק. מברכים חודש כסלו שיחול ביום ראשון (19.11.17). אין אומרים אב הרחמים.

המולד: ליל ראשון (20.11.17), 24:57 ו-0 חלקים.

במנחה: קוראים לשלושה בפרשת ויצא. אין אומרים צדקתך צדק.

בברכת חודש טוב ומבורך

אליעזר שפר                 Eliezer Sheffer

pdfחשוון_תשעח.pdf

 

pdfCheshvan_5778.pdf

pdfmois_de_heshvan_5778.pdf

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.unisyn.org.il/