לוח דינים ומנהגים לחודש כסלו

לוח דינים ומנהגים לחודש כסלו

חודש כסלו תשע"ח

19 בנובמבר - 17 בדצמבר 2017

המולד: ליל ראשון (19.11.17), בשעה 24:57 ו-0 חלקים.

                זמן קידוש לבנה: מליל חמישי, אור לה' כסלו (22.11.17), עד ליל שני, ט"ז כסלו (3.12.17)  בשעה 19:19              

זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: מליל שני, ט' בכסלו (16.11.17).

 

ראש חודש כסלו, יום ראשון, א' בכסלו (19.11.11): תפילת ראש חודש.

                                                                                     

זמני הדלקת נרות ביום שישי ו' בכסלו (24.11.17)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:00

ירושלים

17:14

ניו יורק

16:12

מלבורן

19:50

מדריד

17:21

תל אביב

16:16

תל אביב

17:16

לוס אנג'לס

16:16

יוהנסבורג

18:17

מרבייה

17:48

באר שבע

16:19

באר שבע

17:17

פריס

16:32

בואנוס איירס

19:16

טורונטו

16:17

חיפה

16:07

חיפה

17:13

לונדון

15:31

מוסקבה

15:42

ורשה

14:26

אילת

16:11

אילת

17:19

אמסטרדם

16:06

רומא

16:12

   

שבת פרשת ויצא, ז' כסלו (25.11.17)

מפטירים בהושע יב, יג "ויברח יעקב שדה ארם" עד סוף הספר. וכדי לסיים בטוב יש שמוסיפים יואל ב, כו-כז "ואכלתם"... "ולא יבושו עמי לעולם".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת וישלח.

יום ראשון, ח' כסלו (26.11.17): המסופק אם הזכיר " טל ומטר" בשמונה עשרה אינו חוזר, שכבר עברו 30 יום.

 

זמני הדלקת נרות ביום שישי י"ג בכסלו (1.12.17)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

15:59

ירושלים

17:14

ניו יורק

16:09

מלבורן

19:57

מדריד

17:18

תל אביב

16:15

תל אביב

17:15

לוס אנג'לס

16:15

יוהנסבורג

18:23

מרבייה

17:46

באר שבע

16:18

באר שבע

17:16

פריס

16:22

בואנוס איירס

19:22

טורונטו

16:14

חיפה

16:06

חיפה

17:13

לונדון

15:26

מוסקבה

15:35

ורשה

14:20

אילת

16:10

אילת

17:19

אמסטרדם

16:00

רומא

16:09

   

שבת פרשת וישלח, י"ד כסלו (2.12.17)

מפטירים בנביא "חזון עובדיה".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת וישב.

יום שלישי י"ז בכסלו (5.12.17) – שישים לתקופה. בחו"ל מתחילים לומר "ותן טל ומטר" (מתפילת ערבית אור ליום שלישי).

זמני הדלקת נרות ביום שישי כ' בכסלו (8.12.17)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:00

ירושלים

17:14

ניו יורק

16:08

מלבורן

20:03

מדריד

17:17

תל אביב

16:15

תל אביב

17:16

לוס אנג'לס

16:15

יוהנסבורג

18:28

מרבייה

17:46

באר שבע

16:18

באר שבע

17:17

פריס

16:25

בואנוס איירס

19:28

טורונטו

16:13

חיפה

16:06

חיפה

17:13

לונדון

15:23

מוסקבה

15:30

ורשה

14:17

אילת

16:11

אילת

17:20

אמסטרדם

15:57

רומא

16:08

   


שבת פרשת וישב, כ"א כסלו (9.12.17)

מפטירים בעמוס ב, ו "כמה אמר ה'", עד ג, ח "מי לא ינבא".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת מקץ.

יום ראשון של חנוכה, יום רביעי, כ"ה כסלו (13.12.17)

אחר תפילת מנחה ביום שלישי, השליח-ציבור מדליק נר חנוכה בבית הכנסת משום פרסומי ניסא (ויש מדליקים קודם "עלינו").

מעמידים בבית הכנסת את המנורה לצד דרום, זכר למנורת המקדש. ומברכים "להדליק", "שעשה נסים", "שהחיינו". אין יוצאים ידי חובה בנר חנוכה שמדליקים בבית הכנסת. אם אין לחזן את מי להוציא בביתו, לא יברך שנית "שהחיינו". ברוב בתי הכנסת נוהגים שמדליקים נר חנוכה אחרי מנחה, מתפללים ערבית, וכל אחד הולך לביתו ומדליק.

בכל ימי החול מצווה להדליק בבית נר חנוכה מיד אחרי צאת הכוכבים. לדעת הגר"א – מיד עם שקיעה. ברוב בתי הכנסת נוהגים להדליק נר חנוכה אחרי מנחה. מתפללים ערבית והולכים להדליק נר חנוכה בבית. בדיעבד זמנה כל הלילה.

בבית חד-קומתי מעמיד את המנורה בחוץ, משמאל הכניסה לבית, בטפח הסמוך לפתח, בגובה 30-10 טפחים מהארץ. אין להדליק במקום שהרוח עלולה לכבות את הנר. אם אין אפשרות להדליק ליד הפתח, או בבית קומות, מדליק בבית על יד החלון מימין. יש להדר להדליק בשמן זית. יש להפריד בין הנרות שלא ייראו כמדורה.

גם הנשים חייבות במצווה. אין להדליק מנר לנר. אם לא עבר זמן המצווה, שהו לפחות חצי שעה. כבו הנרות קודם חצי שעה, נוהגים שמדליקים שוב בלי ברכה.

היוצא מביתו לפני שקיעה, יכול להדליק בברכה החל מפלג המנחה (15:34), ובתנאי שהנרות ידלקו עד חצי שעה אחרי שקיעה (17:13). לסוברים שיש להדליק לאחר צאת הכוכבים, צריכים הנרות לדלוק לפחות עד לשעה 17:41. בכל שמונת ימי חנוכה אומר בתפילה ובברכת המזון "על הנסים".
מנהג עדות המזרח: אחר שהדליק אומר "הנרות הללו", ואומר "מזמור שיר חנוכת הבית לדוד". יש נוהגים לומר 7 פעמים "ויהי נועם" ומזמור "יושב בסתר עליון" לשמירה.

שחרית. נוהגים להדליק בבית הכנסת נרות חנוכה בלי ברכה, לפרסם הנס. בכל ימי החנוכה אומרים הלל שלם, חצי קדיש.

קוראים בתורה לשלושה בפרשת נשא (במדבר ז, א) "ויהי ביום כלות משה". לכהן עד "לחנוכת המזבח", ללוי עד "מלאה קטורת", לשלישי עד "נחשון בן עמינדב". שיר של יום: "מזמור שיר חנוכת הבית" (תהלים ל).

                                                                                                                                                                  

יום שני של חנוכה, יום חמישי, כ"ו בכסלו (14.12.17)

מברכים 2 ברכות: "להדליק נר חנוכה" (או "נר של חנוכה") ו"שעשה נסים". מתחילים להדליק מן הנר הנוסף, שהוא משמאל [ולדעת הגר"א מתחילים כל הימים מנר ראשון הסמוך לפתח שהוא עיקר המצווה].

שחרית. תפילה כאתמול, קריאת התורה "ביום השני": לכהן עד "מלאה קטורת", ללוי עד "נתנאל בן צוער" לשלישי חוזר מ"ביום השני" עד "נתנאל בן צוער".

יום שלישי של חנוכה, יום שישי, כ"ז כסלו (15.12.17)

תפילה כאתמול. קריאת התורה "ביום השלישי" והחלוקה כאתמול.

זמני הדלקת נרות ביום שישי כ"ז בכסלו (15.12.17)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:01

ירושלים

17:16

ניו יורק

16:09

מלבורן

20:09

מדריד

17:19

תל אביב

16:17

תל אביב

17:18

לוס אנג'לס

16:16

יוהנסבורג

18:32

מרבייה

17:47

באר שבע

16:20

באר שבע

17:19

פריס

16:25

בואנוס איירס

19:33

טורונטו

16:14

חיפה

16:08

חיפה

17:15

לונדון

15:22

מוסקבה

15:29

ורשה

14:17

אילת

16:13

אילת

17:22

אמסטרדם

15:56

רומא

16:09

   

יום רביעי של חנוכה, שבת פרשת מקץ, כ"ח בכסלו (16.12.17)

מדליקים נר חנוכה 25 דקות לפני שקיעה, 5 דקות לפני הדלקת נר שבת, (ואפילו בירושלים שמדליקים 40 דקות לפני שקיעה), יש להכין נרות שידלקו לפחות חצי שעה אחר צאת הכוכבים. מברך שתי הברכות: "להדליק" ו"שעשה נסים". מיד לאחר נר חנוכה מדליקים נר שבת.

קבלת שבת ותפילת שבת. אומר "על הנסים" בתפילה ובברכת המזון.

מנהג עדות המזרח: בערבית אין אומרים "במה מדליקין". אומרים כל ישראל, אמר ר' אלעזר, קדיש על ישראל. בעמידה אומרים על הניסים.

שחרית. תפילת שבת, "על הנסים". הלל שלם. מוציאים שני ספרי תורה, באחד קוראים לשבעה בפרשת מקץ. חצי קדיש. בספר השני קוראים למפטיר בפרשת נשא: "ביום הרביעי". מפטירים בזכריה ב, יד "רני ושמחי בת-ציון" עד ד,ז "חן חן לה". אין אומרים "אב הרחמים". מברכים חודש טבת שיחול ביום שני ושלישי (18-19.12.17). שיר של שבת. יש אומרים גם "מזמור שיר חנוכת הבית".

המולד: יום שני (18.12.17): בשעה 13:41 ו-1 חלק.

מוסף של שבת. על הניסים.

במנחה קוראים לשלושה בפרשת ויגש. על הנסים. אין אומרים "צדקתך צדק".

מוצאי שבת: ערבית. מקדימים להתפלל 23 דקות אחר שקיעה. בתפילה: "על הנסים", "ויהי נועם", "ואתה קדוש". קדיש תתקבל.

בבית הכנסת מדליקים נר חנוכה קודם הבדלה. בבית מבדילים ואחר כך מדליקים נר חנוכה. אין מברכים "בורא מאורי האש" על נר חנוכה, שאין ליהנות מאורו.

 

יום חמישי של חנוכה, יום ראשון, כ"ט כסלו (17.12.17)

ערב ראש חודש טבת. קריאת התורה: "וביום החמישי". החלוקה כביום חמישי. אין אומרים תפילת יום כיפור קטן.


יום שישי של חנוכה, יום שני, ל' כסלו (18.12.17) – א' דראש חודש טבת

שחרית. התפילה ככל ראש חודש עם הוספות חנוכה. הלל שלם. קריאת התורה: מוציאים 2 ספרי תורה, באחד קוראים לשלושה בפרשת פנחס, לכהן מ"וידבר" עד "רביעית ההין", ללוי "עולת תמיד" עד "ונסכה", לשלישי "ובראשי חדשיכם" עד "ונסכו". מניחים ספר שני על הבימה, מגביהים ספר ראשון, וקוראים בספר שני לרביעי: "ביום השישי". חצי קדיש, אשרי ובא לציון, חצי קדיש.

תפילת מוסף של ראש חודש, "על הנסים", קדיש תתקבל, עלינו, שיר של יום: "ברכי נפשי", אין כאלוקינו.

חודש טבת

יום שביעי  של חנוכה, יום שלישי, א' טבת (19.12.17) – ב' דראש חודש טבת

תפילת ראש חודש [ראה אתמול]. בספר שני קוראים "וביום השביעי", מוסף כאתמול.

 

יום שמיני של חנוכה – זאת חנוכה, יום רביעי, ב' בטבת (20.12.17)

שחרית: כמו יום ראשון של חנוכה. קריאת התורה לשלושה בפרשת נשא: לכהן: מ"ביום השמיני" עד "מלאה קטורת", ללוי: עד "גמליאל בן פדהצור", לשלישי עד "כן עשה את המנורה".

בברכת חודש טוב

אליעזר שפר                 Eliezer Sheffer

pdfכסלו_תשעז.pdf

pdfkislev_5778.pdf

pdfmois_de_kislev_5778.pdf

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.unisyn.org.il/