לוח דינים ומנהגים לחודש אלול

---

 חודש אלול תשע"ט

1 בספטמבר - 29 בספטמבר 2019

המולד: יום שישי (29.8.19) שעה 17, 6 דקות ו-4 חלקים.

זמן קידוש לבנה: מליל שלישי, ג' באלול (2.9.19) עד סוף ליל שישי, י"ג באלול (12.9.19)

זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: ממוצאי שבת ח' באלול (7.9.19)

ב' דראש חודש אלול, יום א', א' באלול (1.9.19). תפילת ראש חודש.

מראש חודש אלול ועד כ"ח באלול תוקעים כל בוקר תשר"ת (תקיעה שברים תרועה תקיעה), כדי לעורר בתשובה.

מתחילים לומר "לדוד ה ' אורי" בערבית ובשחרית. אשכנזים-חסידים וספרדים: בשחרית ובמנחה. ואומרים עד חג שמיני עצרת.

מאור ליום ב' באלול, ועד ערב יום הכיפורים, משכימים ספרדים לסליחות. נוהגים לקום לסליחות לפני אשמורת הבוקר ויש שנוהגים בחצות הלילה. יש נוהגים לתקוע בשופר בסליחות, בשעה שהחזן אומר "ויעבור"

זמני הדלקת נרות ביום שישי ו' אלול (6.9.19)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

18:21

ירושלים

19:32

ניו יורק

19:00

מלבורן

17:33

מדריד

20:09

תל אביב

18:38

תל אביב

19:34

לוס אנג'לס

18:43

יוהנסבורג

17:32

מרבייה

20:23

באר שבע

18:39

באר שבע

19:33

פריס

19:54

בואנוס איירס

18:09

טורונטו

19:17

חיפה

18:31

חיפה

19:34

לונדון

19:07

מוסקבה

18:44

ורשה

17:06

אילת

18:26

אילת

19:31

אמסטרדם

19:47

רומא

19:05

שבת שופטים, ז' באלול (7.9.19)

רביעי משבעה דנחמתא. מפטירים בישעיה נא, יב : "אנכי אנכי הוא מנחמכם" עד (נב,יב) "אלקי ישראל".

במנחה קוראים לשלשה בפרשת כי תצא. אבות פרק ו.

זמני הדלקת נרות ביום שישי י"ג אלול (13.9.19)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

18:12

ירושלים

19:23

ניו יורק

18:48

מלבורן

17:39

מדריד

19:57

תל אביב

18:29

תל אביב

19:25

לוס אנג'לס

18:33

יוהנסבורג

17:35

מרבייה

20:13

באר שבע

18:30

באר שבע

19:24

פריס

19:39

בואנוס איירס

18:14

טורונטו

19:04

חיפה

18:22

חיפה

19:24

לונדון

18:51

מוסקבה

18:26

ורשה

16:50

אילת

18:18

אילת

19:22

אמסטרדם

19:31

רומא

18:53

שבת פרשת כי תצא, י"ד באלול (14.9.19)

חמישי משבעה דנחמתא. מפטירים בישעיה נד, א : "רני עקרה" עד (י) "אמר מרחמך ה'". אם הפטירו בשבת ראה את הפטרת ראש חודש

"השמים כסאי", ממשיכים וקוראים בנוסף להפטרת "רני עקרה" גם את הפטרת "עניה סערה".

ע"מ: ראוי שהש"ץ יזכיר לציבור לפני קריאת מפטיר, שמי שנאנס ולא שמע קריאת פרשת זכור בשבת לפני פורים, יכוון בפרשה זו לצאת ידי חובה קריאת זכור והש"ץ יכוון להוציאו ידי חובה. ויבקשו מהקהל לא להרעיש במילת עמלק

במנחה קוראים לשלשה בפרשת כי תבוא. אבות פרקים א-ב.

זמני הדלקת נרות ביום שישי כ' אלול (20.9.19)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

18:03

ירושלים

19:13

ניו יורק

18:37

מלבורן

17:45

מדריד

19:45

תל אביב

18:20

תל אביב

19:15

לוס אנג'לס

18:24

יוהנסבורג

17:38

מרבייה

20:02

באר שבע

18:21

באר שבע

19:15

פריס

19:24

בואנוס איירס

18:19

טורונטו

18:51

חיפה

18:12

חיפה

19:15

לונדון

18:35

מוסקבה

18:07

ורשה

16:34

אילת

18:09

אילת

19:13

אמסטרדם

19:14

רומא

18:41


שבת פרשת כי תבוא, כ"א באלול (21.9.19)

נוהגים לקרוא את התוכחה בקול נמוך, ובלבד שישמע כל הקהל. נהגו שהקורא עצמו עולה בה מפני הקפדנים. היו קהילות שהגדול

שבקהל עולה לקריאת התוכחה. שישי משבעה דנחמתא. מפטירים בישעיה ס': " קומי אורי" עד סוף הפרק.

במנחה קוראים לשלשה בפרשת נצבים. אבות פרקים ג -ד.

יום א', כ"ב באלול (22.9.19)

אשכנזים מתחילים לומר סליחות, עד ערב יום הכיפורים. ברכת "על נטילת ידים" "אשר יצר" וברכת התורה אומרים קודם סליחות, ולא יאמרם פעם נוספת קודם התפילה. כאשר אומרים סליחות בהשכמה, הש"ץ מתעטף בטלית (בעוד לילה) ולא יברך, וכשיאיר היום יפשוט הטלית, יברך ויתעטף. עדיף להתעטף בטלית שאולה (של יחיד ולא של ציבור) שלא יכנס לספק ברכה. "אשרי", חצי קדיש, סליחות. אחר הסליחות אומר הוידוי רק פעם אחת (הגר"א). תחנון, קדיש תתקבל. (האומר סליחות ביחידות יאמר י"ג מדות כקורא בתורה בטעמים, ולא דרך תפילה ובקשה, ידלג "וזכור לנו היום ברית שלוש עשרה". לא יאמר הבקשות שבלשון תרגום, כמו "מחי ומסי", "מרן דבשמיא" וכדו').

עד ערב יום הכיפורים משתטחים על קברי צדיקים. יש המתענים ביום א' דסליחות.

זמני הדלקת נרות ביום שישי כ"ז אלול (27.9.19)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

17:54

ירושלים

19:04

ניו יורק

18:25

מלבורן

17:51

מדריד

19:34

תל אביב

18:10

תל אביב

19:06

לוס אנג'לס

18:14

יוהנסבורג

17:41

מרבייה

19:52

באר שבע

18:12

באר שבע

19:06

פריס

19:10

בואנוס איירס

18:24

טורונטו

18:38

חיפה

18:03

חיפה

19:05

לונדון

18:19

מוסקבה

17:49

ורשה

16:17

אילת

18:01

אילת

19:05

אמסטרדם

18:57

רומא

18:29

שבת פרשת נצבים, כ"ח באלול (28.9.19)

שביעי משבעה דנחמתא. מפטירים בישעיה סא, י: "שוש אשיש", עד (סג, ט) "כל ימי עולם". אין מברכים החודש, על פי דרשת הפסוק

"בכסה ליום חגנו" – שיום ראש השנה מכוסה.

במנחה קוראים לשלושה בפרשת "וילך". אבות פרקים ה-ו. במוצש"ק אין אומרים ויהי נועם ואתה קדוש. הספרדים, על פי הקבלה, אומרים.

יום א', כ"ט באלול (29.9.19), ערב ראש השנה תש"פ.

ע"מ: אין תוקעים בשופר, גם בסליחות. נוהגים לקום מוקדם (יותר מהרגיל בחודש הסליחות). אין אומרים תחנון ואין נופלים על פניהם בתפילת שחרית. ולאחר התפילה עושים "התרת נדרים" כנהוג. מסתפרים, רוחצים וטובלים, ועושים הכנה רבתי בתשובה ומעשים טובים ליום הדין הבעל"ט.