לוח דינים ומנהגים לחודש שבט

לוח דינים ומנהגים לחודש שבט

חודש שבט תשע"ח

17 בינואר - 14 בפברואר 2018

המולד: ליל רביעי (16.1.18), בשעה 2:25 ו-2 חלקים

                      זמן קידוש לבנה: ממוצאי שבת, ה' בשבט (20.1.18), עד בוקר יום רביעי, ט"ו בשבט (31.1.18).                     

זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: מליל חמישי, ט' בשבט (24.1.18).

הערה: סוף זמן קידוש לבנה חל החודש (לפי חצי כט-יב-תשצג) בליל חמישי ט"ז בשבט בשעה 20:47. אבל בגלל ליקוי ירח ביום רביעי ט"ו בשבט אחרי הצהריים- אין לברך בליל חמישי, כי הליקוי (שלא ייראה בארץ כי הירח יזרח בגמר הליקוי) מעיד בבירור שעבר חצי החודש.

 

ראש חודש שבט, יום רביעי, א' בשבט (17.1.18): תפילת ראש חודש.

זמני הדלקת נרות ביום שישי ג' בשבט (19.1.18)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:26

ירושלים

17:40

ניו יורק

16:38

מלבורן

20:13

מדריד

17:47

תל אביב

16:41

תל אביב

17:42

לוס אנג'לס

16:42

יוהנסבורג

18:40

מרבייה

18:14

באר שבע

16:44

באר שבע

17:43

פריס

16:58

בואנוס איירס

19:38

טורונטו

16:44

חיפה

16:32

חיפה

17:40

לונדון

15:58

מוסקבה

16:09

ורשה

14:53

אילת

16:36

אילת

17:45

אמסטרדם

16:33

רומא

16:38

   

שבת פרשת בא, ד' שבט (20.1.18)

מפטירים בירמיהו מו, יג: "הדבר אשר דבר ה'", עד (כח) – "לא אנקך".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת בשלח.

 

זמני הדלקת נרות ביום שישי י' בשבט (26.1.18)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:32

ירושלים

17:46

ניו יורק

16:46

מלבורן

20:09

מדריד

17:55

תל אביב

16:48

תל אביב

17:51

לוס אנג'לס

16:49

יוהנסבורג

18:38

מרבייה

18:21

באר שבע

16:51

באר שבע

17:49

פריס

17:09

בואנוס איירס

19:34

טורונטו

16:53

חיפה

16:39

חיפה

17:46

לונדון

16:10

מוסקבה

16:23

ורשה

15:05

אילת

16:42

אילת

17:50

אמסטרדם

16:45

רומא

16:47

   

שבת פרשת בשלח, י"א שבט (27.1.18) – שבת שירה

נוהגים לעמוד בשעת קריאת שירת הים בפסוקי דזמרה, ולומר את השירה פסוק בפסוק עם החזן. מפטירים בשופטים ד, ד "ודבורה אשה נביאה" עד סוף ה "ותשקוט הארץ ארבעים שנה".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת יתרו.

 

יום שלישי, י"ד בשבט (30.1.18). במנחה אין אומרים תחנון

יום רביעי, ט"ו בשבט (31.1.18) – ט"ו בשבט – ראש השנה לאילנות

אין אומרים תחנון, אבל אומרים "למנצח... יענך".

נוהגים לאכול מפירות האילן שנשתבחה בהן ארץ ישראל, כדי להזכיר שהיום הוא ראש השנה לאילנות. יש המהדרין לטעום 30 מיני פירות. בפירות יבשים יש להיזהר מחרקים. בפירות מיובאים מחו"ל יש לבדוק הכשר מוסמך.

יש הלומדים תיקון ט"ו בשבט הנקרא "פרי עץ הדר".

זמני הדלקת נרות ביום שישי י"ז בשבט (2.2.18)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:38

ירושלים

17:52

ניו יורק

16:55

מלבורן

20:03

מדריד

18:04

תל אביב

16:54

תל אביב

17:54

לוס אנג'לס

16:56

יוהנסבורג

18:35

מרבייה

18:28

באר שבע

16:57

באר שבע

17:54

פריס

17:20

בואנוס איירס

19:30

טורונטו

17:02

חיפה

16:46

חיפה

17:52

לונדון

16:22

מוסקבה

16:38

ורשה

15:18

אילת

16:48

אילת

17:56

אמסטרדם

16:58

רומא

16:56

   

שבת פרשת יתרו, י"ח שבט (3.2.18)

קוראים את עשרת הדברות בטעם התחתון, [ויש הקוראים בטעם העליון. ביאור הלכה, ס' תצד]. נוהגים לעמוד בשעת קריאת עשרת הדברות. מפטירים בישעיה ו: "בשנת מות המלך עוזיהו" עד (ז, ו) "בן טבאל", ומוסיפים פרק ט, ה-ו: "כי ילד יולד לנו" עד "תעשה זאת". אומרים אב הרחמים.

במנחה קוראים לשלושה בפרשת משפטים.

זמני הדלקת נרות ביום שישי כ"ד בשבט (9.2.18)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:45

ירושלים

17:58

ניו יורק

17:03

מלבורן

19:56

מדריד

18:12

תל אביב

17:01

תל אביב

17:59

לוס אנג'לס

17:02

יוהנסבורג

18:31

מרבייה

18:36

באר שבע

17:03

באר שבע

18:00

פריס

17:32

בואנוס איירס

19:23

טורונטו

17:12

חיפה

16:52

חיפה

17:58

לונדון

16:35

מוסקבה

16:53

ורשה

15:31

אילת

16:54

אילת

18:01

אמסטרדם

17:11

רומא

17:05

   

שבת פרשת משפטים, כ"ה שבט (10.2.18) – שבת שקלים

פיוטים לפרשת שקלים כמנהג, מוציאים שני ספרי תורה. בראשון קוראים לשבעה בפרשת השבוע, חצי קדיש. בספר שני קוראים למפטיר בפרשת כי תשא, מתחילתה ועד "לכפר על נפשותיכם" [טז]. מפטירים במלכים ב יב, א-יז: "בן שבע שנים", עד "לכהנים יהיו". נוהגים שאין קטן עולה למפטיר.

מברכים חודש אדר שיחול בימים חמישי ושישי (15-16 בפברואר). אין אומרים אב הרחמים.

מולד חודש שבט: יום חמישי (16.2.18) בשעה 15:09, ו-3 חלקים.

במנחה קוראים לשלושה בפרשת תרומה.

 

יום רביעי, כ"ט בשבט (14.2.18): ערב ראש חודש אדר, יום כיפור קטן. במנחה אין אומרים תחנון.

יום חמישי, א' דראש אדר, ל' שבט (15.2.18): תפילת ראש חודש.

pdfשבט_תשעח.pdf

pdfShvat_5778.pdf

pdfshevat_-french_5778.pdf

 

4770 tekes mofet עמוד 1

 

הזמנה לנטיעת עצים