By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to http://www.unisyn.org.il/

Featured 

אגרת עולם התורה

אגרת עולם התורה

חג מתן תורה
ובאו כולם בברית יחד
בס"ד, סיון תשע"ה, מאי 2015

ידידים יקרים

שלום וברכה מירושלים

לקראת חג השבועות – חג מתן תורה, אנו מתכבדים לסקור בפניכם את הממצאים, החידושים וההתפתחויות בעולם התורה בזמננו ומידע אודות ההיערכות לעצרת הכללית של עולם התורה, בסימן "זכר להַקְהֵל"

עולם התורה

במדינת ישראל ישנם כיום כשלוש מאות וחמישים ישיבות גדולות, שלומדים בהם בחורים ואברכים שתורתם אומנותם, וכן 70 ישיבות הסדר, 20 מכינות קדם-צבאיות, 33 ישיבות לאומיות גבוהות וישיבת שילוב של הקיבוץ הדתי.

בכל הישיבות והכוללים בישראל לומדים כיום כ-130,000 בחורים ואברכים.

כוללים של יום השישי

לאחר שהונהג בישראל שבוע עבודה של חמישה ימים, החלו גבאי בתי כנסת, רבנים וראשי קהילות ליזום הקמת כוללים של "יום השישי" בבתי הכנסת שבהם לומדים בעיקר אנשים עובדים, המקדישים את יום שישי ללימוד תורה.

עפ"י המידע שליקטנו, קיימים כיום כ-600 כוללים "יום השישי" בכל רחבי המדינה, שבהם לומדים בקביעות אלפי אלפים.

כוללים ובתי מדרש לגמלאים

כמו כן הוקמו כוללים שבהם לומדים גמלאים רבים בכל ימות השבוע, וישנם כיום כ-150 כוללים לגמלאים בכל רחבי הארץ.

בתי הכנסת ובתי המדרש הקהילתיים

ברוב רובם של 10,500 בתי הכנסת האורתודוקסים במדינת ישראל, שבהם מתפללים בקביעות כמיליון וחצי אנשים ונשים מתקיימים שיעורי תורה קבועים ברמות שונות. יחד עם זאת, הולכת וגוברת המגמה של פיתוח בתי מדרש ומרכזי חינוך ותרבות תורניים קהילתיים ועפ"י הממצאים שלנו מתקיימת פעילות כזו ב-1000 בתי כנסת בישראל.

התקשורת הדיגיטאלית ומאגרי המידע באתרי האינטרנט לרשות לומדי התורה

בכל הארץ יצא קום, ובקצה תבל מליהם (תהלים י"ט, ה')

ההתפתחות העצומה של התקשורת האלקטרונית המאפשרת העברה של מידע לרשימות תפוצה, ומאגרי המידע התורניים באתרי האינטרנט, מעמידים לרשות לומדי התורה ודורשיה אפשרויות רבות של לימוד ועיון בדרכים ובאמצעים חדשניים מאוד, ומאפשר נגישות לרבנים ופוסקי הלכה באמצעות רשת השו"תים המופעלים כיום באתרי האינטרנט.

רואים את הקולות

עם ההתפתחויות הטכנולוגיות החדשניות, המאפשרות להעביר שיעורי תורה ויזואליים ממרכז עולמי למכשיר האישי המתוחכם (סמארטפון) נוצרו ערוצים נוספים של לימוד תורה בכל מקום ובכל זמן, תוך כדי צפייה בשיעור חי של מגיד השיעור.

עפ"י הממצאים שלנו, ישנם כבר למעלה מ-500 ערוצי לימוד תורה ולאחרונה גם באמצעות הסמרטפונים.

מפה לאוזן

הוקמו רשתות של ללימוד תורה באמצעות הטלפון ועפ"י המידע שקיבלנו מהרשת הגדולה "קול הדף", מספר הלומדים באמצעות הטלפון עומד על כ-7,000 אנשים בכל יום.

נשים לומדות תורה

התופעה של נשים לומדות תורה לשמה גוברת והולכת, כאשר בציבור החרדי מקפידים על לימוד תנ"ך והלכה בלבד.

"...אבל כתר תורה אינו כן. עמלה של תורה כל הרוצה ליטול יבא ויטול שנאמר הוי כל צמא לכו למים" (ישעיה נ״ד, א').

(אבות דרבי נתן פרק מ"א)

עצרת עולמית של עולם התורה בזמננו: זכר למצות "הַקְהֵל" – סוכות תשע"ה

לקראת עצרת עולם התורה בסימן "הַקְהֵל אֶת הָעָם", אנו פונים בקול קורא לכל יהודי באשר הוא, להצטרף לחבורת המשניות העולמית ולקבוע עתים ללימוד משנה מיד יום ביומו, גם באפליקציה באמצעות הסמרטפון – בתוכנית משנת כל חי של המשניות עם פירוש קהתי, המוגשת באדיבות מר אבינועם בן נון ומר משה הירש.

המעוניינים במידע נוסף מוזמנים לפנות אלינו לדוא"ל unisyn@actcom.net.il ויוזמנו לעצרת עולם התורה.

בברכת וְשָׂמַחְתָּ בְּחַגֶּךָ 

אליעזר שפרEliezer Sheffer 

אנו מייחלים ומתפללים שיתקיימו בנו בעז"ה דברי הנביא:כִּי מִצִּיּוֹן תֵּצֵא תוֹרָה וּדְבַר ה' מִירוּשָׁלָיִם (ישעיהו ב, ג)