By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to http://www.unisyn.org.il/

לוח דינים ומנהגים לחודש אדר שני

לוח דינים ומנהגים לחודש אדר שני

אדר ב תשע"ו

10 במרץ - 8 באפריל 2016

המולד: ליל רביעי (9.3.16), בשעה 21, 31 דקות ו-15 חלקים.

                          זמן קידוש לבנה:ממוצאי שבת, ג' בחודש (12.3.16), עד ליל רביעי, י"ג בחודש (22.3.16).                         

זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: מליל רביעי, ו' בחודש (15.3.16) שעה 21:32.

יום חמישי, ל' אדר א' (10.3.16): א' דראש חודש אדר ב' – תפילת ראש חודש.

יום שישי, ב' דראש חודש אדר ב', (11.3.16): תפילת ראש חודש.

                                                                                     

זמני הדלקת נרות ביום שישי א' אדר ב' (11.3.16)

הדלקת נרות צאת השבת בישראל הדלקת נרות הדלקת נרות
ירושלים 17:08 ירושלים 18:21 ניו יורק 17:39 מלבורן 19:15 מדריד 18:47
תל אביב 17:25 תל אביב 18:23 לוס אנג'לס 17:29 יוהנסבורג 18:03 מרבייה 19:06
באר שבע 17:26 באר שבע 18:22 פריס 18:21 בואנוס איירס 18:47 טורונטו 17:52
חיפה 17:17 חיפה 18:22 לונדון 17:30 מוסקבה 17:58 וורשה 16:27
אילת 17:16 אילת 18:22 אמסטרדם 18:08 רומא 17:42    

שבת פרשת פקודי, ב' אדר ב' (12.3.16)

שבת הפסקה (ראשונה). קוראים לשבעה בפרשת השבוע ומפטירים במלכים א' ז, מ: "ויעש חירם" עד "להיכל זהב".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת ויקרא.

יום חמישי, ז' באדר (17.3.16):יום הסתלקותו של משה רבנו ע"ה. אנשי "חברה קדישא" נוהגים להתענות כתענית ציבור ולעשות סעודה אחרי התענית. הם אומרים סליחות בשחרית, וקוראים בשחרית ובמנחה "ויחל". יום זה נקבע ליום זיכרון לחללי צה"ל שמקום קבורתם לא נודע.

 

מיזם עולמי לאיתור ולאיסוף מידע

אודות חללי מערכות ישראל שמקום קבורתם לא נודע

ביום חמישי, ז' באדר ב' תשע"ו – 17.3.2016 – נעלה את זכרם, נדליק נרות נשמה, נתפלל לעילוי נשמותיהם של 179 חללי מערכות ישראל שמקום קבורתם לא נודע ונירתם למיזם העולמי כדי לסייע למשפחות ולענף לאיתור נעדרים בצבא ההגנה לישראל, באיסוף מידע מירבי אודות הנעדרים בערים ובמקומות שבהם נולדו והתגוררו ובמדינות שמהן עלו ונפלו במלחמות ישראל.

 

 

זמני הדלקת נרות ביום שישי ח' אדר ב' (18.3.16)

הדלקת נרות צאת השבת בישראל הדלקת נרות הדלקת נרות
ירושלים 17:13 ירושלים 18:26 ניו יורק 18:46 מלבורן 19:05 מדריד 18:55
תל אביב 17:30 תל אביב 18:28 לוס אנג'לס 18:34 יוהנסבורג 17:56 מרבייה 19:12
באר שבע 17:31 באר שבע 18:27 פריס 18:32 בואנוס איירס 18:37 טורונטו 19:00
חיפה 17:22 חיפה 18:27 לונדון 17:41 מוסקבה 18:12 וורשה 16:40
אילת 17:20 אילת 18:26 אמסטרדם 18:20 רומא 17:59    

שבת פרשת ויקרא, ט' אדר ב' (19.3.16) – פרשת זכור

מוציאים שני ספרי תורה. באחד קוראים לשבעה בפרשת השבוע. חצי קדיש. בספר שני קוראים למפטיר בסוף פרשת כי-תצא: "זכור". קריאה זו היא חובה מן התורה, וי"א שגם לנשים. הקורא יכוין להוציא את הקהל, והשומעים יכוונו לצאת. נשים שלא יכלו להגיע לקריאת זכור בבוקר, יגיעו למנחה, יוציאו ספר תורה, ויקראו להן פרשת זכור ללא ברכה. מי שהיה אנוס, ולא שמע קריאה של פרשת "זכור" בשבת, יכוין לצאת ידי חובתו בקריאה של פורים. [יש נוהגים לקרוא הפסוק האחרון פעמיים: פעם זֵכר בציר"י ופעם זֶכר בסגו"ל (מ"ב תרפ"ה, י"ח), ויש האומרים שאין ספק בקריאה ואין צורך לחזור]. יש להקפיד שהקורא פרשת זכור יהיה מבוגר שזקנו החל לצמוח - בגיל 17.

מפטירים בשמואל א טו, ב: "כה אמר ה' פקדתי" עד טו, לד "גבעת שאול". אין קטן עולה למפטיר. אין אומרים אב הרחמים.

במנחה קוראים לשלושה בפרשת צו. אומרים צדקתך צדק.

יום ד', י"ג באדר (23.3.16), תענית אסתר. (תחילת הצום בירושלים, בעלות השחר - 4.10)

תענית ציבור: עננו בשמונה עשרה, סליחות, "אבינו מלכנו". "ויחל" בשחרית ובמנחה.

מנחה. אין אומרים "אבינו מלכנו". נוהגים לקיים זכר למחצית השקל שהיו שוקלים בזמן הבית, ונותנים 3 מטבעות כסף החוקיות באותה מדינה ונקראות "מחצית". (ומאחר שאין כל אחד יכול לתת 3 מטבעות כסף, הנהיגו בבתי הכנסת לשים 3 מטבעות של כסף בקערת צדקה, ומקנים אותם לכל איש תמורת נדבתו). סוף הצום [בירושלים]: 18.16 מי שהתענית קשה עליו, יכול לטעום לפני קריאת המגילה מזונות בשיעור של ביצה בלבד, ולשתות לפי צרכו.

היישובים החדשים בארץ דינם כערי הפרזים, ונוהגים פורים ביום י"ד; אלא שאין אומרים ב ט"ו תחנון. כל השכונות המחוברות לירושלים החדשה, והן סמוכות ונראות לה, נוהגות כירושלים, ביום ט"ו. המרוחקות ביותר נוהגות כפרזים, ביום י"ד. העיירות הישנות בא"י כגון: יפו, צפת, עכו, טבריה, לוד - שהן ספק מוקפות חומה מימות יהושע בן נון, קוראים את המגילה בברכה ביום י"ד, שהוא זמן קריאה לכל, ובט"ו בלי ברכה. משלוח מנות ומתנות לאביונים וסעודה נוהגים בשני הימים. [זמן הקריאה לבן ירושלים הנמצא בי"ד בעיר פרזים, ובדעתו לחזור לירושלים בט"ו, או לנמצא בי"ד אדר בספינה או במדבר - בכל אלה ישאל שאלת חכם.].

פורים דפרזים, יום חמישי, י"ד באדר ב' (24.3.16):ערבית, בשמונה עשרה אומר "על הנסים" (שכח ונזכר אחר שאמר "ברוך אתה ה'" אינו חוזר). אחרי שמונה עשרה קדיש תתקבל. קריאת המגילה. הקורא פושט את המגילה כאיגרת (השומעים אינם צריכים) ומברך: "על מקרא מגילה", "שעשה נסים", "שהחיינו". אין להפסיק אפילו בכדי לענות "ברוך הוא וברוך שמו". הקורא יכווין להוציא א ת השומעים בברכות ובקריאה, והשומעים יכוונו לצאת. מי שלא שמע כמה מילים מהקורא יכול להשלימן לעצמו מספר מודפס. פרק ח פסוק יא, נוהגים לקרוא שתי פעמים, פעם אחת "להשמיד להרוג" ובפעם שניה "להשמיד ולהרוג", וכן בפרק ט פסוק ב, פעם אחת "ואיש לא עמד בפניהם" ובפעם שניה "ואיש לא עמד לפניהם". "עשרת בני המן" קורא בנשימה אחת. לאחר הקריאה גולל המגילה ומברך "הרב את ריבנו". הקורא ביחיד אינו מברך "הרב את ריבנו". הקהל אומר: "אשר הניא" ו"שושנת יעקב". “ואתה קדוש”. קדיש שלם בלי תתקבל. עלינו. קדיש יתום. ברכו . אָבל תוך שבעה, אם אין באפשרותו לקיים מנין בביתו, רשאי ללכת לבית הכנסת לקריאת המגילה ערבית ושחרית. נשים חייבות בקריאת המגילה, וראוי שתשמענה את הקריאה ברוב עם בבית הכנסת. מי ששמע מגילה, והוא קורא למי שלא שמע – דינו זה: אם קורא לנשים - תברך אחת הנשים את שלוש הברכות, ובברכה הראשונה תברך "לשמוע מגילה" (רמ"א תרפט, ומ"ב). אם קורא לגברים – מברך הקורא או אחד השומעים את הברכה הרגילה: "על מקרא מגילה". בקריאה ביחיד אין מברכים "הרב את ריבנו". אם אין מי שיודע לקרוא בטעמים, יכול הקורא לקרוא בלי ניגון הטעמים, יעמיד לידו אדם שיעקוב אחרי הקריאה מספר מודפס, ויתקן את השגיאות. אשה יכולה להוציא את חברתה בקריאה. בברכת המזון אומר "על הנסים", ואם שכח אינו חוזר, אבל קודם "הרחמן הוא יזכנו" (או אחר "אל יחסרנו" - לדעת האדר"ת) יאמר: "הרחמן הוא יעשה לנו נסים וכו' בימי מרדכי ואסתר". ראוי להרבות קצת בסעודה גם בלילה.

שחרית: "על הנסים". אחרי חזרת הש"ץ חצי קדיש. קוראים לשלושה בפרשת בשלח: ויבא עמלק, חצי קדיש, "יהללו". מכניסים ס"ת לארון, (אין חולצים את התפילין לפני קריאת המגילה). קוראים את המגילה. יש לזכור כי עיקר קריאת המגילה היא ביום, ואין יוצאים ידי חובת הקריאה בקריאת הלילה. מברך 3 ברכות כמו בערב. בברכת "שהחיינו" יש לכוין גם על משלוח מנות וסעודת פורים. לאחר קריאת המגילה וגלילתה מברך הקורא: "הרב את ריבנו". הקהל אומר רק "שושנת יעקב". אשרי (ולא "למנצח") ובא לציון, קדיש תתקבל. שיר של יום: (תהלים כב): למנצח על אילת השחר. אין כאלוקינו.

משלוח מנות: חובה לשלוח לאדם אחד שתי מנות הראויות לאכילה, ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב לשלוח.

מתנות לאביונים: חובה לשלוח שתי מתנות לשני אביונים. אָבל חייב במשלוח מנות, אבל לא ישלחו לו. נשים חייבות, וישלחו אנשים לאנשים ונשים לנשים.

סעודה: עורכים סעודה אחרי מנחה גדולה, ויש הממשיכים עד הלילה כדי לסעוד קצת בשושן פורים. כיון שהתחיל ביום, אומר "על הנסים" בברכת המזון. המוקפין (אנשי ירושלים) אין אומרים "על הנסים" בתפילה ובברכת המזון, ולא אומרים תחנון ולמנצח... יענך.

בליל פורים דמוקפין עוברים לשעון קיץ

פורים שושן ופורים דמוקפין [חומה בזמן יהושע], יום שישי, ט"ו בחודש (25.3.16): פורים שחוגגים בירושלים. ונוהגים בו כל דיני פורים. (ראה לעיל י"ד באדר). סעודת פורים מוקדמת בגלל ערב שבת. הפרזים לא אומרים "על הנסים" בט"ו, ולא אומרים תחנון, ולמנצח... יענך.

זמני הדלקת נרות ביום שישי ט"ו אדר ב' (25.3.16)

הדלקת נרות צאת השבת בישראל הדלקת נרות הדלקת נרות
ירושלים 18:18 ירושלים 19:31 ניו יורק 18:54 מלבורן 18:54 מדריד 19:02
תל אביב 18:35 תל אביב 19:33 לוס אנג'לס 18:40 יוהנסבורג 17:48 מרבייה 19:18
באר שבע 18:36 באר שבע 19:32 פריס 18:42 בואנוס איירס 18:27 טורונטו 19:09
חיפה 18:28 חיפה 19:32 לונדון 17:53 מוסקבה 18:26 וורשה 16:52
אילת 18:24 אילת 19:30 אמסטרדם 18:32 רומא 17:57    


שבת פרשת צו, ט"ז אדר ב' (26.3.16)

שבת הפסקה (שנייה). קוראים לשבעה בפרשת השבוע, ומפטירים ירמיהו ז, כא עד ח, ג: "עולותיכם ספו על זבחיכם" ומוסיפים ט, כב-כג "אל יתהלל חכם". במנחהקוראים לשלושה בפרשת שמיני.

זמני הדלקת נרות ביום שישי כ"ב אדר ב' (1.4.16)

הדלקת נרות צאת השבת בישראל הדלקת נרות הדלקת נרות
ירושלים 18:23 ירושלים 19:36 ניו יורק 19:01 מלבורן 18:44 מדריד 20:09
תל אביב 18:40 תל אביב 19:38 לוס אנג'לס 18:45 יוהנסבורג 17:41 מרבייה 20:24
באר שבע 18:40 באר שבע 19:37 פריס 19:53 בואנוס איירס 18:18 טורונטו 19:17
חיפה 18:32 חיפה 19:38 לונדון 19:05 מוסקבה 19:40 וורשה 18:04
אילת 18:28 אילת 19:35 אמסטרדם 19:45 רומא 19:05    

שבת פרשת שמיני, כ"ג אדר ב' (2.4.16) – שבת פרה – שבת מברכין

מוציאים שני ספרי תורה, באחד קוראים בפרשת השבוע, חצי קדיש, ובשני למפטיר בפרשת חוקת מתחילתה ועד "תטמא עד הערב". הפטרה ביחזקאל לו, טז-לח "ויהי דבר ה' אלי לאמור" ועד סוף הפרק. אין מעלים קטן למפטיר. אין אומרים "אב הרחמים". מברכים חודש ניסן שיחול בשבת (9.4.16).

מולד חודש ניסן: יום חמישי (7.4.16) בשעה 10 בבוקר, 15 דקות ו-16חלקים.

במנחה קוראים לשלושה בפרשת תזריע.

יום ה', כ"ח אדר ב' (7.4.16). המתענים בערב ראש חודש אומרים יום כפור קטן, אומרים תחנון ואבינו מלכנו. יש נוהגים להשתטח על קברי צדיקים. מי שיש לו יום זיכרון בחודש ניסן - עולה לקבר בערב ראש חודש, כי נמנעים מלעלות לבית הקברות בניסן.

יום שישי כ"ט אדר ב' (8.4.16): ערב ראש חודש ניסן.

pdfאדר_ב_תשעו.pdf

pdfAdar_II_5776.pdf

pdfAdarII-french-5776.pdf