לוח דינים ומנהגים לחודש אייר

לוח דינים ומנהגים לחודש אייר

חודש אייר תשע"ו

9 במאי - 6 ביוני 2016

המולד: ליל שבת (6.5.16), בשעה 22, 59 דקות ו-17 חלקים.

                               זמן קידוש לבנה:מליל רביעי ג' באייר (10.5.16) עד ליל שישי י"ב באייר (19.5.16)                              

זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: ממוצאי שבת ז' באייר (14.5.16).

 

יום שני, א' אייר (9.5.16), ב' ראש חודש אייר. תפילת ראש חודש.

יום ד', ג' אייר (11.5.16). יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (מוקדם). מדליקים נרות נשמה לזכר הנופלים. בתפילת ערבית, אחרי קדיש תתקבל, אומרים את פרק פ"ג (ויש אומרים פרק ט') בתהילים, פסוק בפסוק, וקדיש על ידי הורים וקרובים. בתפילת שחרית, אחרי קדיש תתקבל, פותחים הארון, ואומרים מזמור קמ"ד בתהילים פסוק בפסוק, יזכור, "א-ל מלא רחמים" וקדיש על ידי הורים וקרובים.

 

יום העצמאות, (מוקדם) יום ה', ד' אייר (12.5.16). אין אומרים בו תחנון וגם לא במנחה שלפניו. על פי תקנת הרבנות הראשית לישראל אומרים בלילה לפני ערבית פרקי הודאה כנהוג, וביום מוסיפים מזמורים של שבת וחג, ואומרים שירת הים פסוק בפסוק. קוראים הלל (יש קוראים בברכה ויש בלא ברכה), ותפילה לשלום המדינה וחיילי צה"ל. קריאה בתורה (בפרשת "אמור") ככל יום חמישי ואחרי כן קוראים את הפרק "עוד היום בנוב לעמוד" עד "קדוש ישראל" (ישעיהו יא, יב). אין אומרים תחנון ו"למנצח" . חוגגים לציון ראשית צמיחת גאולתנו, בהלל והודיה לה' יתברך.

יום ו', ה' באייר (13.5.16): אין אומרים תחנון (הרב אריאל, אהלה של תורה עג.)

 

זמני הדלקת נרות ביום שישי ה' באייר (13.5.16)

הדלקת נרות צאת השבת בישראל הדלקת נרות הדלקת נרות
ירושלים 18:52 ירושלים 20:08 ניו יורק 19:45 מלבורן 16:51 מדריד 20:52
תל אביב 19:09 תל אביב 20:11 לוס אנג'לס 19:18 יוהנסבורג 17:05 מרבייה 21:00
באר שבע 19:09 באר שבע 20:08 פריס 20:55 בואנוס איירס 17:31 טורונטו 20:07
חיפה 19:08 חיפה 20:17 לונדון 20:14 מוסקבה 21:05 ורשה 19:15
אילת 18:54 אילת 20:04 אמסטרדם 20:56 רומא 19:51    

שבת פרשת אמור, ו' אייר (14.5.16) [בחו"ל: פרשת קדושים]

מפטירים ביחזקאל מד, טו: "והכהנים הלוים" עד סוף הפרק "לא יאכלו הכהנים". מברכים המתענים "שני-חמישי-שני".

נוהגים לומר אב הרחמים בכל השבתות שבין פסח לעצרת משום שחורבן קהילות אשכנז בגזרות תתנ"ו היה בסוף ניסן, אייר ותחילת סיוון.

במנחהקוראים לשלושה בפרשת בהר. אומרים "צדקתך צדק" אבות פרק ב'.

יום ב', ח' אייר (16.5.16). תענית שני קמא. סליחות. עלות השחר – 3:58.

יום ה', י"א אייר (19.5.16). תענית חמישי, סליחות. עלות השחר – 3:55.

 

זמני הדלקת נרות ביום שישי י"ב באייר (20.5.16)

הדלקת נרות צאת השבת בישראל הדלקת נרות הדלקת נרות
ירושלים 18:57 ירושלים 20:13 ניו יורק 19:51 מלבורן 16:46 מדריד 20:59
תל אביב 19:14 תל אביב 20:16 לוס אנג'לס 19:23 יוהנסבורג 17:02 מרבייה 21:06
באר שבע 19:13 באר שבע 20:14 פריס 21:04 בואנוס איירס 17:26 טורונטו 20:14
חיפה 19:08 חיפה 20:17 לונדון 20:25 מוסקבה 21:17 ורשה 19:26
אילת 18:58 אילת 20:09 אמסטרדם 21:07 רומא 19:58    

שבת פרשת בהר, י"ג אייר (21.5.16) [בחו"ל: פרשת אמור]

מפטירים בירמיהו לב, ו-כו: "ויאמר ירמיהו" עד "כל דבר".

במנחהקוראים לשלושה בפרשת בחוקותי. אבות פרק ג'.

פסח שני, יום א', י"ד אייר (22.5.16)

אין אומרים תחנון אבל אומרים "למנצח". במוצאי שבת, ליל י"ד עורכים הדלקה להילולא דר' מאיר בעל הנס ע"י ציונו בטבריה, ויש להקפיד שלא לחלל שבת בהכנות ובהדלקה.

יום ב', ט"ו אייר (23.5.16). תענית שני בתרא. סליחות. עלות השחר – 3:52.

מיום ט"ז באייר ואילך, המסופק אם אמר "משיב הרוח" או "ותן ברכה" אינו חוזר, כיון שעברו 30 יום מתחילת אמירתה.

ל"ג בעומר, יום ה', י"ח אייר (26.5.16). בערב ל"ג בעומר במנחה אין אומרים תחנון. משקיעת החמה יש להיזהר מלומר שהיום ל"ג בעומר עד שיספור, שלא יכנס לספק ברכה. אין אומרים תחנון, אבל אומרים למנצח. מסתפרים, נוהגים קצת שמחה ועורכים נישואין.

במירון הילולא על קברו של ר' שמעון בר יוחאי. ויש הגוזזים שם שערות של ילד שהגיע לגיל 3. אין מתענים בו, מלבד תענית חלום או חתן ביום חופתו.

זמני הדלקת נרות ביום שישי י"ט באייר (27.5.16)

הדלקת נרות צאת החג בישראל הדלקת נרות הדלקת נרות
ירושלים 19:02 ירושלים 20:18 ניו יורק 19:57 מלבורן 16:42 מדריד 21:05
תל אביב 19:18 תל אביב 20:21 לוס אנג'לס 19:28 יוהנסבורג 17:00 מרבייה 21:11
באר שבע 19:18 באר שבע 20:19 פריס 21:12 בואנוס איירס 17:23 טורונטו 20:21
חיפה 19:13 חיפה 20:22 לונדון 20:34 מוסקבה 21:29 ורשה 19:35
אילת 19:03 אילת 20:17 אמסטרדם 21:17 רומא 20:04    


שבת פרשת בחוקותי, כ' אייר (28.5.16) [בחו"ל: פרשת בהר]

מפטירים בירמיהו טז, יט: "ה' עזי" עד יז,יד: "כי תהלתי אתה".

נוהגים לקרוא את התוכחה בקול נמוך, ויש להקפיד שישמע כל הקהל. נהגו שהקורא עצמו עולה בה מפני הקפדנים

במנחהקוראים לשלושה בפרשת במדבר. אבות פרק ד'.

זמני הדלקת נרות ביום שישי כ"ו אייר (3.6.16)

הדלקת נרות צאת השבת בישראל הדלקת נרות הדלקת נרות
ירושלים 19:06 ירושלים 20:23 ניו יורק 20:03 מלבורן 16:39 מדריד 21:10
תל אביב 19:22 תל אביב 20:26 לוס אנג'לס 19:32 יוהנסבורג 16:59 מרבייה 21:16
באר שבע 19:22 באר שבע 20:23 פריס 21:19 בואנוס איירס 17:21 טורונטו 20:27
חיפה 19:17 חיפה 20:27 לונדון 20:42 מוסקבה 21:39 ורשה 19:44
אילת 19:06 אילת 20:17 אמסטרדם 21:25 רומא 20:10    

שבת פרשת במדבר, כ"ז אייר (4.6.16) [בחו"ל: פרשת בחוקותי]–שבת שלום ירושלים

מפטירים בהושע ב, א-כב: "והיה מספר בני ישראל" עד "וידעת את ה'". מברכים חודש סיון שיחול ביום שלישי (7.6.16).

המולד: ביום ראשון (5.6.16), שעה 11 לפני הצהריים, 44 דקות.

(מנהג הגר"א לא לומר "אב הרחמים", ויש נוהגים לאומרו בין פסח לשבועות, אפילו בשבתות שמברכים החודש, ובפרט כשמברכים ראש חודש סיוון, ואפילו יש ברית מילה בבית הכנסת, כי חורבן קהילות אשכנז בגזרות תתנ"ו היה בסוף ניסן, אייר ותחילת סיוון).

במנחהקוראים לשלושה בפרשת נשוא. אבות פרק ה'.

 

 

שבת שלום ירושלים

שבת פרשת במדבר, כ"ז באייר תשע"ו (4.6.2016)

תפילה חגיגית מרכזית בבית הכנסת הגדול ירושלים ושירת "התפילה לירושלים"

שחיבר הרה"ג הרב שאר ישוב כהן שליט"א

בביצוע מקהלת בית הכנסת הגדול, בניצוחו של המאסטרו מר אלי יפה.

הציבור מוזמן. מידע נוסף בדוא"ל: unisyn@actcom.net.il

* * *

היערכות לשנת יובל ה-50 (כ"ח באייר תשע"ז) לשחרורה ולאיחודה של ירושלים – בירת מדינת ישראל.

ייפתח בעז"ה בכ"ח באייר, שיחול השנה ביום ראשון 5.6.2016 בקידום ובהפעלה של תוכנית שנתית שתכלול מגוון של תוכניות וכנסים בשנה הקרובה הבעל"ט בסימן: וִירוּשָׁלַ‍יִם לְדוֹר וָדוֹר. המעוניינים להצטרף, מוזמנים לפנות לדוא"ל: unisyn@actcom.net.il

התפילה לירושלים

אָבִינוּשֶׁבַּשָׁמַיִם הַבּוֹחֵר בְּצִיוֹן וִירוּשָׁלַיִם, אֲשֶׁר אִוִּיתָ לְמוֹשָׁב לְךָ אֶת עִיר הַקֹּדֶשׁ, בָּרֵךְ כָּל בּוֹנֶיהָ, בָּנֶיהָ וְדוֹרְשֵׁי שְׁלוֹמָהּ, וּשְׁלַח בְּרָכָה וְהַצְלָחָה בְּכָל מַעֲשֵׂי יְדֵיהֶם. וּפְרוֹשׂ עָלֶיהָ סֻכַּת שְׁלוֹמֶךָ, וְקַיֶּם בָּהּ מִקְרָא שֶׁכָּתוּב: לְמַעַן צִיּוֹן לֹא אֶחֱשֶׁה, וּלְמַעַן יְרוּשָׁלַיִם לֹא אֶשְׁקוֹט, עַד יֵצֵא כַנֹּגַהּ צִדְקָהּ, וִישׁוּעָתָהּ כְּלַפִּיד יִבְעָר. וּבְנֵה אוֹתָהּ בְּקָרוֹב בְּיָמֵינוּ בִּנְיַן עוֹלָם, וְכִסֵּא דָוִד עַבְדְּךָ בִּמְהֵרָה לְתוֹכָהּ תָּכִין. בָּרוּךְ מְנַחֵם צִיּוֹן וּבוֹנֵה יְרוּשָׁלַיִם מֵעַתָּה וְעַד עוֹלָם, אָמֵן כֵּן יְהִי רָצוֹן.

יום א', כ"ח אייר (5.6.16), יום שחרור ירושלים

על פי החלטת הרבנות הראשית נקבע יום זה כיום הודיה ושמחה. אין אומרים בו תחנון. במעריב מקדימים "שיר המעלות שמחתי באומרים לי" בנעימת חג. יש המוסיפים גם "שיר המעלות זכור ה' לדוד את כל ענותו".

בתפילת הבוקר מוסיפים מזמורים של שבת וחג, "אז ישיר" פסוק בפסוק, הלל שלם בברכה, ואומרים חזן וקהל פסוק בפסוק תהילים ק"ז: "הודו לה' כי טוב". עושים משתה לזכר הנסים והנפלאות.

יום ב', כ"ט אייר (6.6.16). ערב ראש חודש סיון. במנחה אומרים יום כפור קטן, ואין אומרים תחנון.

בברכת חודש טוב ומבורך

אליעזר שפר                 Eliezer Sheffer

pdfאייר_תשעו.pdf

pdfIyar_5776.pdf

pdfmois_de_iyar-5776.pdf