לוח דינים ומנהגים לחודש סיון

לוח דינים ומנהגים לחודש סיון

חודש סיון תשע"ו

7 ביוני - 5 ביולי 2016

המולד: ביום ראשון (5.6.16), שעה 11 לפני הצהרים ו-44 דקות.

                             זמן קידוש לבנה:מליל חמישי ג' בסיון (8.6.16) ועד סוף ליל שני, י"ד בסיון (20.6.16)                            

זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: מליל שני ז' בסיון (12.6.16)

יום שלישי, א' סיון (7.6.16): תפילת ראש חודש.

מראש חודש סיון מותר להסתפר. מראש חודש ועד י"ב בחודש (18.6.16),  אין אומרים תחנון, לא "יהי רצון" שלאחר קריאת התורה, ולא הזכרת נש מות. אין מתענים, חוץ מחתן ביום חופתו. אומרים "א-ל ארך אפים" ו"למנצח". והספרדים אין אומרים "א-ל ארך אפים" ו"למנצח" בכל הימים שאין אומרים בהם תחנון. מיום חמישי, ג' סיון (9.6.16), מתחילים שלושת ימי הגבלה.

זמני הדלקת נרות ביום שישי ד' בסיון (10.6.16)

הדלקת נרות צאת החג בישראל הדלקת נרות הדלקת נרות
ירושלים 19:09 ירושלים 20:27 ניו יורק 20:07 מלבורן 16:38 מדריד 21:14
תל אביב 19:20 תל אביב 20:30 לוס אנג'לס 19:35 יוהנסבורג 16:59 מרבייה 21:19
באר שבע 19:25 באר שבע 20:27 פריס 21:24 בואנוס איירס 17:20 טורונטו 20:31
חיפה 19:20 חיפה 20:31 לונדון 20:48 מוסקבה 21:46 ורשה 19:50
אילת 19:09 אילת 20:21 אמסטרדם 21:31 רומא 20:14    

יום שישי ד' בסיון (10.6.16). לפני הדלקת נרות של שבת יש להכין נר שיהיה דלוק 48 שעות, כדי להעביר ממנו אש להדלקת נרות ולבישול לצרכי אוכל נפש ביום טוב.

שבת פרשת נשא, ה' סיון (11.6.16) [בחו"ל: במדבר]

מפטירים בשופטים יג, ב "ויהי איש אחד מצרעה" ועד סוף הפרק. אומרים "אב הרחמים".

(מנהג הגר"א לא לומר " אב הרחמים" , ויש נוהגים לאומרו בכל השבתות שבין פסח לשבועות, אפילו בשבתות שמברכים החודש, ובפרט כשמברכים ראש חודש סיוון, כי חורבן קהילות אשכנז בגזרות תתנ"ו היה בסוף ניסן, אייר ותחילת סיוון).

במנחה קוראים לשלושה בפרשת בהעלותך. אין אומרים "צדקתך צדק". אבות פרק ו'.

חג השבועות, יום א', ו' סיון (12.6.16). ליל שבועות מוצאי שבת. מאחרים להתפלל, בכדי לקיים את הפסוק "שבע שבתות תמימות תהיינה".

תפילה של יום טוב, מוסיפים "ותודיענו" בברכת קדושת היום של תפילת הלחש. בהדלקת הנרות ובקידוש - ברכת שהחיינו. מקדש יקנה"ז: יין, קידוש, נר, הבדלה, זמן. יש הנוהגים להיות ערים כל הלילה בלימוד התורה ואמירת תיקון ליל שבועות.

שחרית. נהוג להתפלל בהשכמה. הלל שלם, קדיש תתקבל, פיוטים. קוראים מגילת "רות". הקורא במגילה כשרה מברך "על מקרא מגילה" וברכת "שהחיינו". (יש חסידים וספרדים שנוהגים לקרוא מגילת רות בספר ביחידות בביהכ"נ או בבית, בלי ברכה. בחו"ל קוראים רות ביום ב' דשבועות). קדיש יתום.

קריאת התורה: מוציאים שני ספרי תורה, י"ג מדות. " אקדמות" יש לומר אחר שכהן עלה לבימה, לפני ברכות התורה.

בספר ראשון קוראים לחמישה בפרשת יתרו "בחדש השלישי" עד הסוף. "עשרת הדברות" קוראים בטעם העליון. חצי קדיש.

בספר שני קוראים למפטיר בפרשת פנחס: "וביום הבכורים" עד "ונסכיהם". מפטירים ביחזקאל א': "ויהי בשלשים שנה" עד סוף הפרק, ומסיימים בפסוק "ותשאני רוח" (ג, יב). אין קטן עולה למפטיר. הזכרת נשמות (בא"י), "יזכור לחללי צה"ל ונפגעי הטרור". אב הרחמים, מוסף של יו"ט, ותערב, ברכת כהנים, קדיש תתקבל, שיר של יום (תהילים יט) : "השמים מספרים". נוהגים לאכול מאכלי חלב ודבש, על שם הכתוב: "דבש וחלב תחת לשונך" (שיר השירים ד ,יא).

מנחה. של יום טוב.

אסרו חג, יום שני, ז' סיון (12.6.16). בחו"ל יום ב' דשבועות

בשחרית אין אומרים "א-ל ארך אפים" ו"למנצח", ויש נוהגים לומר. אין מתענים בו, אפילו חתן ביום חופתו. ונוהגים להרבות קצת בסעודה.

[בחו"ל: יום ב' דשבועות - יו"ט שני של גלויות. - תפילת יו"ט, הלל שלם, מגילת רות, ומוציאים שני ספרים, באחד קוראים לחמשה אנשים בפרשת ראה (דברים טו, יט) "כל הבכור", עד סוף הסדרה, ובשני קוראים למפטיר "וביום הבכורים". מפטירים בחבקוק ב' : "וה' בהיכל קדשו".]

זמני הדלקת נרות ביום שישי י"א בסיון (17.6.16)

הדלקת נרות צאת השבת בישראל הדלקת נרות הדלקת נרות
ירושלים 19:11 ירושלים 20:29 ניו יורק 20:10 מלבורן 16:38 מדריד 21:17
תל אביב 19:28 תל אביב 20:32 לוס אנג'לס 19:38 יוהנסבורג 16:59 מרבייה 21:22
באר שבע 19:28 באר שבע 20:29 פריס 21:28 בואנוס איירס 17:20 טורונטו 20:34
חיפה 19:23 חיפה 20:33 לונדון 20:52 מוסקבה 21:51 ורשה 19:54
אילת 19:12 אילת 20:23 אמסטרדם 21:35 רומא 20:17    

שבת פרשת בהעלותך, י"ב סיון  (18.6.16) [בחו"ל: נשא]

בפרשת השבוע יש נוהגים לקרוא בקול נמוך מן "ויהי העם כמתאוננים" עד "והמן כזרע גד". מפטירים בזכריה ב, יד: "רני ושמחי בת ציון" עד (ד, ז): "חן חן לה". אין אומרים אב הרחמים.

במנחה קוראים לשלושה בפרשת שלח. אין אומרים "צדקתך צדק". אבות פרק א'.

יום א', י"ג סיון (19.6.16): חוזרים לומר תחנון.

זמני הדלקת נרות ביום שישי י"ח בסיון (24.6.16)

הדלקת נרות צאת החג בישראל הדלקת נרות הדלקת נרות
ירושלים 19:13 ירושלים 20:30 ניו יורק 20:11 מלבורן 16:39 מדריד 21:18
תל אביב 19:30 תל אביב 20:33 לוס אנג'לס 19:39 יוהנסבורג 17:01 מרבייה 21:24
באר שבע 19:29 באר שבע 20:30 פריס 21:29 בואנוס איירס 17:22 טורונטו 20:36
חיפה 19:29 חיפה 20:34 לונדון 20:53 מוסקבה 21:52 ורשה 19:55
אילת 19:13 אילת 20:24 אמסטרדם 21:36 רומא 20:19    


שבת פרשת שלח לך, י"ט סיון (25.6.16) [בחו"ל: בהעלותך]

מפטירים ביהושע פרק ב' (כולו).

במנחה קוראים לשלושה בפרשת קרח. אבות פרק ב'.

זמני הדלקת נרות ביום שישי כ"ה סיון (1.7.16)

הדלקת נרות צאת השבת בישראל הדלקת נרות הדלקת נרות
ירושלים 19:13 ירושלים 20:30 ניו יורק 20:11 מלבורן 16:42 מדריד 21:18
תל אביב 19:30 תל אביב 20:33 לוס אנג'לס 19:39 יוהנסבורג 17:03 מרבייה 21:24
באר שבע 19:29 באר שבע 20:30 פריס 21:29 בואנוס איירס 17:24 טורונטו 20:35
חיפה 19:25 חיפה 20:34 לונדון 20:52 מוסקבה 21:50 ורשה 19:54
אילת 19:14 אילת 20:24 אמסטרדם 21:35 רומא 20:18    

שבת פרשת קרח, כ"ו סיון (2.7.16) – שבת מברכין [בחו"ל: שלח]

מפטירים בשמואל א יא, יד: "ויאמר שמואל" עד (יב, כב) "אתכם לו לעם".

מברכים חודש תמוז שיחול ביום רביעי וחמישי (6-7 ביולי, 2016). אין אומרים אב הרחמים.

מולד חודש תמוז: חצות ליל שלישי (6.7.2016), שעה 24, 28 דקות ו-1 חלקים.

במנחה קוראים לשלושה בפרשת חקת. אומרים "צדקתך צדק". אבות פרק ג'.

יום שלישי, כ"ט סיון (5.7.16). ערב ראש חודש תמוז. יום כיפור קטן. אין אומרים תחנון במנחה.

יום רביעי, ל' סיון (6.7.16), א' דראש חודש תמוז. תפילת ראש חודש.

בברכת

כי מציון תצא תורה

חודש טוב ומבורך

אליעזר שפר                  Eliezer Sheffer

pdfפסיפס_ירושלמי_תשעו.pdf

pdfסיון_תשעו.pdf

pdfSivan_5776.pdf

pdfSivan5776FR-final.pdf